Stora Enso Metsä
Näin aloitat puukaupan
Puukauppa alkaa
tutustumalla sinun metsääsi.

Hoidamme kaikki puukauppaan liittyvät asiat puolestasi, sinä teet vain päätöksen.

(09) 8860 2023
Puukaupan vaiheet
Puukaupan vaiheet

1. Asiantuntija tutustuu sinun metsääsi

2. Saat selkeän toimenpide-ehdotuksen

3. Toimenpiteet metsässä toteutetaan

4. Sinä nautit elämästä ja metsäsi tuotoista

Tyytyväinen metsänomistaja
Lisätietoa puukaupasta

Energiapuun hankinta

Keräämme metsäenergiaksi kuusikkovaltaisten uudistusalojen hakkuutähteitä ja kantoja, mistä voit sopia puukaupan yhteydessä. Hakkuutähteiden kerääminen parantaa uudistusalueen maanmuokkauksen laatua ja helpottaa istutustyötä sekä tuo lisätuloja puukaupassa.

Energiapuuta kerätään myös nuoren metsän kunnostuskohteista. Kohteet ovat yleensä reheviä, paljon lehtipuuta kasvavia metsiköitä, jolloin energiapuuharvennus järeyttää kasvamaan jätettävää puustoa. Metsäsi kannattavuus on tämän jälkeen parempi seuraavassa harvennushakkuussa. Energiapuukauppa tuo metsänomistajalle tuloja ja ennen kaikkea parantaa metsäsi kasvuedellytyksiä.

Metsäenergian myyjänä tuet kestäviä kotimaisia energiavaihtoehtoja. Stora Enson tavoitteena on lisätä kotimaisen bioenergian käyttöä ja vähentää näin fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Energiapuuta tarvitaan.

Metsäammattilaisemme neuvovat, missä tilanteissa energiapuun korjuu kannattaa.