fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Tietosuojakäytäntö

 

1 Tarkoitus

Tämän tietosuojaselosteen on tarkoitus tarjota sinulle, tietosuojalainsäädännön tarkoittamalle rekisteröidylle, tietoa siitä, miten Stora Enso rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietojasi. Tutustuthan selosteeseen huolellisesti ennen kuin luovutat henkilötietojasi Stora Ensolle. Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on Stora Ensolle tärkeää, ja autamme sinua mielellämme kaikissa tietojesi suojaamiseen ja oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä meihin, jos sinua mietityttää jokin tässä tietosuojaselosteessa mainituista tai muutoin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista. Yhteystiedot löydät alta kohdasta 2. ”Rekisterinpitäjä”.

2 Rekisterinpitäjä

Stora Enso Oyj ja sen tytäryhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä yhdessä käsiteltävien ja yhteisten henkilötietojen osalta. Stora Enso Oyj ja siihen kuuluvat yhtiöt jakavat keskenään rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet sen mukaan kuin on tarkoituksenmukaista kussakin tilanteessa. Yleisesti ottaen Stora Enso Oyj vastaa (i) IT-järjestelmien toimivuudesta ja turvallisuudesta, (ii) konsernin tietosuoja- ja IT-politiikoista, suosituksista ja ohjeista sekä (iii) siitä, että globaalit henkilötietorekisterit ovat lainmukaisia soveltuvien henkilötietolakien suhteen, kun taas tytäryhtiöt vastaavat (i) omalta osaltaan järjestelmien henkilötietojen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä ja täydellisyydestä sekä (ii) siitä, että paikalliset henkilötietorekisterit, järjestelmät ja prosessit ovat soveltuvien paikallisten ja EU-lakien mukaisia. Lisätietoa tytäryhtiöistä löytyy täältä.
Riippumatta siitä, kuka rekisterinpitäjä on kussakin tapauksessa, rekisteröidyt voivat aina käyttää oikeuksiaan kääntymällä Stora Enso Oyj:n puoleen seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Osoitetiedot:
Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finland

Sähköposti:
data.privacy@storaenso.com

Puhelinnumero:
+358 20 46 131

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Peruste sille, että keräämme ja hyödynnämme henkilötietojasi on useimmiten sopimus, joka on syntynyt sinun ja Stora Enson välille. Tällainen sopimus syntyy esimerkiksi rekisteröityessäsi verkkopalvelujemme käyttäjäksi, tilatessasi jonkin tuotteen verkkokaupastamme, tai neuvotellessasi tai solmiessasi puukauppaa koskevan sopimuksen. Joidenkin henkilötietojen antaminen Stora Ensolle on välttämätöntä, jotta voit solmia sopimuksen Stora Enson kanssa. Mikäli et toimita tietoja Stora Ensolle, emme välttämättä voi aloittaa tai jatkaa palveluiden tarjoamista tai muuta sopimussuhdetta kanssasi.

Stora Enso voi käsitellä tietojasi myös niin kutsutun oikeutetun edun nojalla. Tällainen oikeutettu etu on olemassa, kun Stora Ensolla on joku asiallisesti perusteltu, liiketoimintaan, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä syy tietojen keräämiseen tai hyödyntämiseen, tai jos Stora Enso haluaa tarjota sinulle tietoa mahdollisesti sinua kiinnostavista tai muutoin ajankohtaisista aiheista. Oikeutettu etu toimii perusteena myös silloin, kun keräämme tietoja metsätilan muista osakkaista kuin puukauppasopimuksen osapuolena olevasta henkilöstä. Stora Enso kerää myös tietojasi vieraillessasi toimipaikoissamme tai kohteillamme työturvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä väärinkäytösten estämiseksi. Joissakin tilanteissa oikeutettu etu liittyy lisäksi Stora Enson teknologisten ympäristöjen toimivuuden sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Stora Ensoon kohdistuu myös useita lakisääteisiä velvoitteita, joiden toteuttaminen vaatii henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä.Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi Stora Ensoon kohdistuvat vero-, kirjanpito-, puun alkuperä- ja tilintarkastusvelvoitteet, rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseen liittyvät toimet ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset.

Pyydämme sinulta erikseen suostumusta tietojesi käsittelyyn silloin, jos lainsäädäntö nimenomaisesti vaatii suostumuksesi pyytämistä tai jos Stora Ensolla ei ole esittää muuta perustetta tietojesi käsittelemiselle. Tyypillinen esimerkki suostumuksen pyytämiselle on esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin lähettämiselle sekä verkkosivujen evästeisiin pyydettävä lupa. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on usein mahdollista erilaisten verkkopalveluidemme käyttäjätilien kautta tai Stora Ensolta vastaanottamasi sähköpostiviestin alareunassa olevia ohjeita noudattaen. Voit peruuttaa suostumuksesi myös ottamalla yhteyttä Stora Ensoon kohdan 11 mukaisesti.

Metsänomistaja- ja yksityisasiakasrekisteritietojen ylläpitäminen on siis tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle sen palvelun tai tuotteen, josta olemme kanssasi sopineet, tai muutoin huolehtia, että kanssasi solmittu sopimus täytetään oikein. Rekisteriä tarvitaan myös laajemmin tehokkaan markkinoinnin, uusasiakashankinnan, viestinnän ja myyntitoiminnan, asiakassuhteiden ja asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantamiseksi, palveluiden ja palvelukanavien kehittämiseksi sekä toimitusten hallinnan mahdollistamiseksi. Lisäksi rekisteriä hyödynnetään tiedottamiseen, tilastointiin ja raportoimiseen. Asiakassuhteessa kertyvien tietojen avulla voimme määritellä tarkemmin millaisia asiakastyytyväisyyteen ja myyntiin liittyviä toimenpiteitä erilaisiin asiakkaisiimme on syytä kohdistaa. Kun hyödynnämme tietojasi tämän tyyppiseen yleisempään liiketoiminnan kehittämiseen, pyrimme mahdollisimman pitkälle hyödyntämään tietoja sellaisessa muodossa, josta sinua ei voida suoraan tunnistaa.

Saatamme ryhmitellä asiakkaitamme tiettyihin segmentteihin niiden tiedojen perusteella, joita olemme heistä keränneet sekä julkisista lähteistä saataviin tietoihin. Segmentointi tapahtuu hyvin yleisellä tasolla ja huolehdimme aina, että se perustuu asiallisiin kriteereihin, jotka eivät ole syrjiviä. Lisäksi segmentoinnissa hyödynnetään henkilötietojasi vain hyvin rajoitetusti. Emme koskaan käytä koko asiakasprofiiliasi segmentointitarkoituksiin. Tämä ryhmittely mahdollistaa sen, että pystymme paremmin kohdentamaan sinulle palveluiden sisältöä, palautekyselyitä, tapahtumia ja markkinointia, kanta-asiakasohjelmia sekä muuta kommunikaatiota. Esimerkiksi vieraillessasi verkkosivuillamme, riippuen siitä, millaisia evästeitä olet sallinut selainasetuksissasi, voimme kohdentaa sinulle tiettyjä sisältöjä, jotka eivät ole automaattisesti näkyvissä jollekin toiselle verkkosivuston käyttäjälle. Kohdentaminen perustuu aiempiin vierailuihisi Stora Enson verkkosivuilla ja mahdollisesti myös muilla verkkosivuilla. Lisätietoja Stora Enson evästeiden käytöstä löydät Stora Enson kotisivuilta.

Asiakasryhmittely voi joltakin osin perustua henkilötietojesi automaattiseen käsittelyyn. Emme kuitenkaan käytä tietojasi sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, josta olisi sinulle juridisia tai muita vaikutuksiltaan vastaavia seurauksia.

Saatamme nauhoittaa puhelusi palveluiden parantamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Kerromme sinulle aina nauhoituksen käyttämisestä.

4 Rekisterin tietosisältö

Stora Enso voi kerätä ja käsitellä osana metsänomistaja- ja yksityisasiakasrekisteriä seuraavia tietoja:
1) Yhteystiedot, mukaan lukien nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kielivalinta
2) Muut tarpeelliset identifiointitiedot, kuten kansallinen tunniste (sosiaaliturvatunnus), syntymäpäivä, y-tunnus ja pankkitilin numero
3) Sähköisiin palveluihin liittyvät tunnistautumis- ja käyttötiedot
4) Tarvittavat muut lisätiedot asiakkuuden yksilöintiin ja tehokkaaseen hallintaan, kuten kiinteistörekisterinumero ja maanomistus-, metsävara-, ja metsäverotiedot ja valokuvat ja paikannustiedot kohteista
5) Markkinointiin ja muuhun kommunikaatioon liittyvät tiedot, esim. kampanjahistoria, muu markkinointi,- vierailu- ja yhteydenpitohistoria, kiinnostuksen kohteet, julkaisujemme tilaustiedot
6) Tiedot, jotka liittyvät potentiaalisiin sopimuksiin ja neuvotteluihin sekä aiempiin tarjouksiin, sopimuksiin ja neuvotteluihin
7) Tiedot, jotka liittyvät maksukyvyn arvioimiseen, laskutukseen ja perintään
8) Asiakaspalautteet ja haastattelut sekä asiakkailta vastaanotetut raportit rikkomuksista
9) Tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumiset, ruokavaliota koskevat tiedot, osallistumistiedot
10) Pakotteisiin liittyvät tiedot (kansallisten lakien vaatimusten mukaisesti)
11) Tieto siitä, että henkilö ei halua vastaanottaa markkinointiviestejä lainkaan tai tietyn kanavan kautta
12) Asiakkaan käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot ja verkkoselailutiedot liittyen erilaisten evästeiden käyttöön, kuitenkin vain siltä osin kuin asiakas on sallinut evästeiden käytön tai muutoin kyseisten tietojen keräämisen.

Rekisteri voi sisältää myös joitakin muita asiaankuuluvia tietoja, joita esimerkiksi itse kerrot Stora Ensolle.
Stora Enso ei kerää tietoja jotka liittyvät henkilön seksuaalisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, invaliditeettiin, rotuun, etniseen tai sosiaaliseen taustaan, uskontoon tai vakaumukseen, poliittiseen tai muunlaiseen yhteiskunnalliseen mielipiteeseen (pl. tapaukset, joissa nämä tiedot liittyvät henkilön asemaan liike-elämässä tai yhteiskunnallisessa roolissa ja tietoa voidaan pitää henkilön itse julkaisemana) tai kuulumiseen kansalliseen vähemmistöön, ellei tällaisen tiedon kerääminen ole välttämätöntä, jotta Stora Enso voi toteuttaa siihen kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen.

Stora Enso ei myöskään tarkoituksellisesti kerää terveydentilaan liittyvää tietoa, mutta joissakin harvinaisissa tapauksissa tällaista tietoa voi välillisesti paljastua Stora Ensolle ruokavaliotietojen kautta, joita Stora Enso kerää esim. tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

Stora Enso ottaa henkilötietojen käsittelyssä aina huomioon soveltuvan kansallisen lainsäädännön ja käsiteltävät tiedot on aina rajoitettu niihin tietoihin, jotka ovat tarpeellisia kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta.

5 Säännön-mukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi suoraan, tai ne syntyvät Stora Enson kanssa käymäsi yhteydenpidon ja palveluiden mukaan lukien verkkosivujen käytön ohessa. Lisäksi käytämme erilaisia virallisia julkisia tietolähteitä, kuten Metsäkeskusta, Maanmit-tauslaitosta ja Väestörekisterikeskusta. Joissakin tapauksissa saamme tietosi välillisesti jonkin toisen palvelun kautta, johon olet alun perin tietosi luovuttanut. Tällöin pyrimme sopimuksin varmistumaan siitä, että yhteistyökumppanimme, joilta tiedot saamme, on huolehtinut riittävällä tavalla sinun tietojesi suojaamisesta ja oikeuksiesi toteuttamisesta.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Stora Enso ylläpitää, korjaa ja poistaa tarpeettomia ja vanhentuneita henkilötietoja säännöllisesti silloin, kun asiakassuhteesi tai muu vastaava yhteytesi Stora Enson kanssa on aktiivinen. Kun suhteesi Stora Ensoon ja yhteydenpito Stora Enson ja sinun välillä muuttuu passiiviseksi, Stora Enso säilyttää kuitenkin henkilötietojasi vielä tiettyjen ennalta määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti. Nämä säilytysajat perustuvat Stora Enson todellisiin tarpeisiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin kuten kirjanpitoon liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Pääsääntöisesti muut kuin lakisääteisesti säilytettävät henkilötiedot, poistetaan viimeistään silloin kun ne ovat olleet passiivisessa säilytyksessä viiden vuoden ajan ja asiakas- tai muun suhteen sinun ja Stora Enson välillä voidaan katsoa päättyneen. Lisätietoja henkilötietojesi säilytyksestä voit tiedustella kohdan 2 yhteystietoja käyttäen.

7 Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Stora Enson metsänomistaja- ja yksityisasiakasrekisterin tietoja luovutetaan tilintarkastajille, vakuutusyhtiöille ja erilaisille valtion viranomaisille ja muille vastaaville tahoille niiden lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. Lisäksi liiketoimien yhteydessä tietoja voidaan luovuttaa pankeille.

Yleisen tason tietoja, joihin voi sisältyä joitakin henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, kuten kiinteistönumero, voidaan luovuttaa erilaisille metsäteollisuuteen keskittyville yhdistyksille. Lisäksi voimme erityistapauksissa luovuttaa tietoja metsäalan toimijoille tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

Tietojasi voidaan luovuttaa Stora Enso -konserniin kuuluville muille yrityksille tarkoituksiin, joita on kuvattu kohdassa 3.

Tiettyjä asiakastiedon käsittelyyn liittyviä toimintoja on ulkoistettu huolellisesti valituille ulkopuolisille palveluntuottajille Stora Enson sisäisten toimintojen tukemiseksi (kuten hakkuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjät, IT-toimittajat ja markkinointipalveluja tuottavat palvelutoimittajat esimerkiksi tapahtumien, postitusten ja muun markkinoinnin yhteydessä). Huolehdimme tietosuojan toteutumisesta näissä tilanteissa asianmukaisin sopimusjärjestelyin. Lähtökohtaisesti siirrämme tietoja näille tahoille vain Stora Enson palveluiden toteuttamista varten, emmekä anna niille lupaa käsitellä tietojasi muihin tarkoituksiin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa niistä tahoista, joille Stora Enso luovuttaa tietoa, tai jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn Stora Enson kanssa solmitun sopimuksen perusteella on sijoittautunut EU- alueen tai Europan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Tällaisissa tilanteissa Stora Enso rekisterinpitäjänä varmistaa, että tietosuojan riittävä taso ylläpidetään riittävien tietosuojamekanismien avulla, kuten EU:n komission mallisopimuslausekkein. Stora Enso -konsernin sisäisiä henkilötietoja varten konsernissa on luotu EU-komission mallilausekkeisiin perustuva sopimusrakenne.

Voit saada lisätietoa suojamekanismeista ottamalla yhteyttä Stora Ensoon kohdan 2 yhteystietoja käyttäen.

9 Tietoturva

Henkilötiedot Stora Enson tietojärjestelmissä on suojattu luvattomalta pääsyltä useiden eri tietoturvamekanismien avulla. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla he pääsevät tietojärjestelmään ja pääsy henkilötietoihin on rajattu koskemaan vain sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoja täyttääkseen työrooliinsa kuuluvat tehtävät tai tuottaakseen Stora Enson ja toimittajan välisen sopimuksen mukaisia palveluja.

Stora Enso ja sen tietojärjestelmä- ja palvelutoimittajat tarkkailevat tietoturvan toteutumista ja Stora Enson järjestelmäympäristön luotettavuutta ja koskemattomuutta ja ovat asentaneet teknisiä suojamekanismeja, joiden avulla ehkäistään ja havaitaan henkilötietoja uhkaavat tietoturvaloukkaukset.

Henkilötietojen tietoturva varmistetaan myös tietojen siirroissa ja luovutuksissa. Sovellettavat turvamekanismit vaihtelevat sen mukaan millaisesta tiedosta on kysymys, ja niihin voi kuulua mm. vastaanottajan vahva tunnistaminen ja tietojen salaaminen.

10 Oikeutesi henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Voit pyytää Stora Ensolta tiedon siitä, mitä henkilötietojasi on tallennettu rekisteriin, sekä kopion näistä tiedoista. Pyydämme sinua ystävällisesti käyttämään tähän tarkoitettua lomaketta, joka löytyy tältä Tietosuoja-sivulta. Täytetyn lomakkeen tai vastaavilla tiedoilla täytetyn pyynnön voit toimittaa Stora Ensolle kohdan 11 mukaisesti.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Sinulla on oikeus saada rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistuksi tai poistetuksi.
Sinulla on myös oikeus vaatia Stora Ensoa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Pyydämme sinua ystävällisesti käyttämään tähän tarkoitettua lomaketta, joka löytyy tältä Tietosuoja-sivulta. Täytetyn lomakkeen tai vastaavilla tiedoilla täytetyn pyynnön voit toimittaa Stora Ensolle kohdan 11 mukaisesti.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Kun perusteena tietojesi käsittelylle on Stora Enson oikeutettu etu, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyen. Pyydämme sinua ystävällisesti käyttämään tähän tarkoitettua lomaketta, joka löytyy tältä Tietosuoja-sivulta. Täytetyn lomakkeen tai vastaavilla tiedoilla täytetyn pyynnön voit toimittaa Stora Ensolle kohdan 11 mukaisesti. Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaiseen erityiseen syyhyn vedoten, pyydämme sinua yksilöimään syyn samalla kun ilmoitat Stora Ensolle vastustamista koskevan pyynnön.

Oikeus tietojen siirtoon
Sinulla on oikeus saada sähköisessä muodossa oleva kopio sellaisista henkilötiedoista, jotka on saatu suoraan sinulta itseltäsi ja joiden käsitteleminen perustuu sinun ja Stora Enson välillä solmitun sopimuksen valmistelemiseen ja toteuttamiseen tai henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi lupaan. Joissakin tilanteissa, joissa olemassa oleva teknologia mahdollistaa tietojen siirron sähköisesti suoraan Stora Enson rekisteristä toisen rekisterinpitäjän järjestelmään, voit pyytää myös tällaisen tietojen siirtämisen toteuttamista.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Sinulla on oikeus koska tahansa peruttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseesi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on rekisteröitynä oikeus tehdä valitus Tietosuojaviranomaiselle koskien Stora Enson henkilötietojen käsittelyä.

11 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn tai rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja asioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröityjen oikeuksiin liittyvät pyynnöt pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen data.privacy@storaenso.com.

Stora Ensolla on oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä lainsäädännöllisillä perusteilla. Informoimme sinua aina myös siinä tapauksessa, että emme toteuta pyyntöäsi, sekä ilmoitamme kieltäytymisen perusteet.

Rekisterinpitäjä

Stora Enso Oyj tytäryhtiöineen toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Stora Enso Oyj käsittelee tällä verkkosivustolla kerättyjä tietoja ja jakaa niitä tytäryhtiöidensä kanssa. Jos sinulla on kysyttävää verkkosivuston ja sen kautta tarjottavien palveluiden tietosuojasta, ota yhteyttä:

Osoite:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
PL 309
FI-00101 Helsinki
Suomi

Sähköposti:
data.privacy@storaenso.com

Puhelin:
+358 2046 111

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavien käytäntöjen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen, keräämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Verkkosivustolla vierailu

Kun vierailet jollakin Stora Enson verkkosivustolla, sinusta kerätään ja tallennetaan joitakin tietoja, esimerkiksi

 • laitteesi IP-osoite
 • vierailun ajankohta ja pituus
 • vieraillun sivun nimi ja URL-osoite
 • sivusto, joka ohjasi sinut tälle sivustolle
 • käyttämäsi selain
 • kieliasetukset
 • tarvittaessa laitteen käyttöjärjestelmän ja internet-palveluntarjoajan tiedot.

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin Stora Enson oikeutetun edun perusteella:

 • verkkosivuston toiminnan varmistaminen ja parantaminen
 • verkkosivuston sisällön, ulkonäön ja toiminnallisuuden optimointi
 • järjestelmän turvallisuuden ja vakauden analysointi
 • muut hallinnolliset tarkoitukset.

Stora Enso ei näissä tarkoituksissa pyri tunnistamaan sivuston käyttäjää, mutta henkilö voi olla mahdollista tunnistaa joidenkin kerättyjen tietojen perusteella.

Jos otat yhteyttä Stora Ensoon sivustolla olevan lomakkeen kautta, tallennamme lomakkeella antamasi yhteystiedot sekä tilastotietoja, kuten lomakkeisiin liittyvät tekniset ongelmat. Lisäksi sallit evästeet, joiden avulla keräämme tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät Stora Enson sivustoa mukaan lukien tapahtumat, tulokset, tavoitteet ja tarkastellut sivut. Tallennettuja tietoja käytetään sivuston käyttökokemuksen optimointiin ja kohdennetun sisällön näyttämiseen. Tarkempaa tietoa evästeistä ja analytiikkapalveluista on jäljempänä.

Kun tiedustelet Stora Ensolta tuotteista, palveluista tai muista sinua kiinnostavista seikoista

Jos haluat tietoja Stora Enson tuotteista, palveluista, asiakirjoista tai jostakin muusta, pyydämme sinua luovuttamaan meille henkilötietojasi (yleensä nimi, titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, yrityksen nimi), jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä. Tietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella pyyntösi täyttämiseksi ja mikäli olet sallinut evästeiden käytön, kohdennetun sisällön tarjoamiseksi. Sähköpostitse lähettämäämme viestintää seurataan, jotta näemme, mikä sisällöstä kiinnostaa sinua, ja mahdollisten teknisten ongelmien havaitsemiseksi.

Kun tilaat markkinointiviestintää sähköpostitse

Kun annat suostumuksesi ja luovutat yhteystietosi (yleensä nimi, titteli, organisaatio, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, yrityksen nimi), pystymme lähettämään sinulle sähköpostitse markkinointiviestintää, kuten uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja. Sähköpostimarkkinointia seurataan, jotta näemme, mikä sisällöstä kiinnostaa sinua, sekä kehittääksemme sisältöä näiden tietojen perusteella. Voit lopettaa sähköisen markkinointiviestinnän tilaamisen osittain tai kokonaan milloin tahansa. Voit hallita markkinointiviestinnän asetuksia milloin tahansa kunkin sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen data.privacy@storaenso.com ja kertoa meille suostumuksesi peruuttamisesta.

Kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta tuotteiden tilaamiseksi

Jos tilaat tuotteitamme mistä tahansa verkkokaupastamme, pyydämme sinua antamaan kaikki tarvittavat tiedot tuotteiden toimittamiseksi ja maksutapahtuman vahvistamiseksi. Yleensä sinun on ilmoitettava etu- ja sukunimi, yrityksen nimi ja osoite, ALV-numero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinun on asetettava tilillesi salasana. Tämä käyttäjätili ei näy julkisesti. Käsittely on tarpeen sen sopimuksen täyttämiseksi, jonka olet solminut Stora Enson kanssa rekisteröimällä käyttäjätilin verkkokaupassamme.

Miten Stora Enso käyttää evästeitä?

Käytämme evästeitä sivustollamme. Stora Enso ei käytä evästeitä käyttäjien tunnistamiseen vaan käyttäjien erottamiseen toisistaan. Näin Stora Enso pystyy esimerkiksi seuraamaan kävijöiden liikkeitä sivustoilla, vaikka Stora Enso ei tiedäkään, kuka käyttäjä on. Ilman evästeitä Stora Enso ei pystyisi tarjoamaan sivustolla sisäänkirjautumisen, kielivalinnan, maan ja muiden asetusten kaltaisia, käyttötapoihin liittyviä ominaisuuksia. Huomaa, että evästeiden käytön estäminen Stora Enson sivustoissa voi tarkoittaa, etteivät kaikki sivuston ominaisuudet toimi.

Käytämme tilastollisia evästeitä, mukaan lukien sivuston ja sähköpostin seurantaevästeitä, verkkosivuston käytön seuraamiseen ja tarjontamme optimointiin sinua varten. Analytiikan lisäksi käytämme markkinointievästeitä. Markkinointityökalujen tarkoitus on parantaa markkinoinnin relevanssia ja räätälöidä sitä henkilöille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta sisältöihimme, palveluihimme ja tuotteisiimme. Kohdentamis-, tilasto- ja markkinointievästeitä käytetään myös markkinointiprosesseissamme saatujen yhteydenottojen eli niin kutsuttujen liidien liiketoiminnallisen merkityksen arvioimiseen. Tämä tehdään esimerkiksi yhdistämällä evästeiden tietoja eräisiin muihin tietoihin, kuten toimialan tietokantoihin.

Kohdentamis-, tilasto- ja markkinointievästeitä käytetään suostumuksen perusteella. Voit kieltää Stora Enson evästeiden käytön milloin tahansa evästeasetuksista tämän linkin avulla. Selaimesi asetusten avulla voit myös estää Stora Enson sivustoja käyttämästä evästeitä. Selaimessa voi olla myös mahdollista valita, mitkä evästeet sallitaan ja mitkä estetään – tarkista asia selaimen asetuksista tai käyttöohjeesta.

Evästeselosteessamme on lisätietoja evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista sekä evästeasetusten hallinnasta.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Stora Enso ei yleensä luovuta keräämiään tietoja Stora Enso -konsernin ulkopuolelle eikä koskaan myy niitä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa konsernin sisällä. Stora Enso voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Stora Enso käyttää tiettyjä kolmansia palveluntarjoajia, joille Stora Enso voi luovuttaa tietoa rajallisiin teknisiin tarkoituksiin tai joilla voi olla pääsy tietoihin osana niiden tarjoamaa teknistä, ylläpito-, käyttäjäanalyysi-, tilasto- tai markkinointipalvelua. Tällaisia palveluntarjoajia ovat IT-palveluntarjoajat, markkinointipalveluyritykset, konsultit ja sosiaalisen median yritykset. Mikäli palveluntarjoajalla on pääsy henkilötietoihin, Stora Enso on solminut sen kanssa kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Sopimuksessa palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään tietoja lainsäädännön vaatimusten, Stora Enson ohjeiden ja tämän käytännön mukaisesti.

Jotkin Stora Enso -konsernin yksiköistä tai sen käyttämistä palveluntarjoajista voivat toimia Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos Stora Enso luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, Stora Enso varmistaa riittävän tietosuojan tason asianmukaisilla toimenpiteillä, kuten soveltamalla Euroopan komission mallilausekkeita toiminnassaan tiedot saavan tahon kanssa.

Tietojen säilyttäminen

Stora Enso säilyttää vierailuista kertyviä tietoja korkeintaan yhden vuoden ajan vierailtuasi Stora Enson verkkosivustolla. Turvallisuuspoikkeaman sattuessa tietoja voidaan säilyttää, kunnes tapaus on selvitetty. Stora Enso voi käyttää tietoja laatiakseen yhdistettyjä tilastotietoja, joista henkilöä ei voida tunnistaa. Tällaisia ei-tunnistettavia tietoja saa säilyttää määräämättömän ajan.

Tietoturva

Stora Enso käyttää soveltuvia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä tietojen suojaamiseen. Verkkosivustolla vierailusi aikana käytämme SSL-prosessia (Secure Socket Layer) ja nykyaikaista salausta. Työntekijöillemme ja palveluntarjoajillemme myönnetään pääsy tietoihin vain silloin, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä ja velvollisuuksiensa täyttämiseksi Stora Ensolla ja Stora Enson lukuun.

Oikeutesi rekisteröitynä

Lakisääteisten oikeuksien lisäksi sinulla voi olla seuraavat keräämiimme henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

 • oikeus pyytää Stora Ensolta kopio kaikista tunnistettavista henkilötiedoista, joita Stora Enso käsittelee
 • oikeus pyytää, että Stora Enso oikaisee väärät tai puutteelliset sinua koskevat ja tunnistettavat henkilötiedot
 • oikeus pyytää Stora Ensoa poistamaan rekisterissä olevat henkilötiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa ja joiden säilyttämiseen Stora Ensolla ei ole oikeusperustetta
 • oikeus pyytää Stora Ensoa tietojen poistamisen sijasta rajoittamaan henkilötietojen jatkokäsittelyä, jos tiedot säilytetään
 • oikeus pyytää Stora Ensoa rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä sillä välin, kun odotat Stora Enson vastausta toiseen tekemääsi pyyntöön lopettaa henkilötietojen käsittely
 • oikeus vastustaa tilannekohtaisiin syihin vedoten Stora Enson oikeutettua etua kerätä sinusta tiettyjä henkilötietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa
 • oikeus peruuttaa Stora Ensolle antamasi suostumus milloin tahansa.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä Stora Ensoon käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja. Stora Enso vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos Stora Enso jostakin syystä on eri mieltä pyynnöstä, Stora Enson tulee ilmoittaa syy.

Jos koet, että Stora Enso ei ole käsitellyt henkilötietojasi lain mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus EU:ssa sijaitsevan asuin- tai työskentelymaasi tietosuojaviranomaiselle. Voit myös tehdä ilmoituksen sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa laiton menettely on mielestäsi tapahtunut.

Voimme kerätä evästeiden avulla tietoa siitä, miten käytät Stora Enson verkkosivustoja, alasivustoja ja palvelujamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto pyytää selainohjelmaa tallentamaan sivustolla vierailevan käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla sivusto muistaa käyttäjään liittyviä tietoja, kuten kielivalinnan tai kirjautumistiedot. Nämä ovat itse asettamiamme, niin kutsuttuja ensimmäisen osapuolen evästeitä. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä.

 • Ne ovat muulta kuin käyttäjän vierailemalta sivustolta peräisin olevia evästeitä,
 • joita käytetään mainontaan ja markkinointiin.

Käytämme tässä termiä ”eväste” viittamaan kaikkiin tiedostoihin, jotka keräävät tietoa kuvatulla tavalla. Tämä seloste koskee kaikkia Stora Enson sivustoja, ellei sivustolla toisin ilmoiteta.

Käytetyt evästeet, niiden tarkoitus ja kesto sekä evästeiden hallinta

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta eikä niitä voi estää. Tavallisesti nämä evästeet luodaan vain tekemäsi pyynnön tai toiminnon seurauksena, kuten yksityisyysasetusten muuttamisen, sivustoon kirjautumisen tai lomakkeiden täyttämisen yhteydessä. Verkkoselaimen voi asettaa estämään tai ilmoittamaan tällaisista evästeistä, mutta tällöin kaikki sivuston osiot eivät toimi. Nämä evästeet eivät tallenna henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja.

Kohdentamisevästeet

Näiden evästeiden avulla sivusto pystyy tarjoamaan parempaa toiminnallisuutta ja käyttäjälle mukautettua sisältöä. Ne voivat olla meidän asettamiamme tai sellaisten kolmansien osapuolten asettamia, joiden palveluja olemme lisänneet sivuillemme. Jos et salli näitä evästeitä, osa tällaisista palveluista tai kaikki tällaiset palvelut eivät välttämättä toimi oikein.

Tilastointievästeet

Näiden evästeiden avulla pystymme seuraamaan sivuston kävijämääriä ja mistä kävijät tulevat sivuillemme sekä mittaamaan ja kehittämään sivuston toimintaa. Niiden avulla näemme sivuston vierailluimmat ja vähiten vieraillut sivut sekä pystymme seuraamaan, miten käyttäjät navigoivat sivustolla. Evästeiden avulla kerätyt tiedot kootaan yhteen eikä niistä voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustolla emmekä pysty seuraamaan sivuston toimintaa.

Markkinointievästeet

Markkinointikumppanimme voivat asettaa sivustollemme näitä evästeitä. Niitä voidaan käyttää profilointiin käyttäjän kiinnostuksenkohteiden mukaan ja näyttää käyttäjää kiinnostavia mainoksia muilla sivustoilla. Nämä evästeet eivät tallenna henkilötietoja suoraan, vaan niiden toiminta perustuu selaimen ja laitteen tunnistamiseen. Jos ei salli näitä evästeitä, saa vähemmän kohdennettua mainontaa.

Sosiaalisen median evästeet: Näitä evästeitä asettavat sosiaalisen median palvelut, joita olemme lisänneet sivustolle, jotta sisältöä voi jakaa kavereille ja verkostoille. Nämä evästeet pystyvät seuraamaan selaimen käyttöä eri sivustoilla ja luomaan profiilin kiinnostuksenkohteistasi. Se saattaa vaikuttaa muiden sivustojen sisältöön ja viestintään. Jos et salli näitä evästeitä, et välttämättä pysty käyttämään tai näkemään kyseisiä toimintoja.

Alla on kattava luettelo sivustollamme käytetyistä evästeistä:

1. Yleistä

Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Stora Enso Metsän (jäljempänä Stora Enso) sähköisten
metsänomistajapalveluiden käyttöön. Sähköiset metsänomistajapalvelut muodostuvat eMetsästä,
eMetsämobiilista ja Virtuaalimetsästä. Sähköisten metsänomistajapalveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä eMetsän käyttäjäksi sekä näiden sopimus- ja käyttöehtojen sekä niihin mahdollisesti tehtävien muutosten hyväksymistä. Mahdollisista sopimus- ja käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjille erikseen.

Näiden ehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä palvelussa tai siihen liittyvässä lisäpalvelussa
mahdollisesti erikseen ilmoitettuja ehtoja. Parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisun helpottamiseksi käyttäjien sähköisissä metsänomistajapalveluissa tekemät toimenpiteet voidaan tallentaa Stora Enson sisäiseen käyttöön. Tallennettuja toimenpidetietoja voidaan hyödyntää myös markkinointitarkoituksiin ja yhteydenottopyyntöjen luomiseen. Toimenpiteellä tarkoitetaan käyttäjän tekemiä valintoja kuten esimerkiksi siirtyminen kuviolle ja toimenpiteiden simulointi.

2. eMetsän käyttäjä, metsänomistaja ja käyttöoikeudet

eMetsän käyttäjä on aina luonnollinen henkilö. eMetsän käyttö edellyttää käyttäjän henkilöllisyyden määrittämistä
ja varmentamista. Stora Enso käyttää eMetsässä käyttäjän yksilöivänä tunnisteena käyttäjän henkilötunnusta,
jonka käyttäjä ilmoittaa hakeutuessaan tai rekisteröityessään käyttäjäksi.

Metsänomistaja on Suomessa metsää omistava luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisomistuksen osakkaat
yhdessä, yhteisö tai säätiö. Metsänomistajan yksilöivänä tunnisteena palvelussa käytetään henkilötunnusta tai
y-tunnusta.

Käyttäjällä on oltava oikeus käsitellä vähintään yhden Stora Enson asiakasrekisterissä olevan metsänomistajan
tietoja, jotta hän voi käyttää eMetsää. Käyttäjä voi olla itse metsänomistaja, yhteisomistuksen osaomistaja tai
hänellä voi olla asiointivaltuutus hoitaa metsänomistajan asioita eMetsässä. Yksin metsää omistavalla käyttäjällä
on oman metsänomistuksen suhteen täydet asiointi-oikeudet eMetsässä. Yhteisomistuksen osaomistajana
olevalla käyttäjällä on lukuoikeudet osaomistuksen kohteena olevan metsän tietoihin. Metsänomistaja voi
valtuuttaa toisen henkilön eMetsän käyttäjäksi, jolloin tämä saa valtuutuksen mukaiset oikeudet asioida
metsänomistajan puolesta eMetsässä.

Palveluiden tai tavaroiden ostaminen tai myyminen eMetsän kautta edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai
holhoojan kirjallista lupaa.

3. Tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus

Käyttäjä tunnistautuu eMetsään vahvan tunnistautumisen avulla. Tunnistautuminen on edellytys eMetsän käyttäjäksi hakeutumiselle, rekisteröitymiselle, palveluun kirjautumiselle ja sen käytölle. eMetsään liittyvien kolmannen osapuolen (kuten Verohallinto) palveluihin tarvitaan mahdollisesti lisätunnistus.

Vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä hyväksynnällä käyttäjä voi tehdä oikeustoimia sekä vastaanottaa ja lähettää ilmoituksia. Vahvan tunnistautumisen avulla tapahtuva hyväksyminen vastaa henkilön omakätistä allekirjoitusta. eMetsän vahvassa tunnistautumisessa käytetään voimassa olevia kansalliseen luottamusverkostoon kuuluvia tunnistuspalvelun tuottajia.

4. Käyttäjän vastuu henkilökohtaisten tunnisteiden säilyttämisestä

Käyttäjälle myönnetyt vahvan tunnistautumisen tunnukset ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa
kenellekään toiselle henkilölle. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttämänsä vahvan tunnistautumisen vaatimia
turvallisuusohjeita kunkin tunnuksen myöntäjän ilmoittamalla ja vaatimalla tavalla.

5. Tietoliikenne- ja tietojärjestelmälaitteisto sekä niiden toiminta

Palvelun käyttäminen vaatii käyttäjältä laitteen sekä internetyhteyden. Palvelun latautuminen saattaa olla hidasta heikoimmilla yhteyksillä ja palvelun näkyminen oikein edellyttää Java-ohjelmistokomponenttien käyttämistä selaimessa. Selainsuosituksena on Internet Explorerin, Google Chromen tai Firefoxin tuorein versio. Stora Enso ei vastaa siitä, että digitaalisia palveluita voidaan käyttää käyttäjän laitteella.

Käyttäjä vastaa laitteensa ja Stora Enson verkkopalvelun välisestä tietoliikenteestä. Käyttäjän Stora Ensolle ilmoittamien tietojen tulee olla oikein, kun käyttäjä käyttää vahvaa tunnistautumista edellyttäviä palveluja. Stora Enso toimittaa käyttäjälle asiointipalvelun käytön edellyttämät ohjeet. Stora Enso ja käyttäjä vastaavat kumpikin omien tietoliikenne- ja tietojärjestelmiensä tietoturvan riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Käyttäjän on täytettävä Stora Enson eMetsä-palvelussa mahdollisesti ilmoittamat asiointipalvelun käyttämistä koskevat turvallisuusvaatimukset. Käyttäjä vastaa kaikista asiointipalvelun käytön edellyttämistä kustannuksista.

6. Käyttäjän palveluun toimittama ja lataama sisältö

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Lähettämällä tai lataamalla eMetsään aineistoa käyttäjä antaa Stora Ensolle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista materiaalia.

Stora Enso ei vastaa siitä, että käyttäjän eMetsään toimitettu materiaali säilyy muuttumattomana ja käyttökelpoisena. Stora Ensolla on oikeus poistaa ja muokata palveluun talletettua materiaalia.

7. Metsänomistajan metsävaratietojen lataaminen Stora Enson tietojärjestelmään

Metsänomistaja, joka on palvelun käyttäjä tai joka valtuuttaa toisen käyttämään eMetsää puolestaan, antaa Stora Ensolle oikeuden ladata metsätilojensa metsävaratiedot Suomen metsäkeskuksen Metsätietojärjestelmästä ja yhdistää ne mainitun metsänomistajan tietoihin Stora Enson tietojärjestelmässä. Stora Enso käyttää metsävaratietoja eMetsän palveluiden tuottamisessa, tarjousten tekemisessä, markkinoinnissaan sekä muussa puunhankintaan palvelevassa tarkoituksessa.

8. Palvelun tekijänoikeuksiin ja sisältöön liittyvät oikeudet

Stora Enso pidättää kaikki eMetsän-palveluun liittyvä oikeudet. Palvelu, ohjelmisto ja sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset, ovat Stora Enson tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeus- tai muilla laeilla. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää kappaleita, siirtää, jaella tai tallentaa mitään palvelussa olevaa, eikä käyttää niillä olevia tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia jne. ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

9. Stora Enson oikeus muuttaa tai rajoittaa palvelua

Kaikki eMetsässä oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta aineiston saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Stora Enso ei takaa aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä takaa, että aineiston käyttö ei riko kolmansien oikeuksia.

Stora Enso varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa eMetsä-palvelua, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä siinä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita palvelun
ominaisuuksia.

Sivujen ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Lehdistötiedotteita ja
muita julkistettavia ja julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös muuhun tarkoitukseen, mikäli niiden lähde
ilmoitetaan selvästi.

10. Linkit ulkopuolisiin palveluihin

Muille sivustoille linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Stora Ensolla ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa ulkopuolisten sivustojen sisältöön, eikä Stora Enso voi näin ollen ottaa vastuuta näistä
sivustoista.

11. Vastuunrajoitus

Stora Enso ei vastaa vahingoista tai haitoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat eMetsän käytöstä tai käytön estymisestä joko käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Stora Enso ei vastaa vahingosta, tappiosta tai viivästysseuraamuksista, jotka johtuvat siitä, ettei toimeksiantoa voida suorittaa virheellisten toimenpiteiden tai tietojen johdosta.

Stora Enso ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, ettei palvelu ole ollut käytössä teknisen häiriön, huolto- tai päivityskatkon tai ulkoisen tekijän aiheuttaman katkoksen johdosta.

Stora Enso ei vastaa palvelun käyttämisestä aiheutuvasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta, tuotosta, edusta tai toimenpiteen mahdollisesta viivästymisestä johtuvista sanktioista. Rajoitukset ovat voimassa siinäkin tapauksessa, että Stora Ensolle on ilmoitettu mahdollisesti syntyvästä vahingosta.

Mahdolliset palvelua koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee esittää välittömästi, kuitenkin viimeistään
yhden (1) kuukauden kuluessa kyseisen palvelun käyttämisestä.

12. Palvelumaksut ja palkkiot

Stora Enso perii palvelun käyttömaksut palvelun tilaamisen yhteydessä annettavan ilmoituksen tai erillisen hinnaston mukaisesti. Stora Enso pidättää oikeuden hinnoittelun muutoksiin.

13. Muutokset näihin käyttöehtoihin

Stora Ensolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Stora Enso ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti tai sähköisesti eMetsä-palvelun kautta. Käyttöehtojen muutos astuu voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituspäivämäärästä tai heti, kun käyttäjä on hyväksynyt muutoksen eMetsässä. eMetsää koskevat käyttöehdot jatkuvat muutetun sisältöisinä, jollei käyttäjä ilmoita halustaan irtisanoa palvelu viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen sopimusmuutoksen voimaanastumista asiasta kirjallisesti tai sähköisesti Stora Ensolle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelun käyttöä jatkamalla. Jollei käyttäjä hyväksy sopimusehtojen muutosta, hänen tulee irtisanoa eMetsä-palvelu näiden sopimusehtojen mukaisesti.

14. eMetsän käytön keskeyttäminen metsänomistajasta tai käyttäjästä johtuvasta syystä

Stora Ensolla on mahdollisuus keskeyttää asiointipalvelun käyttäminen välittömästi, jos

– metsänomistaja haetaan selvitystilaan tai konkurssiin,
– metsänomistaja hakee yksityishenkilön velkajärjestelyä,
– metsänomistaja hakee yrityksen saneerausta,
– käyttäjä lakkauttaa sähköisen palvelun käytön sopimuksen tai
– Stora Ensolla on syytä epäillä, että palvelua käytetään lain, tämän palvelun sopimuksen tai ehtojen vastaisesti.

Mikäli käyttäjän tietoliikenne- ja tietojärjestelmälaitteiston epäillään vaarantavan palvelun turvallisuutta, Stora
Enso voi keskeyttää palvelun tarjoamisen tai käytön.

15. Sopimuksen siirtäminen

Stora Enson ja käyttäjän välistä käyttösopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

16. Tiedonantovelvollisuus

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Stora Ensolle käyttäjän tai edustamansa metsänomistajan henkilö- tai yhteystietojen muutoksista kirjallisesti tai eMetsä-palvelun kautta.

17. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Stora Enson lähettämän, palvelua koskevan kirjallisen ilmoituksen katsotaan olevan perillä seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään Stora Enson asiakasrekisterissä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiin eMetsä-palvelun käyttäjän saataville.

18. Toimeksiantojen välitys

Sähköisen asiointipalvelun vastintilinä metsänomistajan pankissa on aina viimeisen puukaupan yhteydessä metsänomistajan vahvistama pankkitili. Stora Enso ei vastaa metsänomistajan ilmoittaman tilinumeron oikeellisuudesta (katso Tähtitilin sopimusehdot). Mikäli vastintiliä muutetaan, on metsänomistajan oltava yhteydessä Stora Enson asiakaspalveluun tai metsäasiantuntijaan ennen sähköistä asiointia.

Stora Enso suorittaa Tähtitililtä tehdyn nostotapahtuman sekä mittaustodistuksella hyväksytyn maksun näiden tuotteiden ja palvelujen ehtojen mukaisesti.

Stora Ensolla on oikeus jättää verkkopalvelun kautta tehdyt maksut suorittamatta, mikäli epäilee väärinkäytöstä tai palvelun käyttämisessä tai palvelussa on tapahtunut virhe.

19. Ylivoimainen este

Sopijaosapuolet eivät vastaa toisilleen ylivoimaisen esteen (force majeure) mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan katsoa esimerkiksi:
– viranomaisen päätös tai toimenpide,
– sota tai sen uhka,
– kapina,
– mellakka,
– sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä,
tiedonsiirrossa, televiestinnässä, sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
– tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys sopijapuolen toiminnassa tai
– työtaistelutoimi kuten lakko, työsulku, boikotti tai saarto.

20. Palvelun irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu, irtisanoessa henkilö on pystyttävä todentamaan palvelun käyttäjäksi. Stora Enso varaa kohtuullisen ajan, kuitenkin enintään 30 päivää, palvelun sulkemista varten. Käyttäjä vastaa ennen palvelun sulkemista tekemistään toimeksiannoista.

Stora Ensolla on oikeus irtisanoa palvelu ja poistaa kaikki asiakastiedot, kun käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua edeltävien 18 kuukauden aikana. Mikäli laissa kuitenkin edellytetään tietoja säilytettävän tietyn määräajan, tai hävitettävän tietyin ehdoin, tietoja käsitellään sen mukaisesti.

Stora Ensolla on oikeus sulkea palvelu ja irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä kun ilmoitus käyttäjälle on tehty.

Mikäli jompikumpi sopijaosapuoli laiminlyö sopimuksen velvoitteita on toisella sopijaosapuolella oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Tässä tapauksessa Stora Ensolla ei ole velvoitetta suorittaa toimeksiantoa, joka pitäisi toteuttaa sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen.

21. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

eMetsä-palveluun mahdollisesti liittyvät erimielisyydet on ensisijaisesti ratkaistava neuvottelemalla. Mikäli
neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa. Sovellettavana lakina on
Suomen laki.