fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Teetkö metsätöitä omatoimisesti? Muista varmistaa metsää harventaessasi, että kuvion puustotiheys on suositusten mukainen ja muuttuneet puustotiedot tulevat kirjatuiksi metsäsuunnitelmaan. Tästä jutusta saat selkeät ohjeet metsänarvioinnin tekemiseen.

Metsäarvioinnissa mittaustulokset ja laskelmat voittavat silmämääräisen tarkastelun.

Tulosta metsäkuvion pohjatiedot eMetsästä

Mene osoitteeseen emetsa.fi ja kirjaudu pankkitunnuksillasi verkkopalveluun. Jos käytät palvelua ensimmäistä kertaa, täytä rekisteröintitiedot.

Klikkaa etusivun Metsäsuunnitelma-välilehdelle. Tilan kuviokartan kautta voit tulostaa kohteen tiedot ja kuvion puulajittaiset lähtötiedot.

Vinkki! Ota tuloste mukaasi metsätöihin. Näin sinulla on kuvion lähtötiedot tukena, kun teet omia mittauksiasi. Tulosteeseen voit myös kirjata omat metsänarvioinnin mittatiedot.

Kirjaa nämä tiedot puulajeittain:

• Taimikoissa runkoluku (kpl/ha) tai hakkuiden jälkeen pohjapinta-ala (ppa)

• Keskipituus (m)

• Keskiläpimitta (cm) (ns. d1,3 m rinnankorkeusläpimitta)

• Arvio puulajin iästä (jos poikkeaa lähtötiedoista)

Mittaukset tehdään satunnaisotannalla ympyräkoealoilta, jotka edustavat mahdollisimman hyvin metsikköä. Jokaiselta hehtaarilta (100 x 100 m) tehdään 3–4 koealamittausta. Kuvion puustotiedoksi kirjataan koealojen tulosten keskiarvo.

Vinkki! Muistiinpanot kannattaa pitää tallessa. Loppuvuodesta metsänomistaja voi itse päivittää muuttuneet kuviotiedot eMetsäsuunnitelmaan. Näin vuosittainen kasvunlaskenta toimii oikein ja luotettavasti.

Taimikon runkoluvun mittaaminen

Käytä taimikon mittaamiseen 3,99 metrin pituista teleskooppionkivapaa tai keppiä. Asetu seisomaan koealan keskipisteeseen. Pidä kiinni mittakepin toisesta päästä ja suuntaa vapa vaakatasossa itsestäsi poispäin. Laske vavan muodostaman ympyrän alueelle jäävien elävien puiden määrä eli runkoluku puulajeittain.

Kun kerrot koealamittauksesta saamasi runkoluvun 200:lla, saat laskettua taimien määrän yhdellä hehtaarilla. Hoidetussa taimikossa puita tulisi olla 1 600–2 000 kappaletta hehtaarilla.

Kasvatushakkuiden pohjapinta-ala

Puuston pohjapinta-ala on mittayksikkö, jolla arvioidaan metsän puuston tiheyttä. Sen mittaamiseen käytetään yksinkertaista apuvälinettä, relaskooppia. Relaskooppi on metrin mittaisen varren päässä oleva 2 senttimetrin hahlo. Yksi hahlon täyttävä puu edustaa ns. 1 m2 puuta hehtaarilla (= pohjapinta-ala)

Tee näin:

• Vie relaskoopin varsi silmäsi alapuolelle ja tähtää kepin päässä olevan hahlon läpi suoraan eteesi.

• Laske ympyräkoealalta puulajeittain kappalemäärä, jotka täyttävät hahlon noin 1,3 metrin korkeudelta maasta.

• Tuloksena saat puuston pohjapinta-alan hehtaarilla. Harvennustaulukoista voit tarkistaa, onko metsä oikeassa tiheydessä.

Mittaa puuston keskipituus

Arvioi koealalta keskimääräinen puu ja mittaa sen pituus ”keppi – askel” menetelmällä tai taimikoissa vaikkapa neljän metrin koealakeppiä hyväksikäyttäen.

Tee näin:

• Kävele noin puun pituuden mitan päähän mitattavasta puusta.

• Ota kepistä niin kaukaa kiinni, että sen toinen pää ylettyy silmäsi tasolle vaakasuorassa.

• Tähtää käsi suorassa pystysuoralla kepillä niin, että tyvi ja latva ovat kepin kanssa samalla tasolla.

• Mittaa etäisyytesi puusta. Etäisyytesi puusta on sama kuin puun pituus.

Vinkki! eMetsä laskee automaattisesti kuutiomäärät hehtaarilla, mutta voit tehdä sen itse vaikka maastossa laskukaavalla: puuston keskipituus metreissä x relaskooppimittauksella saamasi pohjapinta-ala eli hahlon täyttäneiden runkojen määrä = m3/ha.

Laske puuston keskiläpimitta

Puuston keskiläpimitta mitataan koealalla sijoittuvista puista 1,3 metrin korkeudelta. Voit mitata läpimitan suoraan mittakaulaimella tai muulla sopivalla välineellä. Voit käyttää myös mittanauhaa: mittaa puun ympärysmitta ja jaa se piin likiarvolla 3,14.

Puulajikohtaisen keskiläpimitan (cm) saat laskemalla keskiarvon mittaustuloksistasi.

Tarkista puuston ikä

Puuston lajikohtaiset iät voit laskea taimikossa havupuiden oksakiehkuroista tai kantojen vuosilustoista. Ilmoita tiedot lomakkeella, jos ne poikkeavat metsäsuunnitelmassa mainituista ikätiedoista.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 3/2022

Teksti: Tuomas I. Lehtonen 

Kuvitus: Tomi Sunnarborg

Stora Enso 150 vuotta Suomessa: Uusista biomateriaaleista on moneksi
Lue kirjoitus
Stora Enso 150 vuotta Suomessa: pakkauskartongit ovat Stora Enson selkäranka
Lue kirjoitus
Puurekkaa kuljetetaan taidolla, Sisulla ja salaatilla
Lue kirjoitus