eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
3.12.2022

Sahatavaran hinnat ovat kääntyneet laskuun, ja tukin osalta viime kesän korkea hintapiikki on takana. Se on kuitenkin varmaa, että Stora Ensolla riittää alkavana talvena kasvavaa kysyntää kaikille puutavaralajeille.

Puukaupassa jatkuu vahva kysyntä

Yhtiö on tehnyt puukauppaa suomalaisten metsänomistajien kanssa yli 150 vuoden ajan. Asiakaspalautteen mukaan palveluissa on koko ajan kehitytty. Suurimmat ruusut kuluvalta, monessa suhteessa erikoiselta ja haastavalta vuodelta ojennamme juuri yksityismetsänomistajille.

Vaikka alkuvuosi oli puukaupassa hiljaisempaa aikaa eikä tuotannon rajoituksilta ole täysin vältytty, on tänä syksynä eletty parempia puukauppaviikkoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kaikelle puulle on kysyntää ja hinnat ovat nousseet keskimäärin noin 15 prosentilla viime vuodenvaihteeseen verrattuna.

Meillä on kaikki edellytykset hyvälle alkavalle puukauppatalvelle. Kaikelle puulle on kysyntää ja hinnat ovat nousseet keskimäärin noin 15 prosentilla viime vuodenvaihteeseen verrattuna, kuitupuun osalta jopa enemmän. Katso tämän hetken puun hinta.

Puun tuonnin loppuminen Venäjältä on tarkoittanut sitä, että vastaava puumäärä on hankittu tuotantolaitoksille kotimaan metsistä ja lähialueilta. Metsänomistajien nettifoorumeilla on keskusteltu ahkerasti muun muassa Baltiassa kuitupuusta maksetuista korkeista hinnoista.

Vakaa toimintaympäristö mahdollistaa investoinnit 

Baltian korkeat hinnat kuvastavat puumarkkinoiden kuumentunutta tilannetta. Metsäteollisuus hankkii puuta koko Itämeren alueelta, ja ne Baltian puut ovat olleet niitä viimeisiä ostosuunnitelmista puuttuneita kuutioita. Sellaisessa huutokaupassa hinnat tuppaavat nousemaan. On kuitenkin muistettava, että siellä hinnat tulevat myös yhtä nopeasti alas, koska alueella on vain vähän omaa kuitupuunkäyttöä.

Suomessa tilanne on täysin toinen. Täällä on metsäteollisuutta, joka haluaa ostaa ja jalostaa ennen kaikkea kotimaista puuta. Puumarkkinoiden vakaus ja toimivuus olikin yksi ratkaisevista tekijöistä siinä, miksi Stora Enso teki tänä syksynä päätöksen Oulun tehtaan toisenkin paperikoneen muuttamisesta kartonkikoneeksi. Muutostyö on jo menossa ja tuotanto käynnistyy vuonna 2025.

Ensi vuonna Stora Enson puunhankinta kotimaan yksityismetsistä kasvaa taas noin miljoonalla kuutiolla. Yhtiöön on rekrytoitu puunostoon eri alueille tänä vuonna noin 20 uutta toimihenkilöä. Rekrytoinnit jatkuvat ensi vuonna ja yhtiö tekee sopimuksia uusien puunkorjuuyrittäjien kanssa.

Länsi-Suomeen, eli käytännössä Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueille muodostetaan uusi organisaatio tarjoamaan metsäomistajille laadukkaita puukauppa- ja metsänhoitopalveluja.  

Ensi vuonna Stora Enson puunhankinta kotimaan yksityismetsistä kasvaa taas noin miljoonalla kuutiolla.

Hakkuut ja hoitotyöt puheeksi samalla kertaa 

Teemme mielellämme sekä pysty- että hankintakauppaa kilpailukykyisin hinnoin. Sahatavaran hinta on lähtenyt maailmalla laskuun, ja se tulee näkymään tukkien hinnoittelussa. Isoin hintapiikki tukin osalta on tällä erää takana. Sahat kuitenkin pyörivät jatkossakin, tukkia ostetaan ja hinnat ovat normalisoituneet. Kuitupuun, ja nimenomaan harvennuksilta tulevan puun kysyntä on edelleen kovaa. 

Keskimääräinen Stora Enson metsänomistajan kanssa tekemä puukauppa on kooltaan noin 600 kuutiometriä. Sen kokoinen puukauppa on jo useamman päivän työmaa korjuuyrittäjille ja resurssien näkökulmasta järkevä. Metsänomistajan kannalta korjattava puumäärä on kaupassa myös yksi hinnoittelutekijä.  

Hoitotyöt ovat metsänhoidollisesti järkevästi ajoitettujen hakkuiden lisäksi keskeinen osa metsäomaisuuden hoitamista. Niistä kannattaa aina keskustella puukauppojen yhteydessä paikallisen asiantuntijamme kanssa. Sillä tavalla varmistamme metsien tulevan kasvun. Varsinkin taimikkojen hoitaminen säntillisesti ajallaan tuo tutkitusti parhaan tuoton metsänkasvatuksessa. Stora Enson ammattilaiset osaavat luontoarvot huomioivan metsänhoidon.

Sami Honkanen
ostojohtaja
Stora Enso Metsä

Aloita elämäsi helpoin puukauppa

Tutustu puukauppapalveluihimme ja pyydä ilmainen palveluesitys metsästäsi.

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Uuden PEFC-standardin käyttöönotto siirtyy Stora Ensolla
Lue kirjoitus
Stora Enson uusi palvelu parantaa metsänomistajien turvallisuutta
Lue kirjoitus
Stora Enso, Tornator ja WWF yhteistyöhön metsäpurojen puolesta
Lue kirjoitus