fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Perintönä tai lahjana saadun metsätilan pyörittäminen voi käydä hankalaksi, jos hallintosoppaa sekoittaa useampi omistaja. Stora Enson neuvonta-asiantuntija Saku Pirhosen vinkeillä yhteisomistuksen saa toimimaan.

1. Ottakaa selvää metsän arvosta.

Yhteisomistajuuden alkuvaiheissa on paikallaan selvittää metsätilan ajantasainen metsävaratieto eli arvio metsäomaisuuden arvosta. Monesti tätä tietoa tarvitaan myös perunkirjaa tehtäessä tai lahjaveron suuruutta määritettäessä.

Omaa metsää koskevaan metsävaratietoon voi tutustua maksutta esimerkiksi Stora Enson eMetsä-palvelun eMetsäsuunnitelma-osiossa. Metsävaratieto on vain karkea arvio metsän arvosta, sillä se perustuu laskennalliseen kaukokartoitukseen. Tarkempaa tietoa oman metsän arvosta ja hoitotoimenpiteiden tarpeesta saa teettämällä maksullisen metsäsuunnitelman esimerkiksi Stora Enson metsäasiantuntijalla.

2. Selvittäkää omistajien toiveet.

On tärkeää kuunnella kaikkien omistajien toiveet, tarpeet ja tavoitteet metsäomistuksen osalta. Jos omistajuus ei kiinnosta, voisiko metsän myydä ulkopuoliselle tai voisiko joku omistajista ostaa muiden osuudet metsästä? Metsätila voidaan myös jakaa osakkaille erillisiä tiloja muodostamalla.

3. Perustakaa yhteismetsä, verotusyhtymä tai osakeyhtiö.

Jos yhteisomistusta halutaan jatkaa, voidaan metsätila muuttaa yhteismetsäksi, verotusyhtymäksi tai osakeyhtiöksi. Kun esimerkiksi kuolinpesä puretaan, osakkaille muodostuu selkeämpi käsitys metsäomistuksestaan ja metsään liittyvät tulot sekä menot pystytään kohdistamaan oikeassa suhteessa omistajille. Tämä on tärkeä myös omistajien verotuksen kannalta. Yhteismetsän ja metsäyhtymän omistaja voi myös hyödyntää metsävähennystä, ja metsäyhtymän osakkaan käytettävissä on myös yrittäjävähennys.

Metsänomistajien olisi hyvä säännöllisesti yhteisesti sopia toimenpiteistä.

4. Tehkää yhteishallintasopimus.

Metsänomistajien yhteisten tavoitteiden pohjalta kannattaa tehdä kirjallinen yhteishallintasopimus. Siinä sovitaan yksityiskohtaisesti metsän hoitoon, päätöksentekoon ja käyttöön liittyvistä asioista. Sopimuksen liitteeksi on hyvä lisätä esimerkiksi puukauppojen ja taimikonhoitotöiden tilaamiseen liittyvät valtuutukset.

Pyydä tarjous puukaupasta helposti verkossa

Luo tarjouspyyntö eMetsästä löytyvän metsäsuunnitelman avulla ja klikkaa haluamasi kuvio ostoskoriin.

Siirry eMetsään
Mikä on eMetsä?
keyboard_arrow_right

5. Sopikaa selvät käytännöt.

Metsän omistajien kannattaa vähintään vuosittain istahtaa alas ja sopia metsään liittyvistä akuuteista toimenpiteistä sekä siitä, mitkä työt tehdään itse ja mitkä ulkoistetaan. Vuosipalaveriin voi pyytää mukaan myös Stora Enson metsäasiantuntijan. Näin yhdellä istumalla voidaan päivittää tulevien vuosien metsäsuunnitelmaa.

Selkeintä on, jos yksi omistajista valtuutetaan hoitamaan kaikki metsän hallinnointiin liittyvät toimet. Jos kuitenkaan omistajien joukosta ei löydy sopivaa henkilöä, voi useimmat metsätilan hoitoon ja hallinnointiin liittyvät asiat ulkoistaa esimerkiksi Stora Ensolle. Kun metsänhoitotoimenpiteitä ja hallinnointia tehdään omin voimin, on hyvä sopia työnjaosta tarkasti ja työstä maksettavista korvauksista.

6. Avatkaa metsäyhtymälle oma pankkitili.

Tililtä voidaan hoitaa kätevästi metsänhoitoon liittyvät kulut ja sinne kilahtavat myös metsästä saatavat tuotot.

Tiesithän:

eMetsä-verkkopalvelussa jokainen yhtymän osakas voi tutustua metsätilan karttoihin, puustotietoihin sekä puukaupan ja metsänhoidon sopimuksiin. eMetsässä voi myös allekirjoittaa sopimukset sähköisesti sekä lisätä kulutositteita ja matkavähennyksiä verokirjanpitoon.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 3/2023

Teksti: Tuomas I. Lehtonen
Kuva: iStock

Kaipaatko neuvontaa – Ota yhteyttä!

Kaipaatko neuvontaa metsän yhteisomistuksessa? Meillä on asiantuntijat, jotka neuvovat ja auttavat esimerkiksi kuolinpesäomistusten purkamisessa sekä metsäyhtymien perustamisessa. Kysy lisätietoja!

Kyllä kiitos, palvelut yhteisomistuksille kiinnostaa, haluan keskustella asiantuntijan kanssa.

Puulajien ABC: Tammi lisää metsiemme monimuotoisuutta
Lue kirjoitus
Stora Enso 150 vuotta Suomessa: Uusista biomateriaaleista on moneksi
Lue kirjoitus
Venäjän tuontipuu korvataan kotimaan hankinnalla
Lue kirjoitus