fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Metsänuudistuksessa laikkumätästys on vakiintunut maanmuokkauksen valtamenetelmäksi, ja yhä useammin se tehdään kustannustehokkaalla ja ympäristöä säästävällä jatkuvatoimisella Bracke-mätästäjällä. Mutta miksi laikkumätäs on niin hyvä kasvupaikka puuntaimelle?

Stora Enson metsänhoidonasiantuntija Kari Jäppinen on nähnyt laikkumätästyksen yleistymisen maanmuokkauksessa vuosikymmenien aikana. Perinteisen kaivinkoneella tehtävän laikkumätästyksen on syrjäyttämässä jatkuvatoiminen Bracke-mätästäjä. Siinä peruskone, eli metsäkone, vetää mätästintä, ja istutuspaikkoja syntyy kahdessa rivissä pysähtymättä. ”Mätästäjän hehtaarituotos päivässä on moninkertainen kaivinkoneeseen nähden. Oman kokemukseni mukaan noin 60 prosenttia uudistusaloista soveltuu mainiosti Brackelle”, toteaa Jäppinen.

Mätästäjä on myös kustannustehokas. ”Laikkurimätästäjä Bracke on noin kolmanneksen edullisempi kuin perinteinen kaivinkonemuokkaus”, vinkkaa Jäppinen.

Tehokas jatkuvatoiminen Bracke-mätästäjä on noin kolmanneksen edullisempi kuin kaivinkone laikkumätästyksessä. Mätästäjän muokkauslevyllä voidaan tehdä kohteen mukaisesti joko viljelymättäitä istutuskohteille tai kylvölaikkuja siemenille.

Hyvää: Metsänkasvatus

Kompostoituminen: Muokkauskone tekee kivennäismaalla peitetyn kaksinkertaisen kuntan muodostaman matalan istutusmättään. Enin osa ympäröivästä hakkuualueen maapohjasta jää sen sijaan ehjäksi. Maatuva kuntta on taimen ensimmäisille kasvuvuosille hyvin soveltuva kompostoituva typpirikas kasvualusta. Muuta maapohjaa hieman ylempänä oleva kompostoituva mätäs on juurien kehitykselle ihanteellisen kuohkea ja lämmin kasvualusta.

Kivennäismaa: Taimet istutetaan aina mättään kivennäismaahan. Maa pitää mättään sisuksen kosteana. Mättään koko on noin 50–60 senttimetriä, ja lisäksi taimen ympärillä tulisi olla vähintään 10 senttimetriä kivennäismaata tukkimiehentäin syöntituhojen torjumiseksi.

Syväistutus: Taimi istutetaan mättään keskelle, tiivistettyyn maahan ns. syväistutuksena. Taimen turvepaakun tulee ylettyä muutaman sentin paksuisen kivennäismaan läpi ravinteikkaaseen ja kosteaan humukseen asti. Syväistutus varmistaa taimen hyvän juurtumisen.

Nopea kasvuunlähtö: Kuohkea ja ravinteikas maa varmistaa taimille hyvän ja nopean kasvuunlähdön, eikä kuusi jää juromaan ravinneköyhään perusmaahan. Oikein istutettuna taimikuolleisuus on lisäksi hyvin pientä.

Etumatkaa heinänkasvuun: Ravinteikkailla kasvupohjilla heinän ja vatun kasvu haittaa usein istutus­taimien kehitystä. Laikkumättäässä taimet ovat vahvempia myös heinittymiselle.

Konekylvö: Männyn viljelyaloilla ohutkunttaisilla uudistusaloilla Bracke kylvää siemenet automaattisesti muokkauksen yhteydessä muhevaan kivennäismaahan.

Stora Enson toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1 800 taimesta 1 600 runkoon hehtaarilla. Loppu täydentyy luontaisesti sekapuustoksi.

Hyvää: Tehokkuutta ja taloudellisuutta

Jatkuvatoimisen mätästäjän hehtaarikohtainen työteho on moninkertainen kaivinkoneeseen verrattuna. Tämä merkitsee huomattavasti pienempää polttoainekulutusta ja vähäisempiä päästöjä. Lisäksi tehokkuus näkyy myös pienempinä muokkauskustannuksina ja on varsin edullinen uudistamismenetelmä.

Kaikkiin olosuhteisiin Bracke-laikkumätästys ei kuitenkaan sovellu. Kaivinkoneilla esimerkiksi muokataan paksukunttaiset alueet tai kohteet, joissa tarvitaan vesitalouden järjestelyjä.

Kuljettaja valvoo ja säätää Bracke-mätästäjän työjälkeä olosuhteiden mukaisesti. Laakeista laikuista käännetään juuri sen verran kivennäismaata humuksen päälle kuin on tarpeen.

”Parhaat jalostetut taimet yhdessä luontaisen taimiaineksen kanssa varmistavat monimuotoisen ja eri luonnonolosuhteisiin vahvan metsän.” – Antti Rantanen

Hyvää: Ympäristön huomioiminen

Laikkumätästyksessä ei tehdä yhtenäistä ojamaista vakoa, joten muokkauksella ei aiheuteta pintavesien valumia ja kiintoainesten pääsyä vesistöihin.

Kuljettaja valvoo ja säätää Bracke-mätästäjän työjälkeä olosuhteiden mukaisesti. Laakeista laikuista käännetään juuri sen verran kivennäismaata humuksen päälle kuin on tarpeen. Säästöpuuryhmät väistetään ja jätetään käsittelemättä.

Bracken kaksi muokkausaisaa ovat ns. kuormantuntevia ja nivelen ansiosta esteenkiertäviä myös sivusuunnassa. Siten voidaan tuottaa riittävä määrä hyvälaatuisia istutuspaikkoja (mättäitä) ja vältetään tarpeetonta ylimuokkausta.

Maanmuokkauksen laikut saavat aluskasvillisuutta muutamassa vuodessa, ja siten maanmuokkauksen jäljet peittyvät pian luonnossa.

Kivisillä tai muuten haastavilla paikoilla osa laikkumättäistä ei ole istutuskelpoisia, mutta istutuspaikkoja tehdään aina riittävä määrä uudistumisen varmistamiseksi.

Kiinnostuitko?

Stora Enson kautta saat viljelytyöt ja taimet siinä missä puukaupatkin. Kannattaa olla ajoissa tilausten kanssa! Kysy lisää puhelinnumerosta 020 416 1478, oman alueesi metsäasiantuntijalta tai jätä yhteydenottopyyntö.

Laikkurimätästys

Katso videolta, kun ostopäällikkö Kari Kuusniemi kertoo videolla Bracke-laikkurimätästyksestä ja onnistuneesta metsänuudistamisesta.

Kuusen viljelytiheys alenee

Stora Enson toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1 800 taimesta 1 600 runkoon hehtaarilla. Maanmuokkauksessa viljelypaikkoja tehdään kuitenkin edelleen vähintään 1 800 kpl hehtaarille, jotta alue täydentyy luontaisista siemensyntyisistä puulajeista. Muutoksella edistetään taimikon sekapuustoisuutta jo perustamisvaiheessa. ”Metsäalan vastuulla on katsoa metsäluonnon kehitystä vuosikymmeniä eteenpäin ja varmistaa tulevaisuutemme elinvoimaiset metsät lapsenlapsillemme. Taimitarhan parhaat jalostetut taimet yhdessä luontaisen taimiaineksen kanssa varmistavat monimuotoisen ja eri luonnonolosuhteisiin vahvan metsän, taustoittaa metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen.

Edut ja taustaa lyhyesti

  • Hyvälaatuinen sekapuusto lisää luonnon monimuotoisuutta koko metsän kiertoaikana
  • Viljelytaimet ja luontaisesti täydentyvä sekapuusto lisäävät metsän tuhonkestävyyttä ja elinvoimaisuutta muuttuvissa luonnonolosuhteissa
  • Jalostetut viljelytaimet ovat hyvälaatuisia, kasvavat nopeasti sekä sitovat tehokkaasti ilmaston haitallista hiilidioksidia
  • Viljelytaimien alennettu tiheys on edelleen hyvän metsänhoidon suositusten mukainen (kuusikoissa minimi 1 500 kpl/ha)
  • PEFC-sertifiointi edellyttää sekapuustoisuuden säilyttämistä kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa
  • Muutos otetaan käytäntöön kevään 2025 istutustyömailla
  • Viljelytiheyden alentaminen tuo pientä kustannussäästöä vähäisemmän taimimäärän ja istutustyön osalta
  • Koivun ja männyn viljelytiheydet pysyvät ennallaan

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 3/2023

Teksti: Juha Hanni
Kuvat: Pertti Rikkilä ja Juha Hanni

Työ ja arki pääkaupunkiseudulla mutta juuret ja metsät Kaakkois-Suomessa
Lue kirjoitus
Hyvä talousmetsä tehdään monimuotoisuutta vaalimalla
Lue kirjoitus
Harvennushakkuut turvallisesti yhteisillä säännöillä
Lue kirjoitus