fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Perhemetsänomistus

Suomi on metsäinen maa, metsät peittävät yli 75% maapinta-alastamme. Suomen metsistä suurin osa on yksityisten metsänomistajien, usein perheiden, omistuksessa. Yksityisiä metsänomistajia on Suomessa noin 600 000, ja he omistavat 60 prosenttia metsämaasta. Muita metsänomistajaryhmiä ovat mm. valtio, kunnat, seurakunnat, yhteismetsät ja säätiöt.

Perhemetsätaloudessa metsätilat siirtyvät tyypillisesti sukupolvelta toiselle. Suurin osa metsätiloista siirtyy vanhemmilta tai sukulaisilta seuraavalle polvelle perintönä, lahjana tai kaupalla, vain joka kymmenes tila vaihtaa omistajaa avoimilla markkinoilla. Usein tilat ovat olleet saman suvun omistuksessa vuosikymmenten, jopa vuosisatojen ajan. Yksityisten omistamat metsätilat ovat pääosin pieniä, suomalaisen perhemetsätilan keskimääräinen koko on noin 30 hehtaaria. Metsät ovat kautta aikojen olleet omistajilleen tärkeää omaisuutta, johon liittyy myös vahva tunneside.

Stora Enso Metsän kotimaasta hankkimasta puusta hieman alle puolet ostetaan vuosittain yksityisiltä metsänomistajilta.

Suomen metsiä koskeva lainsäädäntö antaa metsänomistajille päätösvallan moniin oman metsän käyttöä koskeviin asioihin. Valtaosa metsänomistajista on monitavoitteisia, joille tärkeää on niin metsän tarjoama taloudellinen hyöty, kuin metsän virkistyskäyttömahdollisuudet ja luontoarvotkin. Suomalaista perhemetsänomistajuuttaa leimaa vahvasti ajattelu metsän kasvattamisesta sukupolvelta toiselle, metsät halutaan jättää seuraaville polville vähintään yhtä hyvässä kunnossa, kuin itse ne on aikanaan saatu. Tämä ajattelutapa on omiaan edistämään metsien kestävää ja vastuullista käyttöä, sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimista hyvän puuntuotannon rinnalla suomalaisessa perhemetsätaloudessa.

Perhemetsänomistajat Stora Enso Metsän asiakkaina

Etämetsänomistajuuden lisääntyminen on kasvattanut palveluiden tarvetta merkittävästi, ja yhä useampi metsänomistaja kaipaakin kokonaisvaltaista neuvontaa ja palvelua metsäasioissa. Tämä rakennemuutos on ajanut meitä kehittämään metsänomistajille palveluita, joiden avulla metsien vastuullinen ja suunnitelmallinen hoito onnistuu vaivattomasti, vaikka metsänomistus ei olisi päätoimista. Perhemetsänomistajat ovat meille keskeinen asiakasryhmä. Stora Enso Metsän kotimaasta hankkimasta puusta hieman alle puolet ostetaan vuosittain yksityisiltä metsänomistajilta.