eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
3.11.2023

Stora Enson puunhankinta tähtää yhä kasvaviin ostomääriin Suomessa. Venäjän puun tuontia korvataan nyt ennen kaikkea kotimaisella puulla, joten työskentelemme entistä enemmän samojen puumäärien eteen. Tämä on näkynyt työntäyteisinä päivinä puunhankinnassa ja metsänomistajille puukauppatuloina ihan huippuvuosien tasolla. Puukauppaa tehdään vilkkaasti näillä näkymin vuoden viimeisiin päiviin asti.

Maailman epävarmuuksien ja yleisen kustannustason nousun myötä sahatavaran kysyntä on syksyn aikana kääntynyt laskuun. Tuotanto kotimaan tehtaillamme kuitenkin jatkuu ja puukaupassa riittää kirittävää.

Näin talvikauden kynnyksellä olemme kiinnostuneita kaikista leimikoista, myös talviharvennuksista. Viime talven hyvät korjuukelit onnistuttiin hyödyntämään täysimääräisesti ja vanhaa siirtyvää varantoa ei juurikaan jäänyt. Nyt ei tarvitse väistellä korjuukelien puolesta epävarmoja talvikohteitakaan. Paikallinen tilanne kannattaa varmistaa omalta metsäasiantuntijalta. Kuitupuun osalta olemme kiinnostuneita myös perinteisistä hankintapuueristä.

Jos jotain saa toivoa, niin vilkasta leimikkotarjontaa, puukaupassa tekemisen meininkiä ja joulukuulta alkavaa pikkupakkasten talvea.

Venäjän puuntuonnin loppuminen aiheutti jatkuvan kuitupuun ostotarpeen. Ihan hetkessä ei Venäjän tuontipuun kahden miljoonan kuutiometrin vuositarvetta pystytä korvaamaan kotimaan puunhankinnassa ja vakiinnuttamaan niin sanotusti normaaliksi toiminnaksi.

Lisääntynyt kuitupuun tarve on näkynyt myös metsänomistajille kuitupuun hinnassa. Toteutuneissa ostotilastoissa puun hintakehitys oli jo kesän aikana loivasti laskeva, mutta hinnat ovat kuitenkin edelleen tilastollisesti korkealla ja tukevat myönteistä puukauppasyksyä.

Jatkamme aktiivisesti puunostoa joulunpyhiin asti. Hyödynnämme korjuuohjelmissa tulevan talven heti sen ensi päivistä lähtien. Jos jotain saa toivoa, niin vilkasta leimikkotarjontaa, puukaupassa tekemisen meininkiä ja joulukuulta alkavaa pikkupakkasten talvea.

Kuitupuun läpimittamuutos aktivoi osaltaan puukauppaa

Stora Enson ostaman kuitupuun minimiläpimitta laski elokuussa koko Suomessa kuudesta senttimetristä viiteen senttimetriin kaikilla puulajeilla hiomokuusta lukuun ottamatta. Muutos on voimassa paitsi uusissa puukauppasopimuksissa, myös korjuuseen tulevissa vanhoissa kaupoissa.

Kuitupuun minimiläpimitan muutos lisää etenkin harvennushakkuilla puukertymää, kun latva pystytään hyödyntämään tarkemmin. Edistämme muutoksella puuraaka-aineen tehokasta hyödyntämistä. Riippuen leimikon puuston rakenteesta, korjattavan kuitupuun määrä kasvaa yhdestä neljään prosenttia. Siitä hyötyvät metsänomistajat puukauppatuloina, korjuuyrittäjät lisätulona ja tehtaat puutoimituksina

Kuusen istutustiheyden muutos

Stora Enso ottaa metsänistutustyömaillaan käyttöön uuden toimintamallin parantaakseen metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla.

Viljelytiheyden muutos mahdollistaa entistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan. Metsien sekapuustoisuuden lisääminen on yksi Stora Enson monimuotoisuusohjelman tavoitteista, jolla vastataan muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tarjoamme jatkossa uuden mallin mukaisia kuusenistutuksia uusille metsäpalvelusopimuksille, mikä käytännössä tarkoittaa istutustyömaita keväästä 2025 alkaen.

Hans Sohlström uusi toimitusjohtaja

Stora Enson hallitus nimitti suomalaisen diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Hans Sohlströmin (58) yhtiön toimitusjohtajaksi syyskuussa. Sohlström oli aiemmin Stora Enson hallituksen jäsen.

Hans Sohlströmillä on yli 30 vuoden kokemus yritysjohdosta, joista 10 vuotta on ollut toimitusjohtajan tehtäviä pääosin metsäteollisuuden ja uusiutuvien materiaalien toimialoilla. Hän on viimeksi johtanut mm. Ahlströmiä, Ahlström Capitalia ja Rettigiä.

Tähtitilin korko nyt viisi prosenttia

Stora Enson Tähtitili on jo 15 vuoden ajan ollut puukauppa-asiakkaidemme hyödynnettävissä. 16.10.2023 alkaen Tähtitilin kahden vuoden kiinteä korko nostettiin viiteen prosenttiin. Tähtitilistä kannattaa kysyä metsäasiantuntijalta lisää puukaupan yhteydessä. Tähtitilin hallinnointi onnistuu kätevästi eMetsän kautta ilman hallinnointikuluja.

Sami Honkanen
Ostojohtaja
Stora Enso

Stora Enso avasi toimistot Kauhajoelle ja Seinäjoelle
Lue kirjoitus
Stora Enso parantaa metsien monimuotoisuutta muuttamalla kuusen istutustiheyttä
Lue kirjoitus
Stora Enson puunhankinnan uudet toimipisteet avataan Kauhajoelle, Seinäjoelle ja Kaustiselle
Lue kirjoitus