fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
puunkorjuu

Verotuloja Suomeen

Stora Enso Metsä on merkittävä työllistäjä luoden toiminnallaan verotuloja Suomeen. Toimintamme perusta löytyy luonnollisesti metsistä, joiden vastuulliseen ja kestävään käyttöön Stora Enso Metsä on sitoutunut.

Metsätalous on alkutuotantoa, joka mahdollistaa ja synnyttää muita teollisuuden aloja ja taloudellista aktiviteettia yhteiskuntaan. Esimerkiksi puuntaimen kasvattaminen tukkipuuksi vaatii monta työvaihetta, jossa jo pelkästään työllistyy lukuisia metsätalouden toimijoita. Kun tukista jatkojalostetaan vaikkapa ruokapöytä, työllistyy sahalaitoksen lisäksi sahatavaran jälleenmyyjä, puusepänteollisuus, useita logistiikkaketjuja ja huonekalun jälleenmyyjä.

Stora Enso Metsän taloudellinen merkitys koostuu laajasta arvoketjusta. Vuonna 2020 Stora Enso Metsän liikevaihto oli yhteensä noin 1 miljardia euroa, josta suurin osa syntyy puukauppamaksuina metsänomistajille. Vuonna 2020 Stora Enso Metsä työllisti suoraan noin 500 henkeä. Koko Stora Enso Metsän puunhankinnan arvoketjussa työskenteli lisäksi noin 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluja tuottavaa yritystä työllistäen useita satoja henkilöitä.

”Vuonna 2020 Stora Enso Metsän liikevaihto oli yhteensä noin miljardi euroa, josta suurin osa syntyy puukauppamaksuina metsänomistajille”

Vaikutuksemme kuitenkin ulottuvat myös suoran puunhankinnan arvoketjun ulkopuolelle: välillisesti Stora Enso Metsän toiminnan ansiosta työpaikkoja syntyy esimerkiksi puunkorjuu- ja kuljetuskaluston sekä erilaisten varusteiden valmistajille, taimitarhoille ja tutkimukseen.

Laaja arvoketju näkyy myös verotuloina yhteiskunnalle. Verovirta Stora Enso Metsän toiminnasta yhteiskuntaan tulee työntekijöiden maksamista tuloveroista, työntekijöiden palkasta maksetuista työnantajan sivukuluista, metsätalouden pääomatuloveroista– siis verot puun myyntituloista – yhteisöjen tuloverosta, arvonlisäverosta sekä Stora Enso Metsän työllistämien yritysten maksamista vastaavista veroista. Verotulojen määrän lisäksi merkittävää on myös se, että tulot jakaantuvat maantieteellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomen, luoden hyvinvointia kaikkialle yhteiskuntaan.