Metsänhoitopalvelut
Tuottavampi metsä
Metsänhoitopalvelut kaikkiin
metsän kehitysvaiheisiin

Metsänhoitotöiden neuvonta ja opastus ovat maksuttomia.

(09) 8860 2023
Metsäpalvelut
Metsäsi tarpeisiin

Metsän uudistaminen

Varhaiskehityksen turvaaminen

Harvennukset ja lannoitukset

Päätehakkuut

Palvelut metsän hoitamiseen
Helppoa metsänhoitoa

Toteutettavat työt ja materiaalitoimitukset sovitaan kiinteään hintaan ja tehdään ammattilaisten toimesta.

Turvallista ja helppoa
metsänhoitoa

Maanmuokkaus

Metsänuudistamistyöt aloitetaan hakkuualan raivauksella ja maanmuokkauksella. Maanmuokkaus on välttämätön toimenpide metsää uudistettaessa, sillä se helpottaa istutusta ja auttaa taimia hyvään kasvuun. Maanmuokkaus myös vähentää kilpailua kasvutekijöistä ja turvaa kasvattamillesi puille hyvän elinympäristön.

Normaalisti maanmuokkaus ja taimien istuttaminen tehdään keskimäärin noin 1,5 vuotta päätehakkuun jälkeen.

Kattavat metsänhoitopalvelut ovat vahvuutemme. Kohdevalinnassa ja toteutuksen suunnittelussa kannattaa kääntyä meidän puoleemme.