Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet

Metsänhoidon tavoitteet

Metsänomistukseen liittyy erilaisia tavoitteita kuten virkistys, suojelu, metsästys ja taloudellinen tuotto. Metsä on tavoitteista riippumatta omaisuutta, jota pitää hoitaa ja kasvattaa. Metsien vihreä kulta on arvokkaampaa, kun siitä pitää hyvää huolta.

Aloita tutustumalla metsäsi kuntoon

Missä kunnossa metsäsi on? Oli metsänhoidon tavoitteet mitkä tahansa, hoidettu metsä on tuottavin myös virkistymahdollisuuksien ja luontoarvojen kannalta.  Oman metsän kuntoa ja hoidon tarvetta kannattaa seurata aktiivisesti ja varmistaa näin metsän hyvä terveys sekä kasvu. Metsäasiantuntijan kanssa tehtävä metsätilakäynti selvittää perusteellisesti metsässäsi tarvittavat hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet.

Luontoretket vai tuottava metsänkasvatus

”Kysyvä ei tieltä eksy ”

Metsänomistajilla on hyvin erilaisia metsänomistuksen tavoitteita. Taloudellinen turva, virkistys, luontoelämykset vai kaikki nämä yhdessä? Metsäpalvelut perustuvat aina metsänomistajan tarpeisiin ja metsävarallisuuden hoitopalvelut edistävät metsänomistuksen kokonaiskannattavuutta. Taloudelliset tavoitteesi vaikuttavat hyvin vahvasti siihen, kuinka metsääsi tulisi hoitaa.

Kysyvä ei tieltä eksy ja joskus tavoitteiden kirkastuminen vaatii metsäasiantuntijan neuvoja. Metsäneuvonta perustuu aina metsänhoitosuosituksiin ja suositukset perustuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin hyvästä metsänhoidosta. Stora Enson toimenpide-ehdotukset noudattavat metsälainsäädäntöä ja PEFC–metsäsertifioinnin vaatimuksia.

Onnistuneen lopputuloksen takana on aina huolellinen suunnittelu. Kun metsätaloudellasi on selkeät tavoitteet, on toimenpiteiden valintakin helppoa.

Metsäsuunnitelma on päätösten ohjenuora

Metsäsuunnitelma auttaa metsää koskevassa päätöksenteossa ja ohjaa metsänomistajaa kannattavaan metsänhoitoon. Se käsittelee metsääsi kokonaisuutena – kertoo sen arvosta, hakkuumahdollisuuksista ja hoitotöiden tarpeesta. Metsäsuunnitelma auttaa sinua myös puukauppojen ja hoitotöiden ajoittamisessa, jolloin voit ennakoida metsäsi tuottoja ja kustannuksia. Metsäsuunnitelma laaditaan yleensä kymmeneksi vuodeksi ja on saatavana myös sähköisenä.

Näin metsäsuunnitelma syntyy:

  • Metsäsuunnittelija selvittää metsätilasi taustatiedot ja hankkii tarvittavat aineistot, kuten kartat.
  • Metsäsi puusto- ja kasvupaikkatiedot, toimenpidetarpeet ja erityispiirteet arvioidaan metsikkökuvioittain.
  • Voit käydä metsässäsi yhdessä metsäsuunnittelijan kanssa ja vaikuttaa toimenpide-ehdotuksiin. Samalla voit kertoa metsäsuunnittelijalle omat toiveesi.
  • Metsäsuunnittelija laatii arviointitietojen ja ehdotustesi perusteella hakkuiden ja metsänhoitotöiden toimenpideohjelman. Näistä tiedoista ja kartoista syntyy sinun metsäsi metsäsuunnitelma.
Auta metsääsi menestymään ja ota yhteyttä. Metsän tuottamiin etuihin vain sinä voit vaikuttaa.
09 8860 2023 Tai täytä lomake ja metsäsi yhteyshenkilö ottaa yhteyttä.