fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right
10.4.2024

Raakapuusta maksettava hinta on metsänomistajan kannalta hyvällä tasolla ja puulle riittää kysyntää. Puunhinnan viimeaikainen, yleistä kustannuskehitystä parempi kasvu kannattaa hyödyntää myös investointeina metsänhoitotöihin. 

Meillä oli poikkeuksellisen pitkä ja hyvä puunkorjuutalvi. Puukauppa on käynnistynyt tämän vuoden puolella kohtuullisen hyvin. Tavoitteemme ostomäärien suhteen ovat hieman viime vuotta korkeammalla tasolla.

Puukaupan hintaseurantaa tekevän Luonnonvarakeskuksen mukaan kuitupuista maksettu keskihinta nousi Suomessa viime vuonna reaalisesti noin 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Myös energiapuun hinnat nousivat ennätystasolle, kun fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvattiin puuenergialla, ja tuontipuun sekä puunjalostuksesta kertyvän sivutuotepuun määrät vähenivät. 

Tarve kaikenlaisista leimikoista 

Metsäteollisuustuotteiden lopputuotemarkkinoilla ei odoteta tapahtuvan lähiaikoina nopeita muutoksia. Markkinatilanne jatkuu haastavana, mutta tuotantolaitoksille tarvitaan jatkuvasti puuta. Se luo pohjaa eri puutavaralajien vakaalle kysynnälle. Stora Enso Metsä ostaakin tänä keväänä koko maasta sekä kelirikkoleimikoita että kesäkorjuukelpoisia harvennus- ja uudistushakkuuleimikoita.  

Viime vuonna laajensimme puukauppa- ja metsänhoitopalveluitamme myös Länsi-Suomeen. Siellä on päästy hyvin liikkeelle. Kannattaa myös muistaa tarjoamamme 10 prosentin alennus kesäkorjuukelpoisten harvennusleimikoiden lannoituksista. Jos kysymys on terveyslannoituksesta, on hankkeeseen saatavissa uuden Metka-rahoituslain mukaista tukea. Tarjous on voimassa huhtikuun loppuun saakka.  

Monimuotoisuuslisä käyttöön koko Suomessa 

Stora Enso Metsä on pilotoinut Pohjanmaan, Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla erityistä monimuotoisuuslisää. Sitä on maksettu niille metsänomistajille, jotka ovat halunneet jättää leimikoilleen tuplasti enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä PEFC-sertifioinnin vaatimuksiin verrattuna. Lisä on otettu hyvin vastaan, ja sen käyttö laajennetaan koko Suomea koskevaksi. 

Monimuotoisuuslisä on +0,50 €/m3 lisähintaa puukaupassa. 

Katso verkosta tarkat hintatilastot »

Kevät on hyvää tulevien metsänhoitotöiden suunnittelun aikaa. Stora Enso Metsä tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista metsäomaisuuden hoitoa. Viime vuonna keskimääräinen inflaatio, eli rahan ostovoiman pieneneminen oli kuusi prosenttia. Sitä nopeammin kohonneiden kantohintojen myötä osa puukauppatuloista kannattaakin nyt käyttää tarpeellisten hoitotöiden teettämiseen. Stora Enson metsäasiantuntijat neuvovat mielellään Kemera-tuen korvanneen Metka-tuen hakemiseen ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. 

Ajallaan tehdyillä metsänhoitotöillä on selvä ja positiivinen vipuvaikutus metsän tulevaan tuottoon. Kannattaa myös muistaa Tähtitilillä oleville puukaupparahoille maksettava hyvä korko. 

Sami Honkanen 
ostojohtaja 
Stora Enso Metsä

Stora Enso, Tornator ja WWF tekevät yhteistyötä vesiensuojelun puolesta – tavoitteena kannustaa metsänomistajat mukaan vähentämään metsätalousalueiden vesistökuormaa
Lue kirjoitus
Metsäasiantuntija Seppo Rantanen palkittiin Metsäpäivillä
Lue kirjoitus
Stora Ensosta Hopeasompa23-kisojen pääyhteistyökumppani
Lue kirjoitus