fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Kaksikko näyttää samanlaiselta, mutta tiedon tarkkuudessa on eroa. Metsävaratieto on järjestelmien laskema arvio metsäomaisuudesta. Metsäsuunnitelma on maastossa tarkennettu metsäomaisuuden hoitamisen tueksi räätälöity täsmätietopaketti.

Nopealla silmäyksellä metsäsuunnitelma ja metsävaratieto muistuttavat pitkälti toisiaan. Molemmat nimittäin perustuvat metsää esittäviin kuviotietoihin, mutta erot kaksikon välillä ovat kuitenkin suuria.

Metsävaratieto perustuu pääasiallisesti laserkeilauksella ja ilmakuvauksella toteutettavaan laskennalliseen kaukokartoitukseen. Tietoa tarkennetaan maastokäynneillä, jotka kattavat noin 10 prosenttia metsäalasta. Kaikilla metsätiloilla ei käydä lainkaan, joten puustoa koskevat tiedot eivät ole välttämättä tarkkoja. Metsävaratietoa käytetään metsäsuunnitelman pohjana, mutta suunnitelmaa tehdessään metsäammattilainen käy aina tutustumassa metsään, tarkentaa mittauksilla puustotiedot ja huomioi suunnitelmassa omistajan metsänhoitoon liittyvät yksilölliset toiveet.

Ajantasainen metsäsuunnitelma on tärkeä omistusjärjestelyissä, kun tarvitaan tarkka laskelma metsätilan arvosta. Uudelle omistajalle metsäsuunnitelma on erinomainen ohjekirja metsäomaisuuden hoitoon. Stora Enson kautta saat myös perehdytyksen metsäsuunnitelmaan omalta metsäasiantuntijaltasi, vaikka maastossa käymällä.

Metsävaratieto saatavissa maksutta

Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma eroavat toisistaan myös hankintahintansa puolesta. Jokainen metsänomistaja voi tutustua omaa metsäänsä kokevaan metsävaratietoon maksutta esimerkiksi Stora Enson eMetsä-palvelun eMetsäsuunnitelma-osiossa.

Halutessaan metsänomistaja voi tarkentaa ja täydentää metsäänsä koskevia tietoja teettämällä maksullisen metsäsuunnitelman. Metsäsuunnitelman kulut on mahdollista vähentää metsäverotuksessa. Metsäsuunnitelmia tehdään ympäri vuoden ja niiden toimitusajat ovat 1–2 kuukauden luokkaa. Runsaslumisina talvina esimerkiksi taimikoita ei kuitenkaan pystytä luotettavasti arvioimaan.

Metsäkäynnin perusteella määritellään muun muassa puulajit, ikä ja pohjapinta-ala puulajeittain, taimikoiden runkoluku sekä metsämaan ja kasvualustan ravinteikkuus, kuvion kehitysluokka ja kiireelliset hoitotoimenpiteet. Maastokäynnillä selvitetään myös metsässä olevat luontokohteet.

Metsäsuunnitelma päätösten tukena

Metsäsuunnitelmaa varten tehtyjen mittausten ja laskelmien sekä metsänomistajan tavoitteiden pohjalta arvioidaan metsän hakkuu- ja hoitotarpeet. Toimenpidesuositukset voivat siis vaihdella sen mukaan, painottaako omistaja esimerkiksi metsän taloudellista tuottavuutta, ympäristönsuojelua tai riistanhoidollista näkökulmaa.

Maastokäynnin perusteella voidaan kirjata tai laskettaa simuloimalla suunnitelmaan kuviokohtainen arvio tulevista hakkuista ja metsänhoitotöistä pitkällä aikavälillä. Suunnitelma sisältää myös arviot metsän tulevista hoitokuluista ja puun myyntituotoista. Suunnitelmaan tehdyt kirjaukset eivät velvoita metsänomistajaa toimenpiteisiin, mutta ne toimivat apuna ja muistin tukena metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa.

Stora Enson Metsäsuunnitelmaan voi tutustua kirjautumalla eMetsä-palveluun tietokoneella tai mobiililaitteella. Asiakkaan toiveesta suunnitelma toimitetaan myös paperiversiona.

Jatkossa metsän vuosittainen kasvu ja Stora Enson toteuttamat metsänhoitotyöt sekä hakkuut päivittyvät automaattisesti Metsäsuunnitelmaan. Omistajan omatoimisesti tekemät hoitotyöt kirjataan suunnitelmaan omistajan ilmoituksesta.

eMetsän Metsäsuunnitelma

Tutustu Metsäsuunnitelmaan – se toimii ohjenuorana metsän hoitamisessa.

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Kevään viljelykausi lähenee: Milloin tilaamasi taimet toimitetaan?
Lue kirjoitus
Koivun uudistaminen
Lue kirjoitus
Mätästys on valtamenetelmä kuusen istutuksessa
Lue kirjoitus