eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Nyt on oikea aika sopia kesän puukaupat ja metsänhoitotyöt. Hyödynnä hintatakuu – etu voimassa 31.5.2023 saakka! Katso lisätietoja keyboard_arrow_right

Stora Enson asiakaspalvelu saa metsänomistajilta säännöllisesti veroaiheisia kysymyksiä. Terve Metsä esitti usein kysytyt kysymykset metsäverotuksen spesialistille, Verohallinnon ylitarkastaja Kari Pilhjertalle.

Onko metsätalouden verotukseen luvassa lähiaikoina muutoksia?

Suurempia muutoksia ei ole tulossa. Metsätalouden matkakulujen vähennysoikeus oman auton käytöstä nousee 25:stä 30 senttiin kilometriltä verovuodelle 2022. Metsänomistajan kannattaa tarkistaa matkakuluvähennyksen määrä Verohallinnon verkkosivuilta aina kunkin verovuoden veroilmoitusta tehdessään. eMetsän verokirjanpitoon kilometrikorvaus päivittyy automaattisesti.

Toinen muutos on paperisten veroilmoituslomakkeiden postituksesta luopuminen henkilöasiakkaiden osalta. Kuolinpesät ja verotusyhtymät saavat kuitenkin Verohallinnolta metsätalouden veroilmoituslomakkeen postitse jatkossakin.

Saako Verohallinnolta neuvontaa veroilmoituksen täyttämiseen?

Neuvontaa saa puhelimitse valtakunnallisesta maatalous- ja metsäverotuksen palvelunumerosta 029 497 016. Omaverossa veroilmoituksen täyttäjä voi kysyä apua chat-palvelusta.

Voiko veroilmoitukset tehdä paperilomakkeella?

Kyllä. Metsätalouden veroilmoituslomakkeen voi tarvittaessa tilata paperisena Verohallinnon puhelinpalvelusta tai tulostaa vero.fi-sivuilta. Suosittelemme kuitenkin sähköisen veroilmoituksen jättämistä joko Stora Enson eMetsä-palvelussa, muussa vastaavassa tiedostomuotoisen ilmoituksen tuottavassa palvelussa (esimerkiksi tietyt kirjanpito-ohjelmat) tai Verohallinnon Omavero-palvelussa. Omaveron ilmoituksella on valmiiksi edelliseltä vuodelta seurantatiedot metsävähennyksestä, varauksista ja poistoina vähennettävistä menoista.

Saat metsäveroasiointiisi helpotusta Stora Enson eMetsä-palvelusta. Sieltä ovat saatavana myös tutut tulosteena postitetut Stora Enson vuosiyhteenvedot.

Millaisia metsätalouden kuluja voi vähentää?

Esimerkiksi matkakulut, metsävakuutusten maksut, tienhoitomaksut ja alle 600 euron arvoiset pienhankinnat vähennetään vuosimenoina. Sahojen osalta hieman kalliimmatkin hankintakulut voidaan vähentää kerralla. Sen sijaan isommat konehankinnat vähennetään poistomenettelyssä.

Konehankinnoissa poistomahdollisuus riippuu niiden käytöstä. Esimerkiksi klapikoneen hankintamenon voi vähentää vain, jos sillä tekee klapeja myyntiin. Samoin mönkijän hankintahinnan voi vähentää poistoina vain, jos mönkijän käyttö liittyy pääosin veronalaisen metsätulon hankintaan.

Metsän vastikkeellinen hankinta tuo metsänomistajalle mahdollisuuden metsävähennykseen. Metsän hankintamenosta 60 prosenttia muodostaa metsävähennyspohjan. Vähennystä voi tehdä enintään 60 prosenttia verovuoden puunmyyntituloista.

Tehdäänkö metsänomistajille verotarkastuksia?

Yksityisille metsänomistajille verotarkastus tehdään hyvin harvoin, lähinnä epäiltäessä vilppiä muuhunkin tulonhankintaan liittyen. Jos verottaja havaitsee veroilmoituksessa puutteita, verovelvolliselta tiedustellaan lähtökohtaisesti lisäselvityksiä jo verovuoden verotuksen aikana.

Miksi metsänomistajan kannattaa liittyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin?

Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää tulonhankkimismenojensa arvonlisäveron osuuden kokonaan arvonlisäverotuksessa, jolloin saadaan suurempi verohyöty kuin tuloverotuksen vähennyksen kautta. Alv-rekisteriin voivat hakeutua kaikki metsänomistajat. Jos verovuoden metsätulot ylittävät 15 000 euroa, rekisteröityminen on pakollista.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka metsänomistajan tulisi verotuksen osalta huomioida?

Metsäveroilmoitus, mahdollinen alv-ilmoitus sekä puukaupan arvonlisäveron maksu on hoidettava helmikuun loppuun mennessä.

Tulojen ilmoittamatta jättämisestä seuraa verovelvolliselle sanktioita ja metsätalouden menot voivat jäädä vähentämättä. Verohallinto saa metsänomistajalle maksetut puukauppatulot tiedoksi metsäyhtiöiltä, mutta vähennykset on ilmoitettava aina itse. Kannattaa muistaa, että vähennyksiä voi tehdä, vaikka verovuonna ei olisikaan metsätuloja.

Voiko metsätaloudessa syntyneen tappion vähentää muista pääomatuloista?

Kyllä. Pääomatulojen kokonaisuus ratkaisee verotettavan tulon määrän. Verottaja tekee yhteen- ja vähennyslaskut viran puolesta, kun kaikki pääomatulot on ilmoitettu.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 4/2022

Teksti: Tuomas I. Lehtonen 

Kuva: Adobe Stock

Puiden kilot litroiksi entistä tarkemmin
Lue kirjoitus
TV-kameroiden loisteesta harvesterin ohjaimiin – Aki Reittu
Lue kirjoitus
Kaikki mitä halusit tietää metsänhoidosta
Lue kirjoitus