fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
20.6.2024

Stora Enso, Tornator ja WWF jatkavat virtavesien ennallistamista metsäpurojen kunnostuksilla. Tänä kesänä ennallistamistalkoita on useita ympäri maata. Ensimmäiset talkoot pidettiin Ruokolahden Lanajoella 14. kesäkuuta.

Virtavesien kunnostaminen tarkoittaa virtavesilajien elinympäristöjen ennallistamista, esimerkiksi vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueiden rakentamista jokiin ja puroihin. Kunnostaminen on käsityötä: kalojen kutusoraikkoja varten kiviä kannetaan puron äärelle ämpäreillä, mätimunien hapensaanti varmistetaan kuohkeuttamalla soraikkoja lapiolla ja kalanpoikasia varten koskiin asetellaan karkeampaa kivikkoa, jossa ne voivat piileskellä pedoilta. Lisäksi yhteistyössä poistetaan vaellusesteitä konetyönä.  

Kunnostustyöt hoituvat tehokkaasti talkootyönä. Tänä kesänä Stora Enso, Tornator ja WWF jatkavat virtavesien ennallistamista jo kolmatta kesää. Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä kumppanit kartoittavat Tornatorin omistamilta alueilta ennallistamiseen soveltuvia kohteita. Stora Enson ja Tornatorin henkilökunta ahkeroi talkoissa yhdessä WWF:n asiantuntijoiden kanssa. 

”Parasta antia henkilöstöllemme on ollut yhdessä tekeminen luonnon hyväksi sekä uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Näitä kokemuksia ja oppeja jaamme myös suomalaisille metsänomistajille, kun toimimme heidän kanssaan eri puolilla Suomea. Hyvinvoiva metsä monipuolisine elinympäristöineen luo arvoa myös omistajalleen”, kertoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta. 

Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä. Vapaana virtaavista vesistä ovat riippuvaisia muun muassa vaelluskalat, vesihyönteiset, vesisammaleet, jokiravut ja simpukat. Virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät myös virtavesiä reunustavat metsälajit eliöstöineen.

Alkuperäinen lähde: WWF Suomen tiedote 10.6.2024
Kuva: Tornator

Stora Enso ja Tornator yhteistyöhön metsänhoitopalveluissa
Lue kirjoitus
Historiaa: Metsämieskulttuuria ja alihankintaa 1950 – 1960-luvuilla
Lue kirjoitus
Stora Enson tavoitteena lisätä luonnon monimuotoisuutta suomalaismetsissä
Lue kirjoitus