Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet

Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet

Metsänomistaja päättää, mitä hänen metsässään tapahtuu. Metsänomistajalla on oikeus myydä puuta omistamaltasi tilalta ja oikeus valita, kenen kanssa tekee puukaupat. Metsänomistaja on myös tervetullut seuraamaan puunkorjuuta ja kauppaehtojen toteutumista omassa metsässään. Alla lueteltuna yleisimmät metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet.

Velvoitetta metsän hakkuuseen ei ole, mutta uudistamisvelvoite on osa metsien kestävää käyttöä

Metsänomistaja ei ole velvoitettu metsien hakkuuseen, mutta hakkuut ovat merkittävä osa hyvää metsänhoitoa. Nykyinen metsälaki kuitenkin velvoittaa metsänomistajan turvaamaan uuden taimikon synnyn hakatulle alueelle. Metsien hoitoon ja käyttöön kohdistuu myös muita velvollisuuksia. Tässä niistä muutamia:

  • Suunnitelluista hakkuista ja metsänuudistamisen toimista on tehtävä alueelliselle metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitus on voimassa kaksi vuotta.
  • Metsänuudistamisen yhteydessä hakattua metsää ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan metsänomistajan on huolehdittava uuden puusukupolven synnystä.
  • Kaavamääräyksissä voi olla yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi metsänuudistusalan koosta.
  • Kaavoitus voi rajoittaa metsien käyttöä ja erityisesti hakkuita. Kaavoituksen määräykset voivat edellyttää, että suunniteltuihin metsänhakkuisiin on haettava maisematyölupa metsän sijaintikunnasta.
  • Metsänomistaja vastaa myös metsälain ja sertifikaattien noudattamisesta.
  • Myös tien käyttöasioista on itse huolehdittava.

Verovelvoite

Metsänomistajan on muistettava, että metsätalous on liiketoimintaa joka tuottaa joko voittoa tai tappiota. Voitosta verottaja ottaa oman osansa. Metsävero on metsän omistukseen tai puun myyntivoittoon perustuva vero ja verotus toteutetaan myyntitulojen perusteella. Metsäverotukseen kuuluu, että metsätalouden tuloista ja menoista on pidettävä muistiinpanoja, jotka tulee säilyttää viisi vuotta verotuksen päättymisestä.  Tuloista voi vähentää kaikki metsätaloudesta aiheutuneet suoranaiset menot. Metsäverotuksen hoitoon on kuitenkin olemassa erilaisia palveluita, kuten eMetsä -veropalvelu, mikä tekee asioiden hoidosta hieman helpompaa.

Auta metsääsi menestymään ja ota yhteyttä. Metsän tuottamiin etuihin vain sinä voit vaikuttaa.
09 8860 2023 Tai täytä lomake ja metsäsi yhteyshenkilö ottaa yhteyttä.