fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Työhyvinvointi luo kokonaisvaltaista työkykyä

Stora Enso Metsässä henkilöstön hyvinvointiin on panostettu jo kauan. Erityinen työhyvinvointiohjelma on ollut tukemassa koko henkilöstön hyvinvointia, laajemmin kokonaisvaltaista työkykyä, jo 2010-luvun alusta.

Stora Enso Metsän tavoitteena on hyvinvoiva, terve henkilöstö, joka säilyttää työkykynsä koko työiän ajan ja vielä pitkälle eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin.

Työkyvyn perustana on ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, minkä lisäksi työkykyyn vaikuttavat työhön kohdistuvat asenteet ja ammattitaito. Tuemme henkilöstön hyvinvointia esimerkiksi työterveys- ja hyvinvointipalveluilla, esimiesten työkykyjohtamiseen panostamalla sekä omasta henkilöstöstä koostuvan pelintekijäverkoston avulla. Työkykyä tukevan toiminnan suunnittelu ja seuranta on systemaattista, ja sitä tehdään organisoidusti.

Hyvinvointiohjelmamme perusta on laaja palvelutarjonta, josta jokainen voi valita juuri hänelle parhaiten sopivia palveluita. Palvelut liittyvät monipuolisesti työkyvyn osa-alueisiin, kuten fyysiseen kuntoon, uneen ja palautumiseen, ravintoon, liikkuvuuteen, henkiseen jaksamiseen ja omaan motivaatioon.

Hyvinvointiohjelmamme perusta on laaja palvelutarjonta, josta jokainen voi valita juuri hänelle parhaiten sopivia palveluita

Käytössämme on myös hyvinvointisovellus oman hyvinvoinnin seuraamiseksi ja kollegojen tsemppaamiseksi, luentoja, hyvinvointituokioita, asiantuntijaluentoja, työpajoja sekä henkilökohtaisia yksilövalmennuksia ja tiimien valmennuksia. Myös vuosittaisella työkykykilpailulla kannustetaan henkilöstöä työkykyvyn ylläpitoon.

Tunnistamme, että käytännössä työhyvinvoinnin merkittävä pohja on arjessa työn sujuvuus – se, miten esimerkiksi työn sisältö ja tavoitteet, työskentelyn tavat ja työkalut, tekemisen organisointi, työkuorma ja johtaminen toimivat. Toimimme varhaisen välittämisen mallin mukaisesti, ja pyrimme havaitsemaan mahdolliset ongelmat varhain ja tarttumaan niihin sekä löytämään ratkaisuja.