eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right

Työtä paremman ilmaston puolesta. Joka päivä.

Työskentely Stora Enson palveluksessa sekä puunhankinnan urakoitsijaverkostossa tarjoaa tilaisuuden edistää uusiutuvaa ja vastuullista tulevaisuutta. Me Stora Ensossa uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

Yksikkömme tehtävä on tärkeä, sillä kaikki alkaa metsästä – ilman puuta ei ole Stora Ensoa. Yksikkömme tehtävänä on toimittaa puuraaka-ainetta Stora Enson Suomen sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden valmistukseen. Puunhankinnan yhteydessä toimitamme myös energiapuuta lämpö- ja voimalaitoksille. Olemme osa Stora Enson Forest-divisioonaa.

Hankimme suuren osan puusta kotimaasta yksityisiltä metsänomistajilta, ja iso osa työtehtävistämme liittyykin puunostoon ja asiakkuuksien hoitoon. Tarjoamme palveluita metsäomaisuuden hoitamiseen metsän koko elinkaaren ajalle.

Töissä Stora Enso Metsässä

Stora Enso Metsässä työskentelee noin 500 henkilöä: noin 50 henkilöä puuterminaaleissa ja muut ympäri Suomen eri toimipisteissä toimihenkilötehtävissä. Isolla osalla henkilöstöstä on metsällinen koulutus, mutta yksikössämme tarvitaan hyvin laajalla kirjolla erilaista osaamista. Meillä on noin 80 eri työtehtävää, niistä esimerkkeinä suunnitteluasiantuntijat, metsäasiantuntijat, operaatioasiantuntijat, hankintapäälliköt, Team Leadit, kehityspäälliköt, FSC-asiantuntijat, terminaalityöntekijät, terminaaliesimiehet, markkinointiasiantuntijat, palveluasiantuntijat, opastajat sekä puukauppamaksu- ja palveluasiantuntijat.

keyboard_arrow_right Katso avoimet työpaikat

Työtä yrittäjille, kuljettajille ja metsureille

Stora Enso Metsä tekee yhteistyötä puunkuljetusta, metsänkorjuuta ja metsäenergiaa sekä tuotantolaitoksilla puunkäsittelypalveluita tuottavien parhaiden kumppanien ja metsäammattilaisten kanssa. Stora Enson Suomen puunhankintaketjussa työskentelee 100 yritystä, joiden palveluksessa on yli 2000 henkilöä.

Puunhankintaketjussa tarvitaan yrittäjiä ja metsäammattilaisia jatkuvasti. Yhdessä rakennamme kestävää tulevaisuutta ja tarjoamme työtä paremman ilmaston puolesta – joka päivä.

keyboard_arrow_right Lisää tietoa toimittajille

Kesätyö Stora Enso Metsässä

Tarjoamme joka kesä harjoittelijoille kesätöiden merkeissä mahdollisuuksia tutustua yritykseemme ja saada kokemusta opintoalansa työtehtävistä. Työharjoittelijoita on tyypillisesti 40-50 ja työpaikat sijaitsevat ympäri Suomen.

Työharjoittelijat toimivat erilaisissa puunhankinnan tehtävissä, kuten asiakaspalvelussa, metsäasiantuntijoiden avustavissa tehtävissä, operaatioissa, metsänhoidossa, terminaaleissa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä.

keyboard_arrow_right Kesätyöpaikat