fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Muista lannoitusetumme! 10 % alennus metsälannoituksesta yli 300 m3 kesäkorjuukelpoisen harvennuspuukaupan yhteydessä. Kysy lisää metsäasiantuntijaltasi! keyboard_arrow_right

Metsäsertifiointi osoittaa, että puu on kasvatettu kestävästi. Tänä päivänä asiakkaat vaativat yhä useammin sertifioitua puuta, josta myös metsänomistaja saa paremman hinnan.

FSC®-sertifioinnin tavoitteena on yhdistää ympäristön ja sosiaaliset arvot huomioonottava sekä taloudellisesti kannattava metsänhoito. Vuodesta 2011 käytössä olleeseen sertifiointiin kuuluu Suomessa noin 10 000 metsänomistajaa.

Yksi FSC-sertifioinnin kulmakivi on se, että vähintään viisi prosenttia metsäalasta jätetään kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle. Tätä täydennetään ympäristötavoitteilla kasvatettavalla metsällä. Esimerkiksi jatkuvapeitteinen kasvatus toimii tällaisena metsän monimuotoisuutta tai rakennepiirteitä lisäävänä kasvatustavoitteena.

”Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lehtipuun lisääminen tai tavanomaista leveämpien suojavyöhykkeiden jättäminen metsälampien ympärille. Vaihtoehtoisesti metsään jätetään päätehakkuun jälkeen tavanomaista enemmän lahopuuta. Vastaavanlaisia toimenpiteitä on ollut käytössä jo pitkään”, Stora Enso Metsän yritysvastuupäällikkö Janne Yrjönen mainitsee.

Yrjönen kuvaa FSC-sertifiointiin liittymistä arvovalinnaksi.

”Sertifikaatti osoittaa, että metsänomistaja haluaa harjoittaa kestävää metsänhoitoa ja kantaa kortensa kekoon metsänhoidon vastuullisuuden lisäämiseksi. Toki isona kimmokkeena on se, että maksamme sertifioiduille puulle merkittävää lisähintaa.”

Sertifioidun puun kysyntä kasvaa tasaisesti. Tämän taustalla on asiakkaiden vastuullisuusajattelun lisääntyminen. Myös puuntuonnin loppuminen Venäjältä on lisännyt kotimaisen FSC‑puun tarvetta.

Kaikki kuolleet puut jätetään uuden standardin mukaan metsään, jollei laki määrää toisin metsätuhojen torjunnasta.

”Tässä ei häviä taloudellisesti, vaikka sertifiointi aiheuttaakin jonkin verran kustannuksia luonnonhoidon korkeamman tason kautta. Paremman hinnan saa yhdistettyä monimuotoiseen metsänhoitoon, ja jos näitä molempia pitää tärkeinä, kannattaa asiaan ehdottomasti tutustua. Sertifiointi sopii suunnitelmalliselle metsänomistajalle, joka haluaa hoitaa metsiään kestävästi ja jättää ne hyvässä kunnossa myös seuraaville sukupolville”, Yrjönen summaa.

Perhemetsäomistukseen sopii ryhmäsertifiointi

Pienmetsänomistajat saavat sertifikaatin ryhmäsertifioinnin kautta. Tällöin sertifiointipalveluja tarjoava yritys, kuten Stora Enso, hoitaa asiaan liittyvän hallinnon. Liittyminen on vaivatonta ja toistaiseksi maksutonta.
”Stora Enson FSC-ryhmään voi liittyä kuka tahansa vähintään 50 hehtaarin metsänomistaja. Pienemmillekin metsänomistajille palvelua tarjotaan, jos heillä on vähintään tuhat kuutiota myytävää puuta seuraavan viiden vuoden aikana. Metsävaratieto pitää olla olemassa, ja valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön. Sertifikaatti on metsänomistajakohtainen, ja siihen voi liittää useita tiloja”, Yrjönen kertoo.

Stora Enson ryhmäsertifiointi on kasvattanut suosiotaan. Vuosittainen lisäys on ollut noin 150 jäsentä. FSC kiinnostaa erityisesti ammattimaisesti metsänhoitoon suhtautuvia metsänomistajia.

Kun sertifiointia on päätetty hakea ja alkuvaiheen määrittelyt tehty, on hallinnointi helppoa. Stora Enson FSC-asiantuntija hoitaa paperityöt metsänomistajan puolesta ja pitää tämän ajan tasalla siitä, mitä tehdä. Koulutusta ja tietoa on runsaasti tarjolla. Halutessaan sertifioinnista voi myös irtautua vuoden irtisanomisajalla.

Keskimäärin parista viikosta muutamaan kuukauteen kestävä liittymisprosessi etenee alkukeskustelusta sopimuksen tekoon ja sen noudattamiseen. FSC-sertifiointiin liittyvät toimenpiteet sisällytetään metsäsuunnitelmaan. Lopuksi tehdään vielä liittymisauditointi, jonka jälkeen voi alkaa myydä sertifioitua puuta. Puuta kannattaa myydä sertifikaatin haltijalle, mutta kiellettyä sen myynti ei ole muillekaan.

Suomen FSC-standardi uudistuu ensimmäistä kertaa

Suomen FSC-standardi uudistuu tänä vuonna. Tavoitteena on tarkentaa vaatimuksia ja vähentää tulkinnan­varaisuutta.

”Suurimmalle osalle FSC-sertifioiduista metsänomistajista uudistus ei aiheuta merkittäviä muutoksia. Tietyt vesistöjen ja arvokkaiden luontokohteiden suojavyöhykkeet muuttuvat paremmin kohteen ominaispiirteet turvaaviksi, mikä voi mietityttää joitakin metsänomistajia. Sinänsä monet muutokset sisältyvät jo Stora Enson omiin ohjeistuksiin”, Yrjönen toteaa.

”Standardin muuttuessa tarjoamme metsänomistajille tietoa ja koulutusta. Jos muutokset hyväksyy, FSC-ryhmäämme jo kuuluvan metsänomistajan ei tarvitse tehdä mitään”, Yrjönen mainitsee.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 2/2023

Teksti: Minna Kalajoki 
Kuva: Stora Enso

FSC-standardia päivitetään – mikä muuttuu?

Päivitetty FSC-standardi otetaan Stora Ensolla käyttöön vuoden 2023 syksyllä. Nykyinen ydinsisältö, jonka mukaan viisi prosenttia metsäalasta jätetään käytön ulkopuolelle ja viidellä prosentilla metsäalasta on jokin luonnonhoidollinen kasvatustavoite, jää ennalleen. Kolme keskeisintä muutosta ovat:

  • Luonnonhoidollisella kasvatustavoitteella kasvatettavat kohteet tarkentuvat siten, että ne valitaan valmiilta listalta. Suurin osa suosituimmista vaihtoehdoista, kuten eri-ikäisen puuston tai lehti- ja lahopuun määrän lisääminen löytyvät listalta edelleen.
  • Kaikki kuolleet puut jätetään uuden standardin mukaan metsään, ellei laki metsätuhojen torjunnasta toisin määrää. Jatkossa osan säästöpuista tulee olla nykyistä kookkaampia tai vaihtoehtoisesti niiden lisäksi metsään jätetään läpimitaltaan pienempiä puita.
  • Arvokkaiden luontokohteiden rajaukseen otetaan käyttöön selkeät metrimäärät. Esimerkiksi luonnontilaisen korven ympärille jätetään 10 metrin suojavyöhyke. Vesistöjen ja arvokkaiden luontokohteiden suojavyöhykkeet monipuolistuvat. Tietyillä kohteilla metsiä voidaan käsitellä peitteellisinä ja pitää edelleen metsätalouskäytössä, mutta avohakkuuta tai maanmuokkaustöitä ei saa tehdä.

Tarkemmin metsänhoidon FSC-standardin keskeiset muutokset voit lukea FSC Suomen sivuilta >>

Stora Enso Oyj Forest Finlandin FSC-tavaramerkin käyttöoikeusnumerot ovat FSC C003140 ja FSC C119850.

Suomalaista metsänhoidon historiaa
Lue kirjoitus
Jatkuvatoiminen mätästäjä on tehokas ja pihi maanmuokkaaja
Lue kirjoitus
Kalavedet kuntoon
Lue kirjoitus