Millaista puukauppa on Stora Enson kanssa?
Joka ikinen puunkorjuuseen ja metsänhoitoon liittyvä toimenpide on hoitunut täsmälleen sovitusti ja äärimmäisellä ammattitaidolla.
Eero, Vaaraslahti
Täysin vaivatonta ja nopeaa asianmukaista palvelua.
Marjo-Riitta, Hindhår
Hakkuu meni oikein hyvin ja jälki oli hyvä. Ammattimiehet oli asialla. Annetaan numeroksi täysi 10.
Toivo, Harjumaa

Energiapuun hankinta

Puukauppapalvelut

Keräämme metsäenergiaksi kuusikkovaltaisten uudistusalojen hakkuutähteitä ja kantoja, mistä voit sopia puukaupan yhteydessä. Hakkuutähteiden kerääminen parantaa uudistusalueen maanmuokkauksen laatua ja helpottaa istutustyötä sekä tuo lisätuloja puukaupassa.

Energiapuuta kerätään myös nuoren metsän kunnostuskohteista. Kohteet ovat yleensä reheviä, paljon lehtipuuta kasvavia metsiköitä, jolloin energiapuuharvennus järeyttää kasvamaan jätettävää puustoa. Metsäsi kannattavuus on tämän jälkeen parempi seuraavassa harvennushakkuussa. Energiapuukauppa tuo metsänomistajalle tuloja ja ennen kaikkea parantaa metsäsi kasvuedellytyksiä.

 

Metsäenergian myyjänä tuet kestäviä kotimaisia energiavaihtoehtoja.

Stora Enson tavoitteena on lisätä kotimaisen bioenergian käyttöä ja vähentää näin fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Energiapuuta tarvitaan.

Metsäammattilaisemme neuvovat, missä tilanteissa energiapuun korjuu kannattaa.