fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right
2.11.2023

Stora Enso, Tornator ja WWF rakensivat vuoden 2023 aikana 30 kutupaikkaa uhanalaiselle taimenelle ja ennallistivat satoja metrejä virtavesielinympäristöä. Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa järjestettyihin talkoisiin osallistui liki 90 vapaaehtoista.

Stora Enso, Tornator ja WWF järjestivät tänä vuonna talkootapahtumia neljällä eri paikkakunnalla: Kuopion Palosenjoella, Miehikkälän Vaalimaanjoella, Varkauden Ämmäkoskella sekä Juuan Vepsänjoella. 

”Kunnostuksissa keskityttiin paikallisesti tärkeiden virtavesielinympäristöjen ennallistamiseen, kuten kutusoraikkojen rakentamiseen ja vaelluskaloille haitallisten vaellusesteiden poistamiseen. Yhteistyön tuloksena saatiin ennallistettua kuivuneita virtavesiuomia taas soliseviksi puroiksi. Niihin tehtiin uusia elinympäristöjä virtavesissä viihtyville lajeille, kuten erittäin uhanalaiselle taimenelle ja jokiravulle”, WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen sanoo.

Metsäpurot ovat ainutlaatuinen ja tärkeä elinympäristö virtavesilajeille, mikä korostuu erityisesti ilmaston lämmetessä ja kesän hellepiikkien yleistyessä. Esimerkiksi uhanalaiset vaelluskalat viihtyvät viileämmissä vesissä. 

“Kunnostuksissa talkoolaiset pääsivät konkreettisesti näkemään ja kokemaan, kuinka metsäpuroja varjostava puusto vaikuttaa ilman ja veden lämpötilaan. Kuumilla kesähelteillä varjoisat alueet tarjoavat virtavesien eliöstölle viileämmän pienilmaston ja ympäristön”, Vihtonen toteaa.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on osa Stora Enson ja Tornatorin monimuotoisuusohjelmia

Myös WWF:n yritysyhteistyön johtaja Annemi Usva-Vänttinen on tyytyväinen Stora Enson ja Tornatorin kanssa tehtyyn yhteistyöhön virtavesien tilan parantamiseksi. Metsäpurojen puolesta -yritysyhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa. 

Yhteistyössä kumppanit kartoittavat Tornatorin omistamilta alueilta ennallistamiseen soveltuvia kohteita. Stora Enson ja Tornatorin henkilökuntaa osallistuu käytännön talkootyöhön yhdessä WWF:n asiantuntijoiden kanssa.  

“On tärkeää, että voimme työskennellä yhdessä kahden suuren suomalaisen metsäyhtiön kanssa virtavesien monimuotoisuuden parantamiseksi. Yhteistyössä meillä on enemmän mahdollisuuksia luoda ympäristöömme positiivisia muutoksia”, Usva-Vänttinen kiittelee.

Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on osa Stora Enson ja Tornatorin jokapäiväistä toimintaa, ja yhteistyö WWF:n kanssa sisältyy Stora Enson ja Tornatorin monimuotoisuusohjelmiin. *

”Yhteistyö hankekumppanien kanssa on sujunut erinomaisesti. Virtavesikunnostukset ovat tehneet Tornatorin monimuotoisuusohjelmasta vaikuttavamman yhdessä sen muiden tavoitteiden, kuten soiden ennallistamisen ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kanssa”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen

”On ollut antoisaa päästä tekemään yhdessä konkreettista hyvää metsäluonnon eteen. Talkookohteet ovat sopineet mainiosti omalle henkilöstöllemme, joista suurella osalla myös vapaa-ajan harrastukset liittyvät luonnossa liikkumiseen. Talkoot ovat myös vahvistaneet yhteishenkeä. Yhteistyön kautta olemme saaneet paljon tietoa metsäpuroista eri lajien elinympäristönä, mitä hyödynnämme jatkossa myös keskusteluissa metsänomistajien kanssa”, kiteyttää yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö

Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Viime vuonna WWF:n, Stora Enson ja Tornatorin työntekijät rakensivat 12 kutusoraikkoa uhanalaiselle taimenelle, kunnostivat virtavesiuomia 400 metrin matkalta ja urakoivat yhden tierummun esteettömäksi. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä. 

Vapaana virtaavista vesistä ovat riippuvaisia muun muassa vaelluskalat, vesihyönteiset, vesisammaleet, jokiravut ja simpukat. Virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät myös virtavesiä reunustavat metsälajit eliöstöineen.

Lähde: WWF Suomen lehdistötiedote 2.11.2023.

*Lue lisää Stora Enson monimuotoisuusohjelmasta

Historiaa: Kehityksen keihäänkärkeä – puunhankinnan digitalisaatio 1960-luvulta 2020-luvulle
Lue kirjoitus
Automaattinen kuorma-auto hyödyntää kuutta aistia
Lue kirjoitus
Stora Enso kannustaa suomalaisia metsänomistajia harvennushakkuisiin
Lue kirjoitus