fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right

Olemme keränneet tähän polttavat usein kysytyt verotusaiheiset kysymykset ja vastaukset.

Tiesitkö, että…

Voit automatisoida metsätalouden verotusasioita eMetsä palvelussamme, joka on maksuton verkkopalvelu kaikille metsänomistajille. Tallenna palveluun tulot, menot ja vähennykset ja eMetsä muodostaa tiedoista valmiin veroilmoituksen ja arvonlisäverolaskelman.

Lue tästä vastauksia eMetsän usein kysyttyihin kysymyksiin koskien verotusta.

 eMetsässä voi hoitaa sekä arvonlisä- että metsäveroilmoitukset kätevästi kotisohvalta.

Veroilmoitus

Onko niin, että jos ei ole ollut puukauppaa vuonna 2020, kulut kuitenkin ilmoitetaan veroilmoituksella? Esim. matka- puhelin- yms muut kulut?

Metsätalouteen kohdistuvat menot voi ilmoittaa joka vuosi, vaikka tuloja ei olisi.

Metsäyhtymän verotus

Myimme metsäpalstan tammikuussa (tänä vuonna). Voimmeko veljen kanssa maksaa luovutusvoiton veron jo nyt heti vai ilmoitetaanko se vasta tämän vuoden päätyttyä veroilmoituksen teon yhteydessä? Meillä on metsäyhtymä.

Molemmat myyjistä tekevät oman osuuden myynnistä luovutusvoittoveroilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä vaikka heti myynnin jälkeen joko verottajan paperilomakkeella (verottajan lomake 9) tai Oma Vero-palvelun kautta sähköisesti. Oma Vero-palvelussa ilmoitus tehdään kohdassa “Verokortit ja ennakkovero”.

Miten metsäyhtymän verotus näkyy vai näkyykö henkilökohtaisessa verotuksessa?

Metsäyhtymä tekee yhden metsätalouden veroilmoituksen 2C. Metsäyhtymän metsätalouden verotuksen tulos tai tappio jaetaan osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen omistusosuuden suhteessa. Tuloksen tai tappion voi tarkistaa omalta esitäytetyltä veroilmoitukselta kohdasta “Metsätalous”.

Arvonlisävero

Voiko yksityinen metsänomistaja olla alv-velvollinen vai tarviiko y-tunnuksen?

Arvonlisävelvollisuutta varten tarvitaan aina y-tunnus, myös yksityisten metsänomistajien osalta on tämä käytäntö.

Riittääkö että kerran ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi?

Kyllä riittää. Alv-velvollisuus on voimassa niin kauan kun metsänomistaja tekee päättymisilmoituksen.

Pitääkö arvonlisävero lähettää jos ei ole tapahtumia?

Ei tarvitse.

Kun tekee arvonlisäveroilmoituksen, tuleeko sen ilmoituksen mukaan maksaa heti arvonlisävero vai tuleeko verottajalta maksukuitti maksamista varten?

Ei tule maksukuittia, pitää maksaa oma-aloitteisesti määräaikaan mennessä.

Mikä on alv-raja vuonna 2022?

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja on 15 000 euroa 2021 alusta alkaen. Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö hänen tilikauden myyntinsä 15 000 euron rajan vai ei.

Työhuonevähennys

Voiko kuka vaan metsänomistaja tehdätyöhuonevähennyksen ja kuinka se tehdään?

Metsätaloudesta verovelvollinen voi tehdä vuosittain metsätalouden verotuksessa työhuonevähennyksen, koska hän käyttää omaa asuntoa sivutulojen hankkimiseen.

Työhuonevähennyksen määrät voivat vaihdella vuosittain. Jos metsätalous tuottaa sinulle satunnaisia tuloja, työhuonevähennys on 230 euroa vuonna 2021. Jos metsätalous tuottaa sinulle pysyväisluontoisia tai huomattavia sivutuloja niin työhuonevähennys on 460 euroa.

Ajantasaisen työhuonevähennyksen määrän voi tarkistaa verottajan sivuilta. Työhuonevähennys ilmoitetaan metsätalouden veroilmoituksella 2C kohdassa “Muut vuosimenot”. Pääsääntö on, että käytössä on yksi työhuonevähennys/y-tunnus. Eli myös kuolinpesät ja yhtymät tekevät metsätalouden veroilmoituksella vain yhden työhuonevähennyksen. Vaikka metsänomistaja tekisi työhuonevähennyksen esim. pääansiotulon osalta, niin hän on silti oikeutettu vähennykseen myös metsätalouden puolelta.

Poistot

Miten poistoille käy metsänomistajan kuoltua? Vuodesta tulee kaksi veroilmoitusta, kuolleelta/kuolinpesältä sekä seuraavalta omistajalta. Kumpi tekee ao. vuoden poistot? Jatkaako uusi omistaja seuraavana vuonna siitä mihin tänä vuonna jäätiin?

Pääsääntö on tämä: metsänomistajan kuolinvuodelta tehdään veroilmoitus vainajan nimiin ja seuraavasta vuodesta eteenpäin kuolinpesän. Kuolinvuodelta poiston voi tehdä vielä vainajan nimiin. Kuolinpesä voi jatkaa seuraavana vuonna poistojen tekemistä menojäännöksen perusteella.

Kannattaako konepoistoja kirjata verotukseen sinä vuonna, jos pääomatuloja ei ole, vaan verohyöty tulisi ansiotuloista.

Pitkäaikaisten investointien poistot kannattaa tehdä joka vuosi, vaikka tuloja ei olisikaan.

Siirtyykö käyttämätön poisto tilakaupan yhteydessä uudelle omistajalle?

Edellisen omistajan menojäännös ei siirry tilakaupassa uudelle omistajalle. Uutta poistopohjaa voi syntyä, jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppahinnan esim. poistoissa olleelle kalustolle.

Voinko tehdä poiston pari vuotta sitten hankitusta raivaussahasta? Viime vuonna tuli eka kerran tuloa metsästä puukaupan yhteydessä.

Raivaussahan meno ilmoitetaan aina sinä vuonna kun hankinta on tehty. Raivaussahan voi vähentää kerralla “Muut vuosimenot” kohdassa. Jos hankit raivaussahan pari vuotta sitten, ainoa tapa saada se vähennyksiin, olisi oikaista ostovuoden metsätalouden verotusta. Sillä ei ole merkitystä saatko tuloja kyseisenä verovuonna.

Minne laitetaan ojien ja teiden kustannukset? Poistoihin vai kaikki kerralla?

Poistoihin laitetaan.

Hyväksytäänkö matkailuauto metsäyhtymän verotuksessa poistona? Haltija asuu Espoossa ja metsätila sijaitsee Kainuussa. Autoa käytetään matkojen lisäksi esim. taukotupana sekä metsurin varusteiden säilyttämiseen.

Jos matkailuautoa käytetään jatkuvasti vain metsätaloudessa, niin silloin sen voi laittaa yhtymän poistoihin. Metsätalouden käyttö tulee pystyä perustelemaan verottajalle. Mahdollista on myös arvioida mikä osuus käytöstä (esim. 50 %) on metsätalouden käyttöä ja silloin poistoihin laitetaan vain kyseinen osuus.

Matkakulut

Metsäyhtymän matkakulujen vähennyskelpoisuus; mitkä matkat hyväksytään?

Kaikki osakkaiden tekemät matkat, jotka liittyvät metsätalouden harjoittamiseen.

Voiko ajopäiväkirjan liittää matkakuluihin eli ei yksittäisiä matkoja vaan kaikki omalla ajopäiväkirjalla?

Jos tarkoitat eMetsän matkakulujen merkitsemiskohtaa, niin eMetsään voi lisätä myös koko vuoden kilometrit ns. Yhdelle riville. Eli lasket omasta matkapäiväkirjasta kaikkien matkojen kilometrit yhteen ja kirjaat ne esim. Vuoden viimeiselle päivälle. Talleta oma matkapäiväkirja muistiinpanoihin.

Voiko matkakuluja laittaa verotukseen jos jakamaton kuolinpesä?

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat laittaa metsätalouden harjoittamiseen liittyvien matkojen kilometrikulut kuolinpesän 2C-lomakkelle.

Minulla on metsät Suomessa. Olen suomen kansalainen, mutta asun vakituisesti ulkomailla. Mitä voin vähentää matkakuluina metsänhoitoon liittyen (voinko vähentää lennot, hotellit ym.)?

Jos matkasi Suomeen on kohdistunut pääosin metsätalouden harjoittamiseen, niin silloin voit vähentää myös lentoliput, hotellikulut ym.

Auton kilometrikorvaus ilman ajopäiväkirjaa?

Metsänomistajalla on lain mukaan muistiinpanovelvollisuus ja jos metsänomistaja aikoo vähentää metsätalouden harjoittamiseen liittyvien matkojen kilometrikuluja, hänen tulee pitää matkoista ajopäiväkirjaa. Tarkemmin sanottuna: muistiinpanoja, joihin sisältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot eriteltynä.

Asun Espoossa ja metsätila on Pohjanmaalla. Matkaa on 500 km yhteen suuntaan. Kun käyn esim. hoitamassa taimikkoa niin voinko vähentää matkakulut oman auton mukaan vai julkisten kulkuneuvojen mukaan ja kuinka monta kertaa vuodessa vähennys hyväksytään.

Jos käytät metsätalouden harjoittamiseen omaa autoa, voit vähentää kulkemisesta oman auton kilometrit. Metsänomistajalla harvoin on käytössä julkisia kulkuneuvoja metsätilan sijainnista johtuen. Voit tehdä kilometrivähennyksen aina kun matka kohdistuu metsätalouden harjoittamiseen. Matkojen määrälle ei ole ala- eikä ylärajaa.

Ovatko Metsäyhtymän osapuolien matkakulut yhteisiä verovähennyksiä vai voiko ne kohdistaa osapuolelle joka on ne maksanut?

Osakkaiden matkakulut ovat yhtymän menoja.

Kuinka monta matkaa verottaja hyväksyy maksimissaan kotipaikkakunnan ja metsätilan välillä? Onko verottajalla joku maksimimäärä, jonka yli ei matkakuluja voi vähentää?

Verottajalla ei ole maksimimäärää. Mutta ohje on, että matkojen tulee kohdistua metsätalouden harjoittamiseen.

Jos metsä sijaitsee yli 500 km päässä, voiko kilometrien lisäksi sisällyttää kohtuuhintaisen yöpymisen?

Jos matka kohdistuu metsätalouden harjoittamiseen, niin yöpymisestä voi sisällyttää kulut metsätalouden veroilmoitukselle.

Meillä kolmen sisaruksen metsäyhtymä. Jos halutaan maksaa matkakuluja Etelä-Suomi – Savo välille metsänistutukseen, niin senhän voi muistini mukaan laskun kautta matkakustannuksena. Ja eikö ne osakkaiden matkalaskut voi vähentää verottajalle matkakustannuksissa?

Yhteiselle metsätilalle tehdyt matkat esim. istutusta varten tulee vähentää yhtymän metsätalouden veroilmoituksella matkakuluna 0,25 €/km. Verohallinnon ohjeen mukaan yhtymä ei voi maksaa verovapaita matkakorvauksia osakkaalleen kodin ja metsä välisistä matkoista.

Metsäyhtymässä useampi osakas: Pitääkö olla yksi ajopäiväkirja vai voiko olla monta?

Kummatkin vaihtoehdot käy.

Päivärahat

Millaisista päivistä voi tehdä päivärahamenon?

Esimerkiksi koulutuksista tai metsämatkoista tietyin ehdoin. Ei matkoista omalle tilalle.

Mönkijä + traktori (koneet ja laitteet)

Mihin mönkijän käyttötunnit merkitään ja laitetaanko ne vuosimenoihin, kun mönkijää käytetään taimien kuljetukseen?

Mönkijän käyttötunneista voi tehdä oman ajopäiväkirjan ja sen perusteella kirjata kulut tunneista yhteensä “Muut vuosimenot” kohtaan.

Miten eMetsän kirjanpidossa erotellaan metsätalouden ja oman käytön kustannukset, kun on kyse mönkijästä, joka on kirjattu 80% metsätalouteen ja 20% yksityiskäyttöön?

Tässä tapauksessa jos mönkijä on 80 % metsätalouskäytössä kirjataan eMetsään vain tuo 80 % arvo ja siihen kohdistuva alv. Kannattaa sitten muutoin pitää päiväkirjaa mönkijän käytöstä.

Merkitäänkö omaa mönkijää käyttäessä käyttötunnit perustuen ajoaikaan vai koko metsätilakäynnin kestoon?

Jos taimikonharvennuskäynnillä menee koko päivä, niin voit laittaa koko päivän käyttötunnit. Kone on ollut silloin metsätalouden käytössä koko päivän, eikä sitä ole voinut käyttää muussa toiminnassa.

Mikä on kulukorvaus mönkijällä tai traktorilla kun se kuuluu metsätalouden kalustoon?

Jos mönkijä tai traktori on metsätalouden kalustona poistopohja menettelyllä, niin silloin siitä ei voi vähentää enää käyttötunteja. Mutta polttoaine ja varaosakulut voi vähentää muissa vuosimenoissa.

Onko metsätalouden laitteen tai koneen vuotuisilla käyttötunneilla merkitystä kunhan 50 % niistä kohdistuu metsätalouteen?

Kokonaiskäyttötuntimäärällä ei ole merkitystä.

Olen tehnyt hankintatyötä ja kuljettanut puutavaran omalla traktorilla. Voinko vähentää traktoritunnit verotuksessa?

Voit vähentää kuljetuksen verottajan hankintayönarvo- menettelyn kautta. Verottajalla on hankintatyössä kuljetukselle omat puutavaralajikohtaiset arvot.

Mihin kohtaan 2C lomakkeella merkitään mönkijän käytöstä vähennys käyttötuntien mukaan?

Kohtaan 7.3 muut vuosikulut.

Kysyisin vielä mönkijän ostosta metsätöihin. Arvioin, että käytän mönkijää metsätöihin 40% ja 60% yksityiskäyttöön. Voinko vähentää tuon 40% osuuden ALV:n kyseisen vuoden puukaupan tuloutuneista ALV:eista?

Kyllä voit vähentää.

Onko mönkijän käyttö esim. taimien kuljetukseen vähennyskelpoista?

Voit vähentää mönkijän käytön taimien kuljetuksesta käyttötuntien mukaan 14 €/ha.

Miten merkitään mönkijän vaihto, jos entistä on jo poistanut?

Entinen mönkijä poistetaan poistokohtaisesta seurannasta, samoin myynnin alvin osuus palautetaan verottajalle. Uudesta investoinnista merkataan uusi poistopohja ja samoin alv-osuus merkataan alv-lomakkeelle.

Siirsin oman kaivurikuormaajani metsäyhtymän kiinteistölle, jonka osakas olen. Yhtymän metsätilalla kaivuria käytettiin metsätien parantamiseen ja rumpujen tekemiseen. Yhtymä ei ole maksanut korvausta minun omaan maatalouteeni kaivinkoneen käytöstä. Vähennänkö kaivurin siirtorahdit omassa vai metsäyhtymän verotuksen menoissa?

Jos kaivurin siirtorahti kohdistuu yhtymän metsätalouden harjoittamiseen, niin silloin se vähennetään yhtymän metsätalouden verotuksessa.

Mikä on oman traktorin tuntihinta verotuksessa? Traktoria ei ole ostettu metsätaloutta varten, mutta sitä käytettiin puutavaran ajoon ja metsän lannoitukseen.

Verottajan ohjearvo vuodelle 2020 traktorin käytöstä on 11 €/h.

Rakennukset

Jos on peruskorjannut metsätalouden käytössä olevaa rakennusta, voiko arvonlisäveroista vähentää rakennusmateriaalien arvonlisäverot? Ja miten rakennuksen poistopohja muuttuu?
Mitkä kaikki voivat olla metsätalousrakennuksia?

Rakennus katsotaan metsätalouden rakennukseksi, jos sitä pääasiassa käytetään metsätaloudessa (esim. Koneiden säilytys, metsätalouden taukosuoja). Jos metsätalouden rakennusta korjataan, voidaan rakennusmateriaalit ja niiden arvonlisäverot vähentää metsätaloudessa.

Käytännössä rakennusmateriaalien arvosta tehdään “uusi investointi” poistopohjaan ja se nimetään esim. “Rakennuksen korjauskulut”.

Metsävähennys

Kuinka lasketaan metsävähennysoikeus tilaa kohden kun on ostettu kerralla kaksi erisuuruista metsätilaa edelliseltä omistajalta ja eikä ole mainintaa erikseen kummankaan tilan arvoa? Lasketaanko suhteessa hehtaarien mukaan vai kuinka?

Jos kauppahinta kohdistuu kokonaan metsämaahan, se voidaan “jyvittää” hehtaareihin ja laskea sillä tavoin tilakohtaisesti.

Olen ostanut veljeni osuuden yhtymästä. Saanko tästä osasta metsävähennyspohjaa?

Yhtymäosuuden ostosta muodostuu metsävähennyspohjaa.

Metsävähennyksen tuloutus sukupolvenvaihdossa. Metsävähennystä käytetty n. 45 000€. Kumpi on järkevämpi, kaupanteko vai lahjan luovuttaminen lähisukulaisille?

Jos metsätila on ollut nykyisellä omistajalla yli 10 vuotta omistuksessa, sen voi myydä luovutusvoittoverovapaasti lähisukulaisille (lapset, lapsenlapset). Näissä tapauksissa käytetty metsävähennys ei tuloudu, koska luovutusvoittoa ei veroteta. Lahjoituksessa metsävähennys ei tuloudu missään tilanteessa.

Milloin metsävähennys tuloutuu?

Kun metsätilasta luovutaan vastikkeellisesti. Pois lukien joissain tilanteissa lähisukulaisille myytäessä.

Metsävähennys; ”Vuotuinen metsävähennys saa olla korkeintaan 60 % kyseisenä vuotena saaduista pääomatuloista ja sen pitää olla vähintään 1500 €. Onko vähintään 1500 € pääomatulojen suuruus vai metsävähennyksen suuruus?

Pienin hyväksyttävä metsävähennys 1500 € edellyttää 2500 € tuloja.

Pitääkö metsävähennyspohja ilmoittaa sinä vuonna kun metsää hankitaan. Vai ehtiikö sen ilmoittaa sinä vuonna kun sitä ensi kerran käytetään?

Metsävähennys tulee aina vaatia verottajalta, vähennystä ei tule automaattisesti. Pääsääntö on, että metsävähennyspohja ilmoitetaan verottajalle jo sinä vuonna kun se on syntynyt. Mutta käytännössä ehdit ilmoittaa sen myös sinä vuonna kun sinulla on metsätaloudesta tuloja.

Ostin metsätilan 1994, maksoin 30 000 markkaa. Myin metsää vasta nyt, voiko metsävähennystä käyttää?

Metsävähennystä muodostuu luovutuksista, jotka on hankittu 1.1.1993 jälkeen. Tämän mukaan sinulla on oikeus metsävähennykseen.

Metsäneuvojani kertoi, että metsävähennys ei ole enää kiinteistösidonnainen, vaan sen voisi käyttää myös muiden kuin ostetun kiinteistön kaupoissa. Näin ymmärsin, ymmärsinkö väärin?

Metsävähennys koskee vain vastikkeellisesti hankittuja tiloja. Mutta metsävähennykset lasketaan yhteen ja sitä voi käyttää miltä tahansa metsävähennyskelpoiselta tilalta myydyistä puista saaduista tuloista. Ei ole siis tilakohtainen.

Toimiiko metsävähennys 60% jos ostaa esim. omalta vanhemmalta enintään 25% alle käyvän markkinahinnan?

Metsävähennyksen laskenta käyttäytyy aina samalla tavalla, eli se on 60 % kauppahinnasta. Sillä ei ole väliä millä hinnalla olet ostanut metsätilan.

Voisiko metsälahjavähennystä avata?

Olet oikeutettu metsälahjavähennykseen, jos olet saanut metsää lahjana 1.1.2017 tai sen jälkeen ja olet maksanut siitä lahjaveron sekä lahjana saamasi metsän pinta-ala on riittävän suuri. Vähimmäispinta-ala määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Metsälahjavähennyspohja muodostuu maksamasi lahjaveron perusteella.

Metsälahjavähennys tulee hakea itse verottajalta joko Oma Vero palvelussa tai lomakkeella 2L. Metsäkeskuksen sivuilla on laskuri, jolla voit selvittää oletko oikeutettu metsälahjavähennykseen.

Tappio

Vähentääkö verottaja aikaisempien vuosien tappiot automaattisesti uudesta pääomatulosta?

Kyllä, verottaja tekee vähennyksen automaattisesti alijäämähyvityksenä.

Voinko metsätalouden tappion vähentää peltovuokratuloista?

Verottaja tekee vähennyksen automaattisesti muista pääomatuloista, jos niitä on, esim. pellon vuokratuloa.

Jos kuolinpesän tulot jää miinukselle jonain vuonna, jääkö se kuolinpesän tappioksi?

Tappio voidaan vähentää seuraavan kymmenen vuoden aikana kuolinpesän pääomatuloista.

Menovaraus

Siirtyykö metsätilasta kuolinpesän tekemä menovaraus perinnönjakovuoden jälkeiselle verovuodelle, jos tilan omistusta jatkaa kuolinpesän osakkaiden muodostama metsäyhtymä?

Kuolinpesä purkautuu perinnönjaolla ja aiemmin tehdyt menovaraukset tuloutuvat viimeiselle toimintavuodelle. Ne eivät siirry metsäyhtymälle.

Voiko menovarauksen tehdä vielä takautuvasti, jos esim. vuonna 2019 olisi pitänyt tehdä menovaraus, mutta se on jäänyt tekemättä?

Menovarauksen voi tehdä vaatimalla verotukseen oikaisua. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekoon löytyvät verottajan sivuilta.

Onko menovaraus 15% puunmyyntitulosta?

Menovaraus lasketaan näin: laske yhteen tulot, vähennä hankintatyön arvo ja metsävähennys. Jäljelle jäävästä summasta voi tehdä korkeintaan 15 % menovarauksen.

Hankintahakkuut

Mikäli tilat ovat eri kunnissa, voi tehdä 125m3 hakkuun kummaltakin tilalta?

Kyllä. Hankintatyön verovapaaosuus on 125 m3/maatila. Maatila on saman kunnan alueella olevien metsätilojen kokonaisuus.

Teen kahdella kiinteistöllä hankintahakkuut, niin voinko tehdä kummaltakin tilalta 125 m3 vähennykset?

Jos tilat ovat eri kuntien alueella. Jos tilat ovat samassa kunnassa, voi tehdä hankintatyötä vain yhden 125 m3 verovapaan osuuden.

125 m3 on tietysti kiintokuutioita: miten lasketaan pinosta, montako kiintoa siinä on. onko verottaja antanut laskentasabluunan?

Jos puut ovat pinossa eikä niitä ole vielä mitattu, niin kiintokuutiomäärän voi arvioida esim. “kuitupuun pinomittaus” ohjeella.

Jos hankintahakkuu on alle 125 m3, pitääkö se ilmoittaa veroilmoituksessa?

Hankintatyön arvo tulee aina ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksella, vaikka 125 m3 verovapaaosuus alittuisi.

Miten hankintatyössä kuljetus silloin kun vuokraan traktorin, ja ajan itse ne pinoon. vuokratulla koneella?

Vuokratun koneen vuokrakulut ja ajosta syntyneet itse maksetut käyttökulut voi vähentää “muissa vuosimenoissa”.

Miten merkitään hankintahakkuun oman työn osuus?

Hankintahakkuun oman työn osuus ilmoitetaan hankintatyönä tekijä ja puutavaralajikohtaisesti. Hankintatyön kokonaisarvo tulee 2C-lomakkeella kohtaan “2.1. Hankintakaupat” ja lomakkeen toiselle sivulle koostetaan tiedot tehdystä hankintatyöstä. Hankintatyö ilmoitetaan aina työntekovuodelle. Hankintatyön osuus on verovapaata 125 m3 asti.

Miten ilmoitetaan?

Miten ilmoitetaan, jos on vuoden 2020 aikana luovuttanut osan metsämaata lapselleen vastikkeettomasti?

Vastikkeettomasta luovutuksesta ei luovuttajan tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta verottajalle, vaan luovutuksen saajan on tehtävä lahjaveroilmoitus verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta.

Jos vastikkeettoman luovutuksen tehnyt metsänomistaja ei omista enää luovutuksen jälkeen metsämaata, hän ei ole metsätaloudesta verovelvollinen eikä alv-velvollinen ja hänen tulisi tehdä toiminnan lopettamisilmoitus verohallintoon ytj-lomakkeella (lomake löytyy täältä)

Miten ilmoitetaan sähkölinjan siirrosta saatu korvaus?

Sähkölinja-alueiden korvaukset ovat ns. pysyvän käyttöoikeuden korvauksia ja niistä saatavaa tuloa ei ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella vaan luovutusvoittoveroilmoituksella (verottajan lomake 9).

Eikö ennakonpidätystä merkitä 2C-lomakkeeseen?

Ennakonpidätystä ei ilmoiteta 2C-lomakkeelle.

Saamme maanvuokraa kunnalta, mihin sarakkeeseen lomakkeella 2C tulee ilmoittaa maanvuokratulo?

Maanvuokratuloja ei ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan maatalouden lomakkeella (2/2Y).

Mihin kohtaan metsäveroilmoituksessa laitetaan mittaustodistus, joka koskee naapurin metsänmyyntiä, ja johon hän tarvitsi tietä. Tientekoon täytyi kaataa tilaltamme puita, josta on tullut korvaus.

Kyseinen korvaus voidaan ilmoittaa kohdassa “muut pääomatulot”.

Omasta metsästä on otettu n. 15 kuutiota kuusitukkeja yksityiskäytössä olevan kellarin korjaukseen. Pitääkö tämä ilmoittaa tulona metsäverotuksessa ja jos täytyy niin missä kohdassa 2C lomaketta ja voiko tällöin kuljetuskulut vähentää ja myös niissä olevan alv-osuuden?

Yksityiskäytössä olevan kellarin korjaukseen otetun puutavaran kantoraha-arvo on metsätalouden pääomatuloa. Vuonna 2020 verottajan yhtenäistämisohjeen mukaan kantoraha-arvona voidaan käyttää kuusitukilta 45 €/m3.

Tulo merkataan 2C-lomakkelle kohtaan “4.3” Yksityiskäyttö”. Kuljetuskulut voi vähentää muissa vuosimenoissa, samoin alv-osuuden voi vähentää.

Muut menot verotuksessa

Itselläni on riistapainotteinen FSC-suunnitelma. Voinko vähentää riistapellon kunnostuskustannuksia metsäverotuksessa?

Riistanhoitokulut eivät kohdistu metsätalouden harjoittamiseen, joten niitä ei voi vähentää metsätalouden verotuksessa.

Saako matkapuhelimen ja tietokoneen hankintahinnan vähentää verotuksessa?

Puhelin- ja it-kuluista voi vähentää enintään 50 % metsätalouden verotuksessa.

Voiko moottorisahan tai raivaussahan käytöstä tehdä vähennyksiä? Esimerkiksi tunti perusteisestä käytöstä?

Moottorisahan tai raivaussahan hankintahinnan voi vähentää kokonaan metsätalouden verotuksessa ja samoin polttoaine ja varaosa kulut. Mutta käytöstä ei voi vähentää tuntiperusteista kulua erikseen.

Voiko tienhoitomaksun laittaa verotukseen?

Kyllä, kohtaa muut vuosimenot.

Voiko ALV:n vähentää arvioidusta metsätalouteen kohdistuvista puhelin- ja sähkökuluista?

Arvionvaraisista kuluista ei vähennetä arvonlisäveroa.

Voiko verotuksessa vähentää pakurin ja lakkakäävän viljelyn hankintakulut, istutustyön ynnä muut viljelystä aiheutuvat kulut?

Pakuri- ja lakkakäävän kasvatukseen liittyvät kulut vähennetään maatalouden verotuksessa, koska niistä saatava tulo on maatalouden tuloa.

Pitääkö veroilmoituksen 2C lomakkeella ilmoittaa metsäyhtiön talletuksien tai osuus-sijoituksien korot, vaikka yhtiö ilmoittaa nämä tiedot vuosittain verottajalle?

Talletuksien ja osuuksien korkoja ei ilmoitetaan 2C-lomakkeella. Yksityisillä metsänomistajilla ja kuolinpesillä esim. Tähtilin korot ilmoitetaan Stora Enson toimesta verottajalle eikä niitä tarvitse verovelvollisen itse ilmoittaa. Yhtymät vastaavasti ilmoittavat esim. Tähtitilin korot Maatalouden veroilmoituksella 2Y- maatalousyhtymä, kohdassa “Muut tulot”.

Muut kysymykset

Kirjataanko puukaupan ennakot myös maksupäivän mukaan?

Kyllä.

Onko verotusyhtymä rinnastettava perikuntaan?

Yhtymän ja perikunnan ero on se, että kuolinpesä on erillinen verovelvollinen. Yhtymässä taas yhtymän osakkaat ovat jokainen omalla omistusosuudella verovelvollisia.

Metsäyhtymälle tulossa alv-palautusta ja tilinumero täytyy ilmoittaa verottajalle. Pitääkö yhtymällä olla tili vai käykö osakkaan pankkitili?

Suositus on, että yhtymällä olisi yksi yhteinen tili käytössä.

Määritteleekö metsätalouden harjoittamiseen tehdyn investoinnin (tienrakennus, työkalut jne.) teko- vaiko laskutusvuosi sen, minkä vuoden verotukseen vähennys tehdään?

Pienemmissä työkaluhankinnoissa meno kirjataan aina sille vuodelle kun hankinta on tehty. Pitkäaikaisissa investoinneissa taas poistoja aloitetaan tekemään investoinnin käyttöönottovuonna.

Myin puuta 2020. Sain metsäyhtiöltä ennakkoa n. 1500€ ja metsätalouteen liittyvät työkaluhankinnat olivat vain luokkaa 100€. Voinko siirtää verotuksellisesti tuloa vuodelle 2021, jolle on tulossa isompia investointitarpeita ja sitä kautta vähennyksiä? Mihin merkitsen tämän asian veroilmoitukseen?

Kyllä voit siirtää tuloa verotettavaksi myöhemmin. Teet sen kohdassa “Menovaraus”. Eli sinun on mahdollista siirtää maksimissaan 15 % menovaraus tulevien vuosien menoja varten.

Metsäverotuksen ei tarvitse olla vaikeaa

Käänny metsäasiantuntijamme puoleen – saat tietoa ja neuvoja joilla metsäverotus sujuu vaivatta.

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Miten toimia, kun yksi perikunnan osakas ei suostu puun myyntiin perikunnan tilalta?
Lue kirjoitus
eMetsä veroilmoitus – usein kysyttyä
Lue kirjoitus
Miten metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa tehdä?
Lue kirjoitus