Metsän harvennus – Milloin ja kuinka paljon?

Harvennushakkuut - milloin ja kuinka paljon

Tuloksellisessa metsänomistaminen on ketju oikea-aikaisia metsänhoitotoimenpiteitä. Yksi niistä toimenpiteistä on metsän harvennus. Vanha sanonta ”Metsä kaipaa kirvestä” pitää edelleen paikkansa. Oikea-aikainen harvennushakkuu on metsän parasta terveydenhoitoa. Terve ja tuottava metsä tarjoaa omistajalleen elämyksiä ja hyvinvointia.

Harvennushakkuiden tavoitteena on nopeuttaa puuston järeytymistä, parantaa kasvatettavan puuston laatua ja tuottaa metsänomistajalle hakkuutuloja.

Milloin on metsän harventamisen aika?

Harvennuksen ajankohta selviää puiden eläviä latvuksia katsomalla tai relaskooppia käyttämällä. Kun latvukset ovat kiinni toisissaan ja puun vihreän latvuksen osuus alkaa pienentyä, on harvennushakkuun aika. Elävän latvuksen osuus pitäisi olla männyllä 40 %, koivulla 50 % ja kuusella 60 % puun pituudesta.

Kuinka paljon harvennetaan?

Harvennuksen voimakkuuteen ja jäävän puuston määrään vaikuttaa kasvatettava puulaji, kasvupaikan maapohja, alueellinen sijainti ja metsänomistajan valitsema kasvatusmenetelmä.
Yleisohje on, että ensiharvennus tehdään 10-15 metrin valtapituudessa ja jäävän puuston määrä on:

  • männikkö 1200-900 runkoa hehtaarille
  • kuusikko 1200-900 runkoa hehtaarille
  • rauduskoivikko 800-700 runkoa hehtaarille.

Oikea harvennustapa maksimoi tuottavuuden

Havupuumetsissä voidaan harvennushakkuu tehdä joko ala- tai yläharvennuksena. Molemmissa tavoitellaan jätettävälle puustolle edullista kasvatusasentoa, jolloin kasvutilaa on riittävästi ja puusto on kooltaan tasaista. Alueelle jätetään hakkuun jälkeen kasvamaan metsänhoitosuositusten mukainen määrä hyvälaatuista, kehityskelpoista puustoa. Aukkopaikkoihin voidaan jättää pienempiä puita täydennykseksi.

Alaharvennus on yleisimmin käytetty kasvatushakkuumenetelmä, jossa jätetään ensisijaisesti metsikön pisimpien, valta- ja lisävaltapuiden parhaat rungot kasvamaan. Alaharvennuksessa poistetaan valtapuita pienemmät puut sekä vialliset, huonolaatuiset ja heikkokuntoiset puut. Alaharvennus tähtää puuston nopeaan järeytymiseen ja lyhyeen kiertoaikaan.

Yläharvennus sopii hoidettujen, tasaikäisten havupuumetsien viimeiseen harvennukseen, ennen uudistushakkuuta. Yläharvennuksessa poistetaan alaharvennusperiaatteella vialliset ja teknisesti huonolaatuiset puut. Valtapuita poistetaan 50-100 runkoa hehtaarilta ja tähän määrään sisältyy myös vian tai huonon laadun takia poistettavat valtapuut.

Oikein tehdyssä yläharvennuksessa kertyy enemmän tukkia ja hakkuutuloja verrattuna siihen, jos sama kohde alaharvennetaan. Kiertoaika pitenee 10-20 vuotta, mikäli tavoitellaan samaa uudistamisjäreyttä kuin alaharvennetussa metsässä.

Mikäli metsänomistajan kanssa ei ole muuta sovittu, harvennushakkuut tehdään metsänhoitosuositusten mukaan alaharvennusperiaatteella. Yläharvennuksesta ja poikkeavasta harvennusvoimakkuudesta sovitaan puukaupassa erikseen.

Auta metsääsi menestymään ja ota yhteyttä. Metsän tuottamiin etuihin vain sinä voit vaikuttaa.
09 8860 2023 Tai täytä lomake ja metsäsi yhteyshenkilö ottaa yhteyttä.