fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Hallintaoikeus omaisuuteen kuuluu lähtökohtaisesti omaisuuden omistajalle, mutta voi tietyissä tilanteissa olla eri henkilöllä kuin omistusoikeus.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehtävässä omistusjärjestelytilanteessa tila voidaan luovuttaa perilliselle niin, että metsätilan hallinta- ja omistusoikeus erotetaan toisistaan.

Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että oikeuden haltija saa käyttää omaisuutta, vaikka omistusoikeus onkin jollakin toisella. Omaisuudesta luopuja voi pidättää hallintaoikeuden itselleen määräaikaisesti tai jopa elinikäisesti.

Omistajalle täysi oikeus omaisuuteensa

Yleensä omistus- ja hallintaoikeuden erottamisella haetaan verosäästöjä, koska hallintaoikeus alentaa luovutettavan omaisuuden arvoa.

Hallintaoikeuden pidätystä omistusjärjestelytilanteessa kannattaa kuitenkin harkita erittäin tarkkaan, sillä se saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia metsätilan hoidossa. Hallintaoikeuden pidätyksestä johtuen omistusjärjestelyn myötä syntyneitä veroetuja, kuten metsävähennystä tai metsälahjavähennystä, ei voida hyödyntää täysimäärisesti.

Yleensä metsätilan sukupolvenvaihdoksessa kannattaa luopua sekä omistus- että hallintaoikeudesta. Näin uusi omistaja vastaa kaikesta metsätilan hallinnasta, tuloista, veroista ja käytännön hoitotoiminnasta. Uusi omistaja saa siis täyden päätösvallan ja vastuun omaisuudesta.

Hallintaoikeudesta voi luopua

Hallintaoikeuden haltija on varsinainen metsätalouden harjoittaja. Hän saa puukauppatulot ja maksaa metsänhoitokulut sekä metsäverot, eikä metsänomistaja voi myydä puuta ja saada niistä tuloja. Hallintaoikeuden haltija saa siis käyttää metsäomaisuuden tuoton, mutta ei kajota pääomaan. Tuotto tarkoittaa vuotuisia kestäviä hakkuumahdollisuuksia vastaavaa puun myyntituloa. Hän ei kuitenkaan voi luovuttaa omaisuutta ilman omistajan suostumusta.

Kun hallinta- ja omistajaoikeudet on erotettu, puukaupat tekee hallintaoikeuden haltija. Hän on oikeutettu hakkaamaan metsää vuotuisen kasvun verran.

Hallintaoikeudesta voi luopua ja saajana on aina omistusoikeudenhaltija.

Näissä tilanteissa omistusoikeuden haltija maksaa saadusta hallintaoikeudesta lahjaveron. Lahjaveron määrä riippuu siitä, kuinka pitkäksi aikaa hallintaoikeus on pidätetty ja minkä ikäinen luopuja on, ja mikä on metsätilan käypä arvo. Metsäalalla oli takavuosina ”muotia” pidättää hallintaoikeus luopuvalle metsänomistajalle. Näitä järjestelyjä on nykyisin aika paljon purettu, kun metsätilan hoito kahden isännän mallissa on koettu vaikeana.

Turvaa metsätilan tulevaisuus hallitulla sukupolvenvaihdoksella

Aloita sukupolvenvaihdoksen suunnittelu – tilaa maksuton asiantuntijakeskustelu.

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Metsävähennys – Huomattava veroetu!
Lue kirjoitus
Metsäveroilmoitus – täyttöohjeet pähkinänkuoressa
Lue kirjoitus
Kuka voi hakea yhtymän purkua?
Lue kirjoitus