fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right
20.12.2022

Suomen Metsäkeskus julkaisi 19. joulukuuta tutkimuksen ensiharvennushakkuiden laadusta. Tulosten perusteella merkittävä osa ensiharvennettavista metsistä hakataan liian harvaksi. Stora Enso analysoi tulokset tarkemmin yhdessä korjuuyrittäjiensä kanssa.

”On erittäin hyvä, että Metsäkeskus tarkastaa ja mittaa korjuujälkeä vuosittain. Se kertoo meille suoraan, missä on parannettavaa, minne ja mihin asioihin kohdistaa toimenpiteet. Otamme asian hyvin vakavasti, sillä meille on tärkeää toimia metsissä lakien ja säädösten sekä metsänhoitosuositusten mukaisesti”, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto.

Tutkimus tehtiin Keski-Suomen alueella. Kohteista pieni osa oli Stora Enson hakkuutyömaita. Tutkimustuloksissa oli kiinnitetty huomiota muun muassa harvennustiheyteen. Harvennustiheys kuvaa minkä verran puuta jätetään kasvamaan hakkuualueelle. Metsälaissa ja metsänhoidon suosituksissa on tarkat ohjeet kasvamaan jätettävälle puuston määrälle.

Stora Enson tavoitteena on, että kaikki hakkuut toteutetaan laadukkaasti.

”Tämänkertaisiin mittaustuloksiin voi olla monta eri syytä. Metsäkoneenkuljettaja toki lopulta päättää kaadettavat ja jätettävät puut, mutta hakkuun työnjälki muodostuu isommasta kokonaisuudesta. Harvennuksen suunnittelussa, leimikon erityispiirteiden huomioimisessa ja varsinaisessa korjuussa pyritään varmistamaan, että korjuujälki ja hakkuuvoimakkuus ovat lain ja suositusten mukaiset. Hakkuutulokseen vaikuttavat tietenkin myös aiemmat metsässä tehdyt hoitotyöt tai mahdolliset myrsky- tai hirvituhot”, Lauri Kuusisto sanoo.

Stora Enso tekee myös itse vuosittain laajan laatutarkastuksen hakkuualueillaan. Näiden tarkastusten tulokset ovat paljon myönteisempiä kuin nyt julkaistut Metsäkeskuksen tulokset. Parannettavaa on ollut muun muassa ajouraleveyksien osalta.

Avainsana on yhteistyö: toimintaa kehitetään ja parannetaan yhdessä korjuuyrittäjien kanssa.

”Analysoimme tuloksia tarkemmin yhdessä korjuuyrittäjiemme kanssa ja suunnittelemme korjaavat toimenpiteet. Kartoitamme lisäksi saatavilla olevia työkaluja kuljettajien tueksi, millä voisi analysoida oman työnsä laatua paremmin”, Kuusisto kertoo.

Lue lisää Metsäkeskuksen tiedotteesta 19.12.2022.

Stora Enson puunhankinnassa yli 60 kesätyöpaikkaa
Lue kirjoitus
Kolme seikkaa, joilla Stora Enso rakentaa puunhankinnan turvallista arkea
Lue kirjoitus
Stora Enso avasi toimipisteen Euraan
Lue kirjoitus