fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right

Tiheikkö tuo ravintoa ja suojaa lajeille

Tiheiköt ovat tärkeitä turvasatamia erityisesti riistalle, mutta ne myös parantavat metsän monimuotoisuutta muilla tavoin. Ne monipuolistavat metsän rakennepiirteitä lisäämällä puiden kokovaihtelua ja luomalla erilaisuutta metsän pienilmastoon.

Tiheikköjä jätetään harvennushakkuissa, hakkuita edeltävissä ennakkoraivauksissa ja taimikonhoidossa. Tiheikkö koostuu erikokoisista puista ja pensaista, ja antaa suojaa, lymypaikkoja ja ravintoa monille eläinlajeille. Tiheikköjä voi jättää raivaamatta esimerkiksi ojanvarsilla ja muilla kosteikkoalueilla sekä reunametsissä. Niitä kannattaa sijoittaa myös säästöpuuryhmien yhteyteen. Jo pienetkin tiheiköt auttavat esimerkiksi metsäkanalintuja. Yleensä tiheikön koko vaihtelee muutaman puun ryhmästä noin aariin, ja niitä suositellaan jätettävän 4-5 kpl hehtaarille.

Kuusi on tiheikköjen paras puulaji, koska se suojaa niin kesällä kuin talvella, mutta muitakin puulajeja tarvitaan. Tiheiköt poikkeavat muusta metsästä mikroilmastoltaan ja rakenteeltaan, joten ne lisäävät metsän monimuotoisuutta tukemalla kosteassa pienilmastossa viihtyviä lajeja. Mitä monipuolisempi puulajisto, on sitä monimuotoisempi myös tiheikön lajikirjo.

Stora Enso jättää hakkuissa tiheikköjä 4-5 kpl hehtaarille, ja seuraa jätettyjen tiheikköjen määrää osana luonnonhoidon laadunseurantaa