fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Ennallistaminen vie kohti luonnonmetsän rakennepiirteitä

Luonnonhoitohankkeissa ennallistetaan ja kunnostetaan elinympäristöjä ja luontotyyppejä, jolloin talousmetsäkäytössä oleviin metsiin saadaan luonnonmetsän rakennepiirteitä. Myös vieraslajien poisto on ennallistamista. Ennallistamisia tehdään eniten metsissä ja soilla, mutta myös perinneympäristöjä ennallistetaan.

Stora Enso Metsän tavoitteena on tukea metsien ja soiden ennallistamista, ja niinpä puukaupan yhteydessä metsäasiantuntijamme kartoittavat ennallistamiseen sopivia kohteita, joita he voivat metsänomistajan niin halutessa tarjota Metsäkeskuksen hankehakuun. Jokaiselle ostotiimille on annettu vuosittainen tavoite näiden ennallistamiskohteiden löytämiseen.

Ennallistamisella pyritään siihen, että lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laatu muuttuu suotuisammaksi monelle uhanalaiselle lajille, kuten luonnonmetsän rakennepiirteitä, lahopuuta ja palanutta puuta suosiville lajeille. Sopivia kohteita ennallistamiseen ja luonnonhoitohankkeiksi ovat arvokkaat elinympäristöt ja usean tilan alueelle ulottuvat METSO-ohjelman luontotyypit.

Stora Enso Metsän tavoitteena on tukea metsien ja soiden ennallistamista, ja niinpä puukaupan yhteydessä metsäasiantuntijamme kartoittavat myös ennallistamiseen sopivia kohteita.

Luonnonhoitohankkeissa tehtävät toimenpiteet tähtäävät aina metsien monimuotoisuuden lisäämiseen. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi puuston rakenteen monipuolistaminen, varjostavien kuusien poistaminen lehdoista, lahopuun ja palaneen puun lisääminen, luonnontilaisen vesitalouden palauttaminen ja vaateliaiden kasvilajien elinolojen parantaminen esimerkiksi lisäämällä paahteisuutta.

Ennallistaminen toteutetaan yleensä luonnonhoitohankkeena, jolloin se on metsänomistajalle maksutonta. Metsäkeskus maksaa töiden toteutuksen hankehaussa valitulle toimijalle. Pieniä ennallistamistoimenpiteitä voi innokas metsänomistaja tehdä myös itse. Lahopuun muodostumista voi nopeuttaa kaulaamalla eläviä puita ja jättämällä pysty- ja maalahopuut korjaamatta.

Ojia voi tukkia luonnontilaisen vesitalouden aikaansaamiseksi lapiotyönä ja kiviä siirtämällä. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset alueet, kuten kosteikot ja kalliojyrkänteiden alusmetsät voi jättää kokonaan metsätalouden ulkopuolelle, ja antaa luonnon muovata niistä näköisensä.