fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
4.5.2022

Stora Enso, Tornator ja WWF aloittavat kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Ensimmäiset talkoot järjestetään kesällä 2022.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyön tavoitteena on ennallistaa eli palauttaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevien pienvesien elinympäristöjä. Tämä vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.

Yhteisillä kunnostustalkoilla pyritään säilyttämään ja kunnostamaan virtavesiä eli puroja ja jokia, parantamaan niiden lajiston elinoloja sekä poistamaan vaellusesteitä. Esimerkiksi vanhat myllypadot ja liian korkealle asennetut tierummut eli tienpenkereiden alle rakennetut vesiväylät estävät taimenen ja muiden virtavesilajien matkan kutupaikoilleen.

Yhteistyössä kumppanit kartoittavat Tornatorin omistamilta alueilta ennallistamiseen soveltuvia kohteita. Tulevien vuosien aikana talkookohteissa muun muassa vaihdetaan vaellusesteinä olevia tierumpuja, poistetaan turhia pienpatoja, ennallistetaan virtavesiuomia ja rakennetaan kutusoraikkoja, joissa kalat voivat lisääntyä.

Stora Enson ja Tornatorin henkilökuntaa osallistuu käytännön talkootyöhön yhdessä WWF:n asiantuntijoiden kanssa.

Luonnontilaiset virtavedet ovat metsä- ja vesilajeille tärkeitä elinympäristöjä. Vaelluskalojen lisäksi vapaana virtaavia vesiä kaipaavat muun muassa uhanalaiset vesihyönteiset, sammaleet, jokiravut ja simpukat. Samalla virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät monet metsälajit.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö osaksi Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa

Ennallistamista tarvitsevat purot ja muut virtavedet sijoittuvat Suomessa usein metsiin. Siksi on luonnollista, että yhteistyön osapuolina ovat Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator sekä uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso.

Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa Stora Enson ja Tornatorin jokapäiväistä toimintaa. Yhteistyö WWF:n kanssa sisältyy Stora Enson ja Tornatorin monimuotoisuusohjelmiin.

”Stora Enson monimuotoisuusohjelma kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteitä, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Nyt alkava Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on uusi askel monimuotoisuustyössämme sekä samalla hieno jatkumo pitkäaikaiselle kumppanuudelle WWF:n ja Tornatorin kanssa. Metsien ja vesistöjen hyvinvoinnin eteen tehty työ on metsäammattilaisillemme sydämen asia ja odotamme jo innokkaina kunnostustalkoiden alkua”, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Kumppanuuden avulla lisätään myös yksityisten maanomistajien tietoisuutta virtavesiluonnon suojelusta. WWF ohjeistaa tunnistamaan ja poistamaan vaellusesteitä, jotta metsänomistajat voivat kunnostaa omilta mailtaan löytyviä kohteita hankkeen päätyttyä.

”On hienoa, että voimme työskennellä kahden suuren suomalaisen metsäyhtiön kanssa, sillä yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet parantaa virtavesien monimuotoisuutta. Yhdessä saamme aikaan merkittävän positiivisen muutoksen, joka ei olisi mahdollista ilman yritysyhteistyötä”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

“Tornatorin omistamilla alueilla tehtävät virtavesikunnostukset tekevät Tornatorin monimuotoisuusohjelmasta vaikuttavamman yhdessä sen muiden tavoitteiden, kuten soiden ennallistamisen ja vesiensuojelutoimenpiteiden kanssa”, iloitsee Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Alkava yritysyhteistyö on myös osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Lähde: WWF Suomen lehdistötiedote 4.5.2022.

Näin Stora Enso vähentää päästöjä puukuljetuksissaan
Lue kirjoitus
Stora Enso hakee puunkorjuun kumppania: Uusi konsepti helpottaa korjuuyrityksen perustamista
Lue kirjoitus
Stora Enso avasi toimistot Kauhajoelle ja Seinäjoelle
Lue kirjoitus