fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Metsien vapaaehtoinen METSO-suojelu

Stora Enso Metsä tukee metsien vapaaehtoista suojelua ja kannustaa metsänomistajia hankkimaan tietoa omien luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden soveltuvuudesta vapaaehtoiseen suojeluun.

Stora Enso Metsän metsäasiantuntija välittää metsänomistajan niin halutessa ELY-keskukselle tai Metsäkeskukselle tietoa METSO-ohjelmaan soveltuvista suojelukohteista. Jos arvelet, että metsästäsi saattaisi löytyä luontoarvoiltaan rikas helmi, niin ota asia esiin metsäasiantuntijamme kanssa. Stora Enso selvittää puolestasi mahdollisuutesi vapaaehtoiseen METSO-suojeluun.

METSO-kohteiden välittämisen lisäksi teemme yhteistyötä WWF:n kanssa vapaaehtoisen metsien suojelun edistämiseksi esimerkiksi tiedotuksen ja koulutusten muodossa.

Jos arvelet, että metsästäsi saattaisi löytyä luontoarvoiltaan rikas helmi, niin ota asia esiin metsäasiantuntijamme kanssa 

METSO perustuu vapaaehtoisuuteen

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on säilyttää metsien arvokkaat elinympäristöt, joita ovat muun muassa lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja puustoiset suot. 

METSO on laaja-alaisesti metsä- ja ympäristötoimijoiden sekä metsänomistajien hyväksymä ja yhteystyössä toteutettava ohjelma, joka edistää metsien monimuotoisuutta ja vapaaehtoista metsien suojelua. Ohjelman puitteissa voidaan suojella metsää pysyvästi tai määräaikaisesti, ja myös tehdä aktiivista luonnonhoitoa tukien näin erilaisten elinympäristöjen, esimerkiksi lehtojen, elinvoimaisuutta. 

METSO-ohjelma perustuu täysin metsänomistajan vapaaehtoisuuteen, ja metsänomistaja saa suojelusta markkina-arvon mukaisen verottoman korvauksen ja voi halutessaan säilyttää omistusoikeutensa metsään.  

Lisätietoa METSOsta ja sen eri vaihtoehdoista löydät METSOn sivuilta www.metsonpolku.fi