eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right

Metsäntaloudelle on tyypillistä, että tuloja ei ole yhtä usein kuin menoja. Toisaalta niinä vuosina, kun tuloja on, ovat ne selvästi menoja suurempia.

Tämän vaihtelun tasaamiseksi voi metsänomistaja siirtää osan tuloistaan tulevien vuosien verotukseen. Menovaraus ei vähennä verotusta, mutta tasaa sitä merkittävästi.

Metsänomistaja saa halutessaan siirtää kalenterivuoden metsätalouden pääomatuloista menovarauksena enintään 15 prosenttia kattamaan seuraavien vuosien menoja.

Menovaraus tehdään tulosta, josta on ensin vähennetty mahdollinen metsävähennys.

Menovaraus tehdään metsätalouden pääomatulojen yhteismäärästä. Näin ollen varauksia tulee vain yksi, vaikka puuta olisi myyty eri tiloilta tai useampana kauppana.

Käyttämätön menovaraus on ilmoitettava veroilmoituksessa tuloksi 4 vuoden kuluttua sen tekemisestä Etelä-Suomessa ja Oulun ja Lapin lääneissä 6 vuoden kuluttua.

Metsänomistaja voi halutessaan ilmoittaa menovarauksen tai osan siitä verotettavaksi tulokseen aikaisemminkin.

Metsäverotuksen ei tarvitse olla vaikeaa

Käänny metsäasiantuntijamme puoleen – saat tietoa ja neuvoja joilla metsäverotus sujuu vaivatta.

Tutustu palveluumme
keyboard_arrow_right
Onko yhtymän jäsenillä velvollisuus lunastaa toisen jäsenen osuutta?
Lue kirjoitus
Puukaupan arvonlisäverot ja niiden tilitykset
Lue kirjoitus
Huolella tehty sukupolvenvaihdos säilyttää sovun
Lue kirjoitus