fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right
2.11.2023

Olen Venla ja pääsin viime kesänä työskentelemään neljän kuukauden ajan turvallisuusharjoittelijana Stora Enso Metsällä. Opiskelen Tampereen yliopistossa pääaineenani ympäristötekniikka sivuaineenani turvallisuustekniikka. Tänä kesänä halusin päästä oppimaan enemmän etenkin turvallisuusalasta, minkä takia hakeuduin turvallisuusharjoittelijaksi. Stora Enson toiminta tukee monilta osin myös pääainettani, joten yritys tuntui sopivan loistavasti harjoittelupaikakseni.

Kesän aikana pääsin tekemään monipuolisia työtehtäviä, oppimaan uutta ja ottamaan vastuuta. Työtehtäviini kuuluivat esimerkiksi riskienhallintaprosesseihin osallistumista, tapaturmien raportointia ja turvallisuusdatan analysointia sekä turvallisuusviestintää.

Riskienhallintaa ja reissaamista

Yksi projektimme liittyen riskien arviointeihin koski Stora Enso Metsän harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Pääsin ottamaan vastuuta kyseisestä arvioinnista suunnittelemalla ja isoksi osaksi myös toteuttamalla sen. Arviointia toteuttaessa huomasin, miten harjoittelijoiden osalta esimerkiksi psykososiaaliset- sekä hallintoon ja toimintatapoihin liittyvät vaara- ja kuormitustekijät nousivat esille riippumatta työtehtävistä. Mielenkiintoisen tästä arvioinnista teki laatimani kyselyn tulosten tutkiminen ja psykologiseen turvallisuuteen perehtyminen.

Turvallisuustyötä tehdessä on tärkeää, ettei asioita hoideta ainoastaan toimistosta käsin. Usein työmaalle jalkautumisella on suuri merkitys. Pääsin riskien arviointeihin liittyen muutamille työmatkoille ja tutustuin samalla puunhankintaketjun eri vaiheisiin. Pääasiassa työmatkani liittyivät tehtaiden puuterminaalien ja satamaterminaalien riskien arviointeihin. Matkoihini saatiin myös aina yhdistettyä riskien arvioinnin lisäksi jotain muuta opettavaista tai mielenkiintoista, kuten työsuojelutoimintaan tutustumista, Helsingin pääkonttorilla vierailua sekä puunkorjuutyömaalla, tehdasalueella ja kartonkitehtaalla vierailua.

Tapaturmien tutkintaa ja turvallisuushavaintojen visualisointia

Kesän aikana pääsin osallistumaan tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintaan ja raportointiin. Tapaturmien ja vakavien läheltä piti -tilanteiden sattuessa pyrimme aina tekemään kattavan tutkinnan ja juurisyyanalyysin sekä asianmukaisen raportoinnin. Ajatuksella tehty tutkinta opettaa ja edesauttaa turvallisuustyön kehittämistä. Pääsin monesti kesän aikana tapaturmatutkintoihin mukaan sekä kuuntelevana osapuolena että osallistumaan raportin laatimiseen ja opastamaan raporttipohjien käytössä.

Sen ohella, että pääsin osallistumaan tutkintoihin ja seuraamaan niitä, käänsin myös kasan vanhoja tutkintaraportteja englanniksi. Kääntämisen myötä sekä metsä- että turvallisuusalan englanninkieliset sanastot tulivat tutummiksi. Raporttien kääntämisen lisäksi oli mukavaa päästä harjoitteluni aikana jonkin verran puhumaan, kuuntelemaan ja kirjoittamaan englanniksi.

Lisäksi pääsin käsittelemään Stora Enso Metsän työntekijöiden ja sille työskentelevien yrittäjien tekemiä turvallisuushavaintoja. Havaintojen osalta nostin merkittävimpiä tai ajankohtaisia kaikkien työntekijöiden näkyville, suunnittelin ja toteutin visuaalisia infograafikalvoja sekä luokittelin läheltä piti -tilanteita.

Turvallisuusjohtamisen työkaluna viestintä

Viestintä on hyvin tärkeässä roolissa turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Meidän tiimimme työtehtävistä merkittävään osaan liittyi tavalla tai toisella viestiminen ja pääsin itsekin käyttämään luovuuttani sekä kehittämään taitojani sen osalta.

Työtehtäväni turvallisuusviestinnän parissa koostuivat muun muassa turvallisuustilastojen ja tapaturmien raportoinnista sekä turvallisuusdatan visualisoinnista. Lisäksi ne sisälsivät ohjeistusten laatimista sekä juttujen kirjoittamista. Pääsin esimerkiksi kirjoittamaan ja julkaisemaan turvallisuuteen liittyviä juttuja sisäisen viestinnän kanaville sekä luomaan toimintatapaohjeita erilaisiin vaaratilanteisiin. Nämä työtehtävät opettivat paljon sekä metsäalasta että turvallisuudesta yleisesti.

Harjoittelu Stora Ensolla opetti, avarsi ja yllätti positiivisesti

Tänä kesänä olin ensimmäistä kertaa oman alani harjoittelussa. Koin erityisen arvokkaana sen, että pääsin juuri turvallisuusalan harjoitteluun näkemään, mitä alalla konkreettisesti työskennellään. Olen oppinut paljon työturvallisuuden isosta roolista ja sen taustalla tehdyn työn tärkeydestä. Harjoittelussani olen kokenut osallistuneeni työhön, jolla on merkitystä.

Perehdytyksen osalta kokemukseni oli erittäin positiivinen. Harjoitteluni alussa huomasin, miten paljon yrityksessä oli panostettu kesätyöntekijöiden vastaanottamiseen; Henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi pääsin osallistumaan kaksi päivää kestäneille harjoittelijapäiville, jossa kattavan yhteisen perehdytyksen lisäksi kaikki harjoittelijat saivat suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen. Perehdytyksen ja koulutuksen ohella koin muiden harjoittelijoiden kanssa verkostoitumisen tärkeänä.

Omien kokemuksieni perusteella voin lämpimästi suositella Stora Ensoa kesätyönantajana. Minut otettiin alusta asti mukaan kaikkeen ja tuettiin kaikissa työtehtävissä läpi harjoittelujaksoni. Parasta kesätyössäni Stora Ensolla oli mahdollisuus oppia ja osallistua monipuolisesti eri tehtäviin. Pääsin tekemään yhteistyötä monien asiantuntijoiden kanssa ja oppimaan heiltä. Isoin kiitos harjoittelujaksoni opettavaisuudesta ja monipuolisuudesta kuuluu henkilöille, joiden kanssa pääsin kesän aikana työskentelemään. He ottivat minut kaikkeen mukaan, kannustivat uusien haasteiden parissa ja tukivat aktiivisesti koko harjoitteluni ajan.

Venla Vasama

Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n virtavesiyhteistyö käynnistyy talkoilla Puumalan Peukalojoella
Lue kirjoitus
Kesä Stora Enso Metsällä – Markkinoinnin ja viestinnän harjoittelijoiden kesä käynnissä
Lue kirjoitus
Stora Enso ja Tornator aloittavat yhteistyön suoalueiden ennallistamiseksi
Lue kirjoitus