fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
10.5.2023

Stora Enson Suomen puunhankinnassa eri puolilla Suomea työskentelee yli 70 kesätyöntekijää kesällä 2023. Koko Stora Ensossa kesätyöntekijöitä on yli 700. Kesätyöntekijät arvostavat Stora Ensossa erityisesti mukavia työkavereita, mielenkiintoisia työtehtäviä ja kollegoiden tukea.

Stora Enso tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan sadoille opiskelijoille tai vastavalmistuneille 11 tehdaspaikkakunnalla ja noin 90 puunhankinnan toimistolla eri puolilla Suomea.

”Kesätyö on hieno tilaisuus saada arvokasta työkokemusta uusiutuvien materiaalien yhtiössä”, sanoo henkilöstöjohtaja Jussi Lemmetty Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Puunhankinnan kesätyöntekijät työskentelevät oston ja asiakkuuksien hoidon, operaatioiden (korjuu, kuljetus ja metsäpalvelut), terminaalien, asiakkuuden, talouden, viestinnän, IT:n, yritysvastuun ja turvallisuuden tehtävissä.

Stora Enso mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Stora Enson vuoden 2022 kesätyöntekijöilleen toteuttaman kyselyn mukaan lähes 93 % kesätyöntekijöistä sanoo, että voisi hakea yhtiöön töihin myös tulevaisuudessa ja lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että kesätyö vastasi kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvin heidän odotuksiaan (99 %).

Stora Enso on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Yhtiö sitoutuu kampanjassa kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen, joiden avulla rakennetaan parempia kesätyökokemuksia. Nämä periaatteet ovat: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Hyvä referenssi tulevaisuuden uran kannalta

Stora Enson kesätyöntekijöilleen teettämässä kyselyssä parhaimmiksi seikoiksi kesätyössä nostettiin avun ja tuen saaminen työtehtävissä, hyvin kohtelevat työkaverit, riittävä turvallisuusperehdytys, mielenkiintoiset työtehtävät sekä avoin ja vastaanottava ilmapiiri. Kesätyötä yhtiössä pidettiin myös hyvänä referenssinä tulevaisuuden uralle.

”Stora Enso on työnantajana erittäin reilu ja mukava. Koin kuuluvani työyhteisöön, minuun uskottiin ja luotettiin ja minulle annettiin vastuuta. Sain kollegoiltani apua aina kun tarvitsin ja tykkäsin johtamistyylistä. Silmissäni Stora Enso nousi mahdolliseksi tulevaisuuden työpaikaksi, jonne haluaisin päästä”, sanoo kyselyyn vastannut kesätyöntekijä.

”Stora Enson kesätyöt ovat tähän mennessä olleet paras kesätyöni. Työtaakka on ollut sopiva ja perehdytys tarpeeksi kattava. Ilmapiiri Stora Ensossa on ollut ainakin kesätyöntekijän näkökulmasta aivan huippu”, toinen kesätyöntekijä kertoo kyselyssä.

Toimenpiteitä luonnon ja ilmaston hyväksi Suomessa 2023
Lue kirjoitus
Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n virtavesiyhteistyö käynnistyy talkoilla Puumalan Peukalojoella
Lue kirjoitus
Stora Enso tähtää kasvaviin puunhankintamääriin kotimaassa
Lue kirjoitus