fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right
17.5.2023

Tornator ja Stora Enso parantavat paahdelajien elinympäristöjä Ruokolahden Huuhanrinteen alueella vuosien 2023–2024 aikana. Paahdeympäristön luonnonhoitotoimet aloitetaan alkukesästä 2023.

Ruokolahden Huuhanrinne on lajistoltaan Suomen edustavimpia harjuja, ja siksi tärkeä esimerkkikohde paahdelajien elinolosuhteiden parantamiseen. Luonnonhoitotoimet tehdään noin seitsemän hehtaarin alueella. Uhanalaisista paahdelajeista Huuhanrinteellä kasvaa muun muassa kangasvuokko, kangasajuruoho ja hietaneilikka.

Paahdelajien suurin uhka on metsän kasvaminen umpeen. Siksi paahdeympäristöä kohentavia luonnonhoidollisia toimenpiteitä ovat harvennus- ja pienaukkohakkuut, hakkuutähteiden korjuu sekä kolmen noin puolen hehtaarin kokoisen avoimen alueen kulotus. Toimenpiteet ajoittuvat kahden vuoden ajalle.

Paahdeympäristön ennallistaminen kohdistuu alueille, jotka ovat olleet käsittelemättä pitkään ja harjuille tyypillisen lajiston elinolosuhteet ovat heikentyneet muun muassa varjostavan umpeenkasvun seurauksena.

Huuhanrinteen uhanalaisen paahdelajiston elinolosuhteita parannetaan lisäämällä kohteiden valoisuutta, paahteisuutta ja palanutta ympäristöä sekä poistamalla niiltä biomassaa. Hoitotoimien tavoite on myös maisemanhoidollinen avaamalla näkymää harjurinteeltä Saimaalle. Alue säilyy puustoisena eikä käsittelyalueen maisemallinen siluetti muutu.

Historiaa: 1920-luvun aikaa – Puufirmojen miehet jalkautyivat kansan pariin
Lue kirjoitus
Historiaa: Kehityksen keihäänkärkeä – puunhankinnan digitalisaatio 1960-luvulta 2020-luvulle
Lue kirjoitus
Stora Enson uusi palvelu parantaa metsänomistajien turvallisuutta
Lue kirjoitus