fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right

Stora Enson Varkauden integraatti on varsinainen biotuotetehdas. Puusta tehdään saha- ja höylätavaraa, LVL-viilupuuta ja pellettejä. Tehtaan päätuote on pakkauskartonki, jonka valmistukseen tarvitaan sellun lisäksi kierrätyskartonkia. 

Varkauden tehdas on paikka, jossa hyödynnetään suurin osa Suomessa kierrätetyistä kartonkipakkauksista. Yli kolmasosa kaikesta kaupan, teollisuuden ja kuluttajien kierrättämästä kartongista päätyy tehtaan linjastolle.  

”Tätä nykyä yli puolet kotitalouksien kierrättämästä kartongista päätyy Varkauteen. Keräyslaatikkoon jätetty maitotölkki kulkeutuu siis hyvin suurella todennäköisyydellä meille”, tehtaan kierrätyskuidun hankintapäällikkö Marko Laitinen mainitsee. 

Tehtaan käyttämästä kartongista noin neljännes tulee suoraan kansalaisilta, ja loput teollisuudesta ja kaupasta. 

Tehtaalla kierrätyskartongista jalostetaan pakkausmateriaalia. Päätuote on aaltopahvin pintakerros eli kraftliner, jonka valmistukseen tarvitaan kierrätyskartongin lisäksi ensikuitua. Siitä tehdään kaksikerroksisen kraftlinerin pintakerros, ja kierrätyskartonkia käytetään taustaan. Tehtaan viimeisimmässä kehityshankkeessa kierrätyskuitulaitoksen kapasiteettia nostettiin niin, että kraftlinerin valmistuksessa voidaan käyttää entistä enemmän kierrätyskuitua suhteessa ensikuituun. 

Pintakartonkimateriaali myydään pakkaustehtaille, esimerkiksi Stora Enson Lahden tehtaalle, jossa siitä tehdään muun muassa muuttolaatikoita. Kun muuttaja vie käytetyn muuttolaatikon kartonginkeräykseen, se päätyy takaisin Varkauteen uudelleen käytettäväksi. Tukevista kartonkilaatikoista saatava kuitu voidaan kierrättää monta kertaa.  

”Kraftlineria käytetään lujuutta ja laatua vaativiin teollisuus- ja elintarvikepakkauksiin. Korkeiden tuoteturvallisuusstandardien ansiosta se soveltuu myös elintarvikkeiden pakkaamiseen, olivatpa ne kuivia, kosteita tai rasvaisia”, Varkauden tehtaan kehitysjohtaja Jarkko Tehomaa kertoo. 

”Kraftlineria käytetään lujuutta ja laatua vaativiin teollisuus- ja elintarvikepakkauksiin.”
– Varkauden tehtaan kehitysjohtaja Jarkko Tehomaa, Stora Enso 

Aaltopahvilaatikoissa hedelmät ja vihannekset kulkevat maasta toiseen, ja niitä käytetään laajalti verkkokaupassa. Sileä pinta toistaa logot ja tuotetiedot kirkkaina. Myös perjantaipizza kulkeutuu kotiin aaltopahvilaatikossa.  

”Asiakkaiden kanssa etsitään koko ajan vielä kustannus- ja materiaalitehokkaampia kartonkireseptejä. Tavoitteena on muun muassa alentaa pakkausten vaatimaa materiaalimäärää”, Tehomaa jatkaa. 

Noin 90 prosenttia Varkauden tehtaan tuotteista päätyy Kotkan sataman kautta vientiin, lähinnä Eurooppaan. Isoja asiakkaita löytyy myös Aasian ja Latinalaisen Amerikan hedelmäntuottajamaista. 

Kartonki kiertää jopa seitsemän kertaa 

Tehtaan käyttämästä kartongista noin neljännes tulee suoraan kansalaisilta, ja loput teollisuudesta ja kaupasta. Joka arkipäivä tehtaan porteille kurvaa 16–20 rekkakuormallista kierrätyskartonkipaaleja. Vuodessa tämä tekee noin 4 500 rekkakuormallista.  

”Vaikka teollisuuden ja kaupan osuus on iso, myös kuluttajien tekemisillä on kiertotaloudessa iso merkitys. Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine ja sen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan kierrättäviä kansalaisia. On hyvä, että kestävää kulutusta, lajittelua ja kierrätystä opetetaan jo kouluissa”, Laitinen sanoo.  

Varkauden tehtaalta saadaan myös terveisiä kartonginkierrättäjille.  

”Kierrätyslaatikoihin olisi hyvä heittää vain se, mikä sinne kuuluu. Esimerkiksi pakkausten mukana kulkeutuva styroksi hankaloittaa tuotantoa. Meillä valmistettu kartonkilaatikoiden pintamateriaali on suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, mikä asettaa tiukkoja rajoituksia vastaanotettavan kierrätyskartongin laadulle”, tehtaan laatu- ja ympäristöpäällikkö Ulla-Maija Olander huomauttaa.  

Kierrätyskuitulaitoksen prosessi on viimeiseen asti hiottu. Tehtaalle saapuvat kierrätyskartonkipaalit ohjataan kuljettimelle, jolla ne murskataan. Murske ohjataan rumpuun, jossa siitä erotetaan kuidut, muovit ja muut komponentit. Erottelun jälkeen kuituaines puhdistetaan vielä moneen kertaan. Kun kaikki epäpuhtaudet on saatu pois, kuitumassa saostetaan ja pestään, ohjataan varastotorneihin ja edelleen kartonkikoneelle.  

Kartongin kuitu kiertää noin seitsemän kertaa, minkä jälkeen se on liian lyhyttä ja poistuu kierrätyskuitulaitoksen prosessista energiakäyttöön. 

”Kierrätyspakkauksista otetaan kaikki talteen. Esimerkiksi mehutölkkien sisäpuolella oleva alumiinikerros päätyy uusiokäyttöön alumiinia käyttävälle teollisuudelle ja muoviosat poltetaan omassa voimalaitoksessa energiaksi”, Tehomaa täsmentää. 

Aaltopahvista tehdyt lujat laatikot kestävät useammankin muuton. Niihin käytettävä kartonkiraaka-aine voidaan kierrättää noin seitsemän kertaa. 

Varkaudessa tehdään myös perinteistä ja elementtirakentamiseen soveltuvaa puutavaraa 

Varkauden tehtaan mekaanisen puunjalostuksen yksiköt tekevät perinteistä ja höylättyä sahatavaraa sekä LVL-viilupuuta. Näiden yhteydessä toimiva pellettilaitos toimittaa pellettejä teollisuuden lämmityskäyttöön. 

Tehtaan integraattirakenne varmistaa sen, ettei arvokkaasta puusta mene puruakaan hukkaan. Tukkipuut jatkojalostetaan sahalla, ja kuitupuusta keitetään sellua pintakartongin valmistukseen. Osa havupuusellusta kuivataan kuivauskoneella ja myydään maailmalle. 

Prosesseissa syntyvät kuoret ja hake ohjataan energiakäyttöön, ja sivutuotteet myydään teollisuudelle. Esimerkiksi kemianteollisuus saa Varkaudesta mäntyöljyä ja tärpättiä. Säästöjä saavutetaan monilla yhteisillä toiminnoilla logistiikasta vartiointiin.  

Tehtaan tarvitsema puuaines saadaan pääosin sadan kilometrin säteeltä Savon ja Karjalan alueelta. Vuodessa havupuuta kuluu noin 2,3 miljoonaa kuutiota.  

Varkauden tehdas keskellä kaupunkia 

Varkauden tehtaan historia ulottuu vuoteen 1830, jolloin Gustaf Wrede perusti alueelle ruukin. Sen ympärille alkoi pikkuhiljaa rakentua kaupunki. Moninaisten vaiheiden jälkeen tehtaat siirtyivät Enso Gutzeitin omistukseen vuonna 1986, ja vuonna 2015 silloinen hienopaperitehdas muutettiin pakkauskartonkitehtaaksi.  

Tehtaat sijaitsevat kirjaimellisesti keskellä kaupunkia. Monessa varkautelaisessa perheessä on oltu tehtaalla töissä jo useammassa sukupolvessa. Nykyään tehdas työllistää vajaat 450 vakituista työntekijää ja noin 200 henkilötyövuoden verran urakoitsijoita. Puunhankinnan lasketaan luovan lähialueelle noin 400 työpaikkaa. 

Varkauden tehtaan tarvitsema puuaines saadaan pääosin sadan kilometrin säteeltä Savon ja Karjalan alueelta. Vuodessa havupuuta kuluu noin 2,3 miljoonaa kuutiota. 

Viime vuosina parannuksia on tehty erityisesti energian ja veden käyttöön. Varkauden tehdas on lämmön suhteen omavarainen. Lämpöä syntyy niin paljon, että osa siitä liikenee myös Varkauden kaupungin lämmitykseen.  

”Noin 90 % käyttämistämme polttoaineista on biopolttoaineita ja 5 % kierrätyspolttoaineita. Tavoitteemme on päästä kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista ja puolittaa tehtaan hiilidioksidipäästöt vuoden 2019 tasosta vuonna 2030. Tuotamme yli puolet tarvitsemastamme sähköenergiasta itse. Vesien käyttöä tehostetaan edelleen ja pyrimme varmistamaan, ettei puhdasta vettä ohjautuisi puhdistamolle lainkaan”, Olander kertoo.  

Tehtaan jätevedenpuhdistamoa käyttää myös tehdasalueella toimiva kalankasvatuslaitos. Ekologisella kiertovesimenetelmällä kirjolohta kasvattava Finnforel Oy on saanut vastuullisesta kalankasvatuksesta kertovan ASC-sertifikaatin. 

”Meillä on hyvin tilaa kasvattamon kiertovesialtaille ja jalostuslaitoksille. Kalankasvattamo saa meiltä myös raakavettä, sähköä ja lämpöä”, Olander lisää.  

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 4/2023 

Teksti: Minna Kalajoki 
Kuvat: iStock, Adobe Stock ja Stora Enso

Stora Enso 150 vuotta Suomessa: pakkauskartongit ovat Stora Enson selkäranka
Lue kirjoitus
Suomen päivitetyn FSC®-standardin käyttöönotto lähestyy
Lue kirjoitus
Moniyrittäjän matkassa
Lue kirjoitus