fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
11.5.2022

Stora Enson Suomen puunhankinnassa kokeillaan palvelua, jossa metsänomistajalle maksetaan monimuotoisuuslisää puukauppamaksun yhteydessä. Monimuotoisuuslisä perustuu metsänomistajan päätökseen jättää hakkuualueelle enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä kuin mitä PEFC-sertifioinnin vaatimukset edellyttävät. Palvelu on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa.

Tiedote: 11.5.2022

Puunhinnan yhteydessä maksettavaa monimuotoisuuslisää testataan ensin Varkauden alueella kevään ja kesän aikana. Myöhemmin vuoden 2022 aikana tehdään päätös palvelun laajentamisesta koko Suomen puunhankintaan.

”Uuden palvelun avulla kannustamme metsänomistajia jättämään metsiin enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä. Ne lisäävät peitteisyyttä ja lahopuustoisuutta, joka on tärkeää monelle kasvi- ja eläinlajille. Haluamme myös tulla vastaan kustannuksissa, joita metsänomistajille aiheutuu metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä”, sanoo ympäristöpäällikkö Niina Partanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Monimuotoisuuslisän saamiseksi hakkuissa jätetään eläviä säästöpuita vähintään 20 kpl hehtaarille, ja tekopökkelöitä tehdään vähintään 10 kpl hehtaarille. Määrät ovat kaksinkertaiset verrattuna tämänhetkisen PEFC-sertifioinnin vaatimuksiin. Lisäksi kaikki leimikolla oleva lahopuu jätetään korjaamatta.

”Monipuolisen metsälajiston ylläpitämiseksi ja metsien elinvoiman turvaamiseksi pitäisi hakkuissa jättää puuta myös korjaamatta sekä säästää enemmän kuollutta puuta. Moni metsänomistaja haluaa tehdä paljon monimuotoisuuden eteen, ja näitä kokemuksia onnistuneista toimenpiteistä on hyvä jakaa myös muille metsänomistajille. Metsänomistajat tarvitsevat aiheesta paljon lisää tietoa, mutta ennen kaikkea tarvetta on uusille kannustimille”, WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo.

Monimuotoisuuslisä maksetaan metsänomistajalle puukaupan päätehakkuukuvioiden puunhinnassa pääpuutavaralajeille. Lisän suuruus on 0,5€/m3. Esimerkiksi 500 kuution kokoisessa puukaupassa se tarkoittaisi metsänomistajalle 250 euroa lisää tuloa.

”Kokeiluvaiheessa lähdemme liikkeelle säästöpuille ja tekopökkelöille maksettavasta lisästä. Ensimmäiset monimuotoisuuslisän sisältävät kaupat on jo tehty, ja palvelu on herättänyt metsänomistajissa mielenkiintoa”, Niina Partanen sanoo.

Uusi palvelu täydentää Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelma kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua.

Samanaikaisesti Stora Enso selkeyttää puunhankinnan toimintamalliaan ottamalla PEFC-sertifioinnin vaatimukset puunkorjuun ja metsänhoidon vähimmäistasoksi kaikessa puunkorjuussaan. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

Stora Enson turvallisuusviikko keskittyy puunhankinnassa liikenneturvallisuuteen
Lue kirjoitus
Tornator ja Stora Enso vahvistavat paahdeympäristön monimuotoisuutta Ruokolahden Huuhanrannassa
Lue kirjoitus
Stora Enso mukana ilmastotoimia vauhdittavassa hankkeessa
Lue kirjoitus