fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right
5.3.2024

Stora Enso panostaa metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen puunhankinnan yhteydessä. Konkreettisia keinoja monimuotoisuuden parantamisessa ovat muun muassa lahopuun määrän lisääminen, suojatiheikköjen jättäminen raivaamatta sekä säästöpuiden määrän kasvattaminen. Stora Enso mittaa toimenpiteiden toteutumista vuosittain.

Stora Enso teki luonnonhoidon laadun arviointeja vuonna 2023 liki tuhannella ensiharvennus-, harvennus- ja uudistushakkuukohteella eri puolilla Suomea. Vuoden 2023 tulosten perusteella metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrä kasvoi puunkorjuutyömailla vuoteen 2022 verrattuna.

Tekopökkelöt

Esimerkiksi tekopökkelöiden määrää kasvatettiin Stora Enson puunkorjuussa 40 prosenttia. Tekopökkelöt ovat 2–4 metrin korkeudelta katkaistuja pitkiä kantoja, jotka lahotessaan toimivat elinympäristönä mm. linnuille ja hyönteisille. Vuonna 2022 tekopökkelöiden määrä oli keskimäärin kaksi kappaletta hehtaarilla, kun vuonna 2023 määrä oli kasvanut 2,8 tekopökkelöön hehtaarilla.

”Tekopökkelöiden määrä on saatu kasvuun järjestelmällisen tekemisen myötä. Olemme keskittyneet lahopuun määrän lisäämiseen korjuussamme sekä kouluttaneet omaa ja kumppaniyritysten henkilöstöä monimuotoisuuden parantamiseen. Tekopökkelöiden määrään vaikuttavat toki myös PEFC-sertifioinnin kriteerien päivitykset, joissa lahopuun määrän lisääminen on yksi tavoitteista”, sanoo yritysvastuupäällikkö Janne Yrjönen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Säästöpuut

Säästöpuiden määrä kasvoi yhtiön uudistushakkuissa noin viisi prosenttia. Säästöpuulla tarkoitetaan elävää puuta, joka jätetään hakkuiden yhteydessä pysyvästi metsään kasvamaan. Säästöpuiden aikanaan lahotessa ne toimivat kotina erilaisille metsän eliöille. Elävien säästöpuiden määrä Stora Enson uudistushakkuissa vuonna 2023 oli keskimäärin 13,6 kappaletta hehtaarilla, kun vielä vuonna 2022 määrä oli 13 kappaletta hehtaarilla.

”Säästöpuiden määrässä ylitämme kirkkaasti uudistetun PEFC-sertifioinnin vaatimustason, joka on vähintään kymmenen säästöpuuta hehtaarilla. Huomionarvoista on, että samalla säästöpuiden minimiläpimitta kasvoi viisi senttiä uudistuneen PEFC-standardin myötä. Toiminnassamme on kuitenkin jonkin verran epätasaisuutta, sillä joissakin uudistushakkuissa kymmenen säästöpuun määrään ei aina päästy. Tässä meillä on yksi parantamisen kohde”, Yrjönen kertoo.

Maalahopuu

Tekopökkelöiden ja säästöpuiden määrän lisäksi Stora Enson hakkuukohteilla mitataan maalahopuun vaurioitumista. Maassa makaavan lahopuun vaurioitumista vältetään muun muassa ajoreittien hyvällä suunnittelulla. Mittausten perusteella 74 prosentilla hakkuukohteista maalahopuu on pystytty väistämään täysin. Taso laski hieman vuodesta 2022 (79 %).


”Maalahopuun vaurioitumisen välttäminen on tunnistettu korjuussamme kehityskohteeksi ja teemme töitä tilanteen parantamiseksi. Samalla kun maalahopuuta säästetään enemmän, myös sen väistäminen muuttuu vähitellen vaikeammaksi. Myös talven sääoloilla ja erityisesti lumipeitteen paksuudella on merkitystä maalahopuun säästymisen kannalta”, Janne Yrjönen sanoo.

Osana Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa

Luonnonhoidon laadun ja monimuotoisuuden seuranta kuuluu Stora Enson laajan monimuotoisuusohjelman toimenpiteisiin. Stora Enso lanseerasi monimuotoisuusohjelmansa Suomessa alkuvuonna 2022.

Tutustu luontolaadun arviointiin Stora Enson verkkosivuilla.

Stora Enso testaa itsenäisesti ajavaa kuorma-autoa
Lue kirjoitus
Automaattirekka vähensi päästöjä Stora Enson hakekuljetuksissa
Lue kirjoitus
Stora Enson tavoitteena lisätä luonnon monimuotoisuutta suomalaismetsissä
Lue kirjoitus