fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Suomessa käytettävistä kahdesta metsäsertifiointijärjestelmästä PEFC on yleisempi, kattaen noin 90 prosenttia metsistämme. Pieneltäkin kuulostavat muutokset sertifioinnin vaatimuksissa voivat tuottaa isoja vaikutuksia, kun ne kertaantuvat suurella pinta-alalla ja koskevat melkein kaikkia alan toimijoita.

Suomen PEFC-standardin päivitys aloitettiin vuonna 2019, ja tänä keväänä yli 60 organisaation ammattilaisista koostuneen standardityöryhmän urakka huipentui, kun uudistunut standardi voitiin lähettää kansainvälisen PEFC:n arvioitavaksi.

Standardityöryhmässä oli mukana niin metsänomistajia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä kuin tieteen, oppilaitosten, työtekijöiden ja ammattijärjestöjen edustajia. Työryhmän kokoonpano heijastelee hyvin sitä, mistä metsäsertifioinnissa loppujen lopuksi on kyse: sovitaan eri näkemyksiä kuunnellen pelisäännöt, joiden mukaan toimien metsien käyttö on tasapainoisesti huomioitu talouden, ympäristön ja sosiaalisten arvojen kannalta.

Metsäsertifiointistandardeja pitää niiden sääntöjen mukaan päivittää tasaisin väliajoin, jotta yhteiskunnan muuttuvat arvot ja uusi tieteellinen tieto tulee huomioitua standardin sisällössä.

Monimuotoisuus korostuu

Standardityöryhmä käytti paljon aikaa miettien keinoja, joilla metsäluonnon monimuotoisuutta voitaisiin kustannustehokkaasti parantaa talousmetsissämme, sillä erityisesti lahopuusta riippuvaisen lajiston ja vesistöjemme tila on metsäalan yhteinen huolenaihe.

Esimerkiksi säästöpuut saattoivat aiemmin olla joko eläviä tai kuolleita, jatkossa molemmille on omat vähimmäisvaatimuksensa. Jos kuolleita puita ei ole tarpeeksi, korjuualueelle on tehtävä tekopökkelöitä tuottamaan lahopuuta nopeasti. Elävien säästöpuiden on myös oltava nykyistä järeämpiä: läpimitaltaan vähintään 15 senttimetriä verrattuna aiempaan kymmeneen senttimetriin. Näillä keinoilla metsiin syntyy monen kokoista ja eri tavalla lahonnutta puuta.

Merkittävä muutos on myös vesistöjen suojakaistojen leventäminen. Suojakaistan on tulevaisuudessa oltava keskimäärin vähintään kymmenen metriä leveä, kun aiemmin riitti viiden metrin levyinen kaista. Merkittävä muutos on myös se, että suoja­kaistan puuston tulee kaikissa tilanteissa säilyä peitteisenä ja sisältää erikokoisia puita, jos niitä kohteella on. Vastaava suojakaista tulee jättää myös avosoiden reunaan. Käytännössä jatkuva kasvatus on tulevaisuudessa suojakaistoilla ainoa mahdollinen metsäkasvatustapa, ja muutos lisää peitteisenä kasvatettavan metsän määrää arviolta noin 150 kertaa Nuuksion kansallispuiston pinta-alaa vastaavan määrän Suomessa.

Suojakaista pitää tulevaisuudessa jättää myös suoristetuille, ojamaisille ja luonnontilansa menettäneille puroille. Tosin tällöin ainespuusto voidaan suojakaistalta poistaa ja leveydeksi riittää viisi metriä – ellei purossa satu olemaan luontaista lohikalakantaa. Tällöin tulee jättää kymmenen metrin puustoinen kaistale vesiuoman molemmin puolin. Metsätien rakentamisen toimenpiteet pitää jatkossa suunnitella niin, että vesieliöstölle ei synny kulkuesteitä.

Uutena elementtinä standardiin on tuotu yleinen velvoite suosia sekapuustoisia metsiä sekä tiheikköjen jättämistä metsään kaikissa metsänhoidon vaiheissa. Muun muassa metsäkanalinnun poikaset viihtyvät tiheiköissä.

Tiesitkö!

Stora Enson kautta voit maksutta liittää metsätilasi PEFC-sertifiointiin puukaupan yhteydessä tai vaikkapa heti eMetsä-verkkopalvelussa

PEFC käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen

Stora Enso Metsä ottaa uudistuneet PEFC-sertifioinnin vaatimukset täysimääräisenä käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutos tapahtuu kuitenkin vähitellen ja toimintaa aletaan sopeuttamaan uuden standardin mukaiseksi jo syksyllä 2022.

Stora Enson kautta PEFC-sertifiointiin ilmoitetuilla metsätiloilla sertifiointi jatkuu automaattisesti, eikä metsänomistajan tarvitse tehdä mitään standardin muuttuessa. Muuta kautta ilmoitetut tilat pitää mahdollisesti ilmoittaa PEFC-sertifiointiin uudelleen. Kaikki hakkuut sekä metsänhoitotyöt tehdään uusien vaatimusten mukaisesti standardin tultua voimaan, riippumatta siitä, milloin näitä koskeva puukauppa- tai palvelusopimus on tehty.

Stora Ensolle PEFC-standardin päivitys on tervetullut askel kestävän metsänhoidon kehittämisessä, ja yhtiölle sen suurimmat vaikutukset liittyvät henkilöstön ja yrittäjien koulutukseen. Lisäksi tehtävämme on varmistaa, että vaatimukset tunnetaan ja niitä noudatetaan. Kestävän metsänhoidon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 2/2022

Teksti: Janne Yrjönen

Kuva: Stora Enso

eMetsä tekee metsän omistamisesta helpompaa
Lue kirjoitus
Stora Enso 150 vuotta Suomessa: Uusista biomateriaaleista on moneksi
Lue kirjoitus
Vinkit metsänmittaukseen
Lue kirjoitus