fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Metsäveroilmoituksen täyttäminen osa pitkäjänteistä metsänhoitotyötä. Verottaja on monessa kohtaa metsän puolella. Poimi 21 verovinkkiä metsäomaisuutesi taloudenpitoon.

1. eMetsä auttaa arjessa

Stora Enso tarjoaa sähköisen ja automaattisen eMetsä-ohjelmiston verokirjanpitoon kaikille metsänomistajille. Sen käyttäminen ei edellytä asiakkuutta Stora Ensossa. eMetsä pitää sisällään suurimman osan tämänkin verovinkkijutun sisällöstä: Sinne kirjataan ohjelman opastamana tulot ja menot, ja eMetsä tekee niistä automaattisesti veroilmoituksen arvonlisäveroineen. Metsäveroilmoitus täyttyy, kuin itsestään!

2. Metsävähennys tuo verovapaata tuloa

Metsävähennys on huomattava veroetu, mikä syntyy aina, kun metsää ostetaan tai vaihdetaan. Hankintahinnasta 60 % muodostaa metsävähennyspohjan, jonka edestä metsästä saa myydä puuta verovapaasti. Jos metsätilan hankintahinta on 100 000 euroa, verovapaa osuus on 60 000 euroa. Nettohyöty on 18 000 euroa laskettuna 30 % pääomatuloveron mukaisesti.

Jos tilan myy myöhemmin, veroetu kuitenkin lisätään luovutusvoiton määrään. Sukupolvenvaihdoksissa näin ei tehdä. Edun lunastamista ei tarvitse kiirehtiä, sillä aikarajaa ei ole. Oikeus metsävähennykseen yltää jopa sukupolvien yli, kunnes se on käytetty loppuun.

3. Matkapäiväkirja kulkee taskussa

Usein metsänhoidon kulut ovat pieniä, mutta niistä voi kertyä vuoden mittaan merkittävä summa: sahabensaa, tarvikkeita ja matkoja metsätilalle. Saat eMetsään älypuhelimella kuvan kuitista, ostohinnan ja ALV:n erittelyt sekä muistiinpanot siitä, mihin ostos liittyy. Tiedot tallentuvat suoraan kirjanpitoon. Helmikuussa kaikki on sitten vain tarkistusta ja lähetystä vaille valmista.

4. Arvonlisävero on metsänomistajan ystävä

Arvonlisäveroa maksaessa voi tuntua siltä, että verotaakka painaa metsänomistajaa liikaakin. Tunne on kuitenkin virheellinen. Käytännössä ALV on läpikulkuerä, joka ei ole kuulunutkaan sen asiakkaaltaan erineelle. ALV:n osuutta myyntituloista ei kannata erehtyä pitämään omana, vaikka se houkuttelevaa olisikin.

Apua siitä tosin on: metsänhoitoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveron saa vähentää vuosittain, jolloin investoinnit kevenevät 24 % niiden hinnasta.

Arvonverovelvolliseksi ilmoittautuminen on pakollista, silloin kun verovuotena myy puuta yli 15 000 euron edestä. Ilmoittautuminen vapaaehtoisesti on mahdollista myös pienemmillä määrillä, tai jos myynti on vasta tulevaisuudessa. Näin vähennysoikeutta voi hyödyntää juuri silloin, kun kuluja syntyy.

5. Näin metsätaloutta verotetaan

Verot maksetaan metsätalouden nettotuloksesta, eli summasta, jossa myyntitulosta on vähennetty siihen kohdistuneet menot. Puun myyntiä verotetaan pääomatulona: verokanta on 30 % aina 30 000 euroon asti, ja ylimenevältä osalta vero on 34 %. Summaan lasketaan myös muut henkilökohtaiset pääomatulot. Metsäveroilmoitus tehdään lomakkeella 2C. Jos tiloja on useita, ilmoitus tehdään samalla lomakkeella.

Puukaupan yhteydessä ostaja pidättää tilistä osan ennakkoverona: Pystykaupassa pidätys on 19 % ja hankintakaupassa 13 %. Koko verosummaa ei pidätetä, sillä oletuksena on, että jotain vähennettävää löytyy aina. Menot voi vähentää aina ilman myyntitulojakin, jolloin ne tuovat veronpalautusta.

6. Muistiinpanovelvollisuus kuusi vuotta

Veroilmoitusten tulojen ja menojen tulee perustua aikajärjestyksessä tallennettuihin muistiinpanoihin, ja kuitit tulee numeroida. Kulut ja menot myös kirjataan aina sille vuodelle, jonka aikana ne ovat syntyneet. Hankalaa? Ei lainkaan! eMetsä tekee tämänkin puolestasi. Tositteet tulee säilyttää kuuden vuoden ajan joko mapissa tai eMetsässä. Niitä ei lähetetä verottajalle ilmoituksen ohessa.

7. Entä jos ei ole metsätuloa?

Menot kannattaa kirjata, vaikkei tuloa olisikaan näköpiirissä. Ensimmäisenä päältä hyvitetään vähennettävissä kuluissa maksettu arvonlisävero. Tappio huomioidaan muissa pääomatuloissa ja niiden puuttuessa alijäämähyvitys huomioidaan ansiotuloverotuksessa.

8. Mitä kaikkea huomioidaan vähennyksenä?

Siemenet, taimet, metsäsäätiömaksut ja metsävakuutukset ovat monelle tuttuja. Entä rautakauppatavarat ja koneet? Moottori- ja raivaussahojen hankintahinnat voi vähentää kerralla vuosimenoina. Jos mönkijän tai traktorin käyttö on pääosin (yli 50 %) metsätaloudessa, sen hankintahintaa voi vähentää verotuksessa vuosipoistona. Käyttö tulee merkitä muistiin, sillä vähentäjän tulee kyetä myöhemmin osoittamaan yhteys metsätalouteen.

9. Oma kalusto tuntitöissä

Mönkijän ja moottorikelkan käytön voi vähentää tuntiperusteisesti. Moottorikelkka ja mönkijä 15 €/h ja matkakustannus 30 centtiä/km.

10. Muutakin kuin sahabensaa

Kaikki metsätalouden kulut pienentävät tulosta: Muista vähentää myös metsäalan lehdet ja kirjallisuus sekä messumatkat kuluineen. Metsänhoitomatkoista kodin ja palstan välillä voi vähentää 30 senttiä kilometriltä.

11. Hankintatöitä 125 mottia verovapaasti

Hankintakaupassa metsänomistaja valmistaa ja ajaa myytävät puut tien varteen ostajan kuormattavaksi. Verovapaasti töitä voi tehdä 125 mottiin asti. Ylimenevältä osalta lasketaan puulajikohtaisen taksan mukainen tulovero. eMetsä laskee sen automaattisesti ja huomioi mahdollisen syksyltä seuraavalle vuodelle siirtyvän hankintatyön arvon.

12. Metsätalouden korkomenot?

Matalien korkojen aikana metsäsijoittaminen lainarahalla kiinnostaa monia. Tulonhankkimisvelan korot ovat vähennettäviä omassa kokonaisverotuksessa. Ne ilmoitetaan siis omassa verotuksessa, ei metsätilan 2C-lomakkeella.

13. Yrittäjävähennys tulee jokaiselle

Aivan alkuun verottaja tekee viiden prosentin yrittäjävähennyksen, mikä on kohtalaisen tuore asia metsätalouden puolella. Verotettavasta määrästä vähennetään viisi prosenttia ilman erillistä ilmoitusta, eli pääomatulovero lasketaan 95 prosentille tuloksesta.

14. Kuka tekee veroilmoituksen omistuksen muuttuessa?

Jos omistaja vaihtuu kesken vuotta, myyjän tulee täyttää metsäveroilmoitus luovutuspäivään asti ja ostaja siitä alkaen. Samalla syntyy oikeus hakeutua ALV velvolliseksi. Jos kyseessä on perikunta, viimeinen verovuosi tehdään kokonaan vainajan nimiin.

15. Kuolinpesän metsäverotus

Kuolinpesä on verovelvollinen, ja sen tulee tehdä oma metsäveroilmoitus. Kuolinpesän kannattaa hyödyntää menovarausta, jos verovuoden aikana on tehty puukauppoja, eikä niitä ole tulossa lisää lähivuosina. Tulosta 15 prosenttia voidaan siirtää odottamaan esimerkiksi tulevien vuosien uudistuskuluja.

16. Yhtymässä jokainen vastaa omista veroistaan

Yhtymässä jokainen osakas on verovelvollinen omalla omistusosuudellaan. Metsäveroilmoitus tehdään lomakkeella 2C. Tappio tai tulos kirjautuvat jokaisen henkilökohtaiseen verotukseen. Omasta veroehdotuksesta kannattaa tarkistaa, että tulos on jakaantunut oikein. Yhtymän omistusmuutokset pitää ilmoittaa verottajalle muutoslomakkeella.

17. Koneiden tai metsäomaisuuden myynti

Kun ei myydä puuta vaan omaisuutta, verotus tapahtuu luovutusvoittona. Tälle on omat lomakkeensa Omaverossa eikä voittoa ilmoiteta eMetsässä. Metsätilan myynnistä verotetaan luovutusvoittoa, kun hankintahinta vähennetään myyntihinnasta ja kaupoissa syntyy voittoa. Koneiden ja laitteiden kohdalla myyntihinnasta vähennetään menojäännös. Kuolinpesän kannattaa hyödyntää menovarausta, jos verovuoden aikana on tehty puukauppoja, eikä niitä ole tulossa lisää lähivuosina.

18. Muista velvollisuutesi

Edellisvuosina veroviranomaiselta kotiin tulleet lomakkeet muistuttivat velvollisuuksista, mutta näin ei enää ole. Myös arvonlisäverot ilmoitetaan pääsääntöisesti vuosittain. eMetsän käyttäjillä ajantasainen metsäveroilmoitus odottaa kirjautumisen takana.

19. Mitkä ovat metsätuloa?

Puun myynnin lisäksi kaikki metsään liittyvä tulo on verotettavaa: Esimerkiksi vakuutuskorvaukset, myydyt polttopuut ja joulukuuset tulee laskea mukaan. Nykyisin myös Kemera-tuki on verotettavaa tuloa.

20. Mille vuodelle?

Tulot voivat jakaantua usealla vuodelle – esimerkiksi Stora Enson bonukset ja ennakot kirjataan maksuvuodelle. Palveluntuottajien laskut kirjataan aina laskun päivämäärän vuodelle.

21. Tarkista, lähetä ja oikaise myöhemmin tarvittaessa

Metsäveroilmoitus tehdään tavallisesti helmi-maaliskuussa. Sitä voi täydentää jopa saman verovuoden lokakuun loppuun saakka, mutta lisäaika harvoin helpottaa ilmoituksen tekemistä – on viisainta tehdä metsäveroilmoitus heti parhaan kykynsä mukaan. Korjaukset tehdään lähettämällä uuden metsäveroilmoituksen, joka korvaa aiemman ilmoituksen. Oikaisupyynnön kautta korjausaikaa on kolme vuotta.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä-lehden 4/2020 numerossa

Teksti: Juha-Pekka Honkanen

Taimikonhoidolla tilaa metsäsi parhaille puille

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Metsätilan myynti lähiomaiselle
Lue kirjoitus
Metsätilan lahjoittaminen
Lue kirjoitus
Menovaraus tasaa verotuksen vaihteluja
Lue kirjoitus