fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
28.12.2023

Monimuotoinen luonto ja ilmastomyönteinen puunhankinta luovat pohjan Stora Enson uusiutuvalle liiketoiminnalle aina metsästä tuotteisiin. Koko yhtiön laajuisissa vastuullisuustavoitteissaan Stora Enso on sitoutunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä sekä vaikuttamaan positiivisesti metsäluontoon parantamalla lajien, elinympäristöjen ja maisemien monimuotoisuutta. Tutustu kahdeksaan konkreettiseen toimenpiteeseen, joilla yhtiö edisti tätä työtä Suomen metsissä ja puunhankinnassa vuonna 2023.

  1. Suomen PEFC-metsäsertifiointi muuttui helmikuun 2023 alussa, minkä lisäksi myös FSC-sertifiointi uudistui lokakuussa. Molempien muutoksilla lisätään metsäluonnon monimuotoisuutta, edistetään metsien terveyttä ja pienennetään metsänhoitotöiden ympäristövaikutuksia. Metsänomistajat voivat liittyä molempiin järjestelmiin Stora Enson palveluiden avulla. Sertifiointien vaatimukset huomioidaan automaattisesti aina Stora Enson tehdessä hakkuita ja metsänhoitotöitä. Yhtiö noudattaa aina vähintään PEFC-standardin vaatimuksia.
  2. Stora Enso laajensi luonnon monimuotoisuutta parantavaa puukauppapalvelua Keski-Suomessa, Etelä-Savossa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelukokeilussa metsänomistajille maksettiin monimuotoisuuslisää puukauppamaksun yhteydessä. Monimuotoisuuslisä on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa Suomessa.
  3. Stora Enso testasi automaattisesti ajavaa kuorma-autoa havupuuhakkeen kuljetukseen Uimaharjun tehtaalla Joensuussa. Testissä selvitettiin mm. mahdollisuutta vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta raaka-ainekuljetuksissa tehdasalueella. Testissä selvisi, että automaattisella ajamisella on mahdollisuus vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä tehdasalueen hakekuljetuksissa. Uimaharjun reitillä ne vähenivät noin viidenneksen verrattuna tavallisiin kuljetuksiin.
  4. Paahdeympäristön luonnonhoitotyöt käynnistyivät Ruokolahdella. Tornator ja Stora Enso parantavat paahdelajien elinympäristöjä Ruokolahden Huuhanrinteen alueella vuosien 2023–2024 aikana. Paahdeympäristön luonnonhoitotoimet aloitettiin alkukesästä 2023.  
  5. Stora Enso aloitti puun uiton uudelleen 14 vuoden tauon jälkeen. Yhtiö kuljettaa puuta nippu-uittona Iisalmen ja Nurmeksen suunnilta Imatran tehtaille, missä valmistetaan erilaisia kartonkilaatuja Suomen ja maailman markkinoille. Kun verrataan eri kuljetusmuotojen päästöjä ja hiilijalanjälkeä, uiton tuomat hyödyt ovat ylivertaiset. Tutkimusten mukaan uittaminen vähentää kuljetuksen hiilidioksidipäästöjä jopa 75 prosenttia verrattuna rautatie- ja aluskuljetuksiin.
  6. Stora Enso lisää sekametsäisyyttä pienentämällä kuusen istutustiheyttä Suomessa. Uudessa toimintamallissa kuusen istutustiheys lasketaan 1 600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla. Näin tuetaan monilajista puustoa sekä edistetään metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Stora Enso tarjoaa uuden mallin mukaisia kuusenistutuksia uusille metsäpalvelusopimuksille, mikä käytännössä tarkoittaa istutustyömaita keväästä 2025 alkaen.  
  7. Stora Enso, Tornator ja WWF tekevät yhteistyötä Metsälähde-hankkeen puitteissa. WWF:n vetämässä Metsälähde-hankkeessa kannustetaan metsänomistajia vesiensuojelutoimenpiteisiin omissa metsissään. Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n yhteisenä tavoitteena on näyttää hyviä esimerkkejä ja onnistumisia metsätalouden vesiensuojelusta.
  8. Stora Enso, Tornator ja WWF rakensivat vuoden 2023 aikana 30 kutupaikkaa uhanalaiselle taimenelle ja ennallistivat satoja metrejä virtavesielinympäristöä. Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa järjestettyihin talkoisiin osallistui liki 90 vapaaehtoista. Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä.
Haku käynnissä: Stora Enson puunhankinnassa yli 70 kesätyöpaikkaa
Lue kirjoitus
Historiaa: Metsänomistajuus toi näkyvää vaurautta 1920 – 1930-luvuilla
Lue kirjoitus
Stora Enso mukana koululaisten metsäviikolla
Lue kirjoitus