eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
15.8.2023

Stora Enso muuttaa kuitupuun minimiläpimittaa korjuutyömaillaan Suomessa. Minimiläpimitta muutetaan kuudesta viiteen senttimetriin. Uusi läpimitta mahdollistaa osaltaan kotimaan kasvavaa puunhankintaa, kun hakkuussa puu hyödynnetään entistä tarkemmin uusiutuvien tuotteiden valmistamiseen.

Stora Enso kasvattaa parhaillaan kotimaan puunhankintaansa, koska puuntuonti Venäjältä päättyi vuonna 2022. Tehtaiden puuntarpeen täyttämiseksi yhtiö on muun muassa laajentanut puunhankintaansa Länsi-Suomeen. Nyt käyttöön otettava kuitupuun uusi vähimmäisläpimitta tukee osaltaan kotimaan puunhankinnan kasvua.

Minimiläpimittamuutos tarkoittaa, että puun latvaosa hyödynnetään korjuussa entistä tarkemmin.

”Lähtökohtana on, että käytämme puun aina arvokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kuitupuun minimiläpimitan muutos kerryttää hakkuukohteelta enemmän raaka-ainetta uusiutuvien tuotteiden valmistamiseen. Kasvu on muutaman prosentin luokkaa riippuen kohteen puustosta. Yksittäisen metsän kohdalla korjuussa kertyvä lisämäärä ei välttämättä ole kovin suuri, mutta koko hankinnan kannalta tällä on merkitystä. Pienistä puroista muodostuu iso virta”, sanoo ostojohtaja Sami Honkanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Uusi minimiläpimitta otetaan käyttöön Stora Enson puunkorjuussa 15. elokuuta alkaen. Se huomioidaan kuitupuutavaralajien kohdalla. Ainoastaan hiokkeeksi tarkoitetun kuusikuidun mitat säilyvät entisellään teknisistä syistä.

”Muutoksen myötä metsänomistajan puukauppatulotkin hieman kasvavat. Muutos otetaan huomioon metsänomistajan eduksi myös kaikissa aiemmin tehdyissä puukaupoissa, jos niiden korjuu ei ole vielä alkanut. Muutos tarkoittaa myös pientä lisäystä korjuu- ja kuljetusyrittäjien tuloihin”, Sami Honkanen sanoo.

Vaikka metsäteollisuustuotteiden markkinanäkymät ovatkin heikentyneet, Stora Ensolla on edelleen korkeat tavoitteet kotimaan puukaupassa. Puusta tehdyillä uusiutuvilla tuotteilla korvataan fossiilisia materiaaleja, kuten muovia.

”Kesäkorjuukelpoiset harvennukset ovat edelleen ostolistamme kärjessä, mutta teemme mielellämme kauppoja myös uudistushakkuukohteista”, Sami Honkanen sanoo.

Lisätietoja medialle:

Markus Haapamäki, viestintäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 045 235 7124

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö jatkuu: kesän ensimmäisissä talkoissa parannetaan Kuopion Palosenjoen lajiston elinolosuhteita
Lue kirjoitus
Stora Enson uusin toimipiste avattiin Kankaanpäässä
Lue kirjoitus
Stora Enso kannustaa suomalaisia metsänomistajia harvennushakkuisiin
Lue kirjoitus