fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Metsien monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa työtämme

Stora Enso Metsän toiminnan ytimessä on vastuullinen puunhankinta ja metsänhoito, johon kuuluu metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen hyvin olennaisena osana.

Metsien monimuotoisuuden tukemiseen liittyvä osaaminen kuuluu jokaisen metsäasiantuntijamme reppuun. Repusta löytyy tietotaitoa mm. metsien suojeluun, monimuotoisuuden rakennepiirteiden tukemiseen, lajien suojeluun ja metsäsertifiointiin liittyen.

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti ilmentää lajien ja elinympäristöjen runsasta kirjoa. Metsät ovat täynnä elämää syvältä maan sisältä puiden latvoihin asti. Metsien monimuotoisuutta ja sen sisältämää lajikirjoa suojellaan suojelualueilla, mutta tämä ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös suojelutoimia talousmetsissä – talousmetsien luonnonhoitoa.

”Metsäasiantuntijamme kertovat mielellään eri keinoista tukea metsien monimuotoisuutta, sillä monimuotoisesta metsästä hyötyvät sekä luonto että metsänomistaja”

Talousmetsien luonnonhoidolla pyritään säilyttämään ja tukemaan niitä metsien rakennepiirteitä, jotka tukevat monimuotoisuuden säilymistä metsissä. Näitä rakennepiirteitä ovat mm. järeät lahopuut, kookkaat vanhat puut ja lehtipuusekoitus. Talousmetsien luonnonhoidossa:

  • Jätetään säästöpuita ja tiheikköjä
  • Suojellaan pienvesiä ja vesistöjä jättämällä niiden ympärille suojakaistat
  • Säästetään lahopuuta ja lisätään sitä tekemällä tekopökkelöitä
  • Säilytetään ja ennallistetaan arvokkaita elinympäristöjä
  • Huomioidaan petolintujen pesäpuut sekä turvataan uhanalaisten lajien elinympäristöt
  • Tehdään metsän- ja luonnonhoidollisia kulotuksia

Monimuotoisuuden rakennepiirteitä voi tukea koko metsän kehityskaaren ajan alkaen taimikonhoidosta päätehakkuuseen asti. Osa toimenpiteistä on lakisääteisiä, kuten esimerkiksi Metsälain 10 §:n erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilyttäminen, mutta osa toimenpiteistä on vapaaehtoisia, ja on metsänomistajan oman päätöksen vallassa, toteutetaanko niitä.

Stora Enso Metsä kannustaa metsänomistajia huomioimaan monimuotoisuuden laajasti metsän eri kiertovaiheissa. Metsäasiantuntijamme kertovat mielellään eri keinoista tukea metsien monimuotoisuutta, sillä monimuotoisesta metsästä hyötyvät sekä luonto että metsänomistaja. Esimerkiksi mitä monimuotoisempi metsä on, sitä vastustuskykyisempi se on erilaisille häiriöille yhä muuttuvassa ilmastossa.

Stora Enso Metsä seuraa biologisen monimuotoisuuden indikaattoreita omien metsiensä lisäksi myös yksityismailla tehtävissä hakkuissa. Meillä on pitkäaikainen tutkimusohjelma biologisesta monimuotoisuudesta Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) kanssa, ja sovellamme tutkimusohjelman tuloksia puunhankintamme ympäristöosaamisen kehittämiseen.

Osa toimenpiteistä on lakisääteisiä, kuten esimerkiksi Metsälain 10 §:n erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilyttäminen, mutta osa toimenpiteistä on vapaaehtoisia, ja on metsänomistajan oman päätöksen vallassa, toteutetaanko niitä.

Tutustu monimuotoisuusohjelmaamme

Stora Enso Metsän Monimuotoisuusohjelma kokoaa yhteen puunhankinnassamme toteutettavat luonnonhoidon toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea talousmetsien monimuotoisuutta.

Lue lisää
keyboard_arrow_right