fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Mistä vastuullisuutemme on tehty?

Monimuotoisuusohjelmamme kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Tavoitteenamme on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, suojatiheikköjä eläimille, sekapuustoisuutta sekä peitteisyyttä.

Metsien käytöllä on merkittäviä vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja ilmastoon. Siksi vastuullisuus on osa arkipäiväämme. Tähtäämme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Stora Enso Metsän vastuullisuustekoja

  • Vuodessa vähintään 250 000 uutta tekopökkelöä kolopesijöille
  • Vuodessa lähes miljoona metsään jätettyä säästöpuuta luomaan tulevaisuuden
    lahopuujatkumoa
  • Vuoden aikana lähes 200 000 uutta tiheikköä monimuotoisuuden tueksi
  • Ennallistamme 1000 hehtaaria suoalueita Tornatorin kanssa vuosina 2022-2027
  • Tavoitteenamme on tehdä vuonna 2022 yli 200 METSO-suojelualoitetta
  • Stora Enso Metsän henkilöstön tavoitteena on tehdä vuodessa liki 4000 tuntia vapaaehtoistyötä

Sosiaalinen kestävyys

Metsä tuottaa hyvinvointia ihmisille, yhteisöille ja työntekijöille monella tavalla. Lue esimerkkejä siitä, miten Stora Enso Metsä huomioi sosiaalisen kestävyyden toiminnassaan.

 

Ekologinen kestävyys

Luonnon monimuotoisuutta edistetään luonnonhoidolla, metsien suojelulla ja monilla muilla toimenpiteillä. Metsien monimuotoisuuteen vaikutetaan monin tavoin. Metsien käyttöä ohjaavien lakien vaatimukset ylittävät metsäsertifiointijärjestelmät sisältävät paljon vaatimuksia luonnonhoidolle. Lisäksi Stora Enso Metsä edistää metsien vapaaehtoista suojelua. Tutustu metsien monimuotoisuuteen ja toimenpiteisiimme sen edistämiseksi.

 

Taloudellinen kestävyys

Metsien käytöllä ja metsäteollisuustuotteilla on suuri merkitys työllisyyteen ja valtion tuloihin. Katso millaisia taloudellisia vaikutuksia toiminnallamme on ja miten huomioimme taloudellisen kestävyyden.

Metsäsertifiointi

PEFC- ja FSC®-metsäsertifiointijärjestelmät osoittavat, että kaikki kestävyyden osa-alueet huomioidaan metsien käytössä ja metsänhoidossa. Sertifiointi parantaa puun kysyntää ja nostaa sen hintaa sertifioimattomaan verrattuna.

Stora Enso Metsä on sitoutunut molempiin järjestelmiin. Sertifiointiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoista.

keyboard_arrow_right Tutustu metsäsertifiointiin

Tutustu Stora Enso -konsernin vastuullisuuteen

Lue lisää
keyboard_arrow_right