Metsän harvennus - Milloin ja kuinka paljon? - Stora Enso