fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Metsätilojen hinnat ovat nousseet viime vuodet hurjaa vauhtia, mutta nyt hintojen nousu on hienokseltaan tasaantumassa. Kauppaa käydään kuitenkin tasaiseen tahtiin. Esimerkiksi metsäyhtiö Tornator ostaa ja vuokraa metsätiloja entiseen tapaansa.

Metsäyhtiö Tornatorin kiinteistöasiantuntijat Heikki Leppänen ja Pasi Kiiskinen näkevät metsätilakaupassa rauhoittumisen merkkejä.

– Markkinassa on aiempaa enemmän institutionaalisia ostajia, mutta korot hillitsevät lainarahalla kauppaa tekevien ostohaluja. Erityisesti vähemmän kiinnostavien kohteiden hinnat ovat pienessä laskussa, Leppänen arvioi.

Molempien kiinteistöasiantuntijoiden mielestä metsätilakauppa on edelleen vireää, mutta myyntihintojen nousu vaikuttaa saavuttaneen jonkinlaisen lakipisteensä.

– Kokonaiskuvassa metsätilojen kysyntä on edelleen kova ja hinnatkin ovat nousussa, mutta kulmakerroin on loiventunut. Jatkossa hinnat kehittyvät maltillisemmin. Myyjän kannalta nyt on hyvä aika tehdä kauppoja, Kiiskinen lisää.

Tilan voi myynnin lisäksi myös vuokrata

Leppäsen ja Kiiskisen edustama Tornator Oyj on jatkanut Stora Enson tilojen hoitoa perustamisvuodestaan 2002 lähtien. Vanhimmat Stora Enson pääomistaman Tornatorin tiloista ovat jo yli satavuotiaita. Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana Tornator on sitoutunut pitkäjänteiseen ja kestävään metsänhoitoon. Yritys myös kasvattaa metsäomaisuuttaan vuosittain yli 10 000 hehtaarilla.

Tornatorin metsät sijoittuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen. Näiltä alueilta yhtiö on myös halukas hankkimaan lisää metsää. Käytännössä Tornatorin hankinta-alue sijoittuu Kalajoki–Kajaani-akselilta pohjoiseen ja Keski-Suomi–Kymenlaakso-linjalta itään. Pienemmätkin tilat kiinnostavat Tornatoria, jos niiden sijainti on hyvä.

– Meitä kiinnostavat nykyisten metsäomistuksiemme ja Stora Enson puunjalostuslaitosten lähellä sijaitsevat tilat. Painotamme tilojen ostokriteereinämme kasvupaikan ominaisuuksia, puuston määrää ja ikää, korjuuolosuhteita ja hyvää tiestöä, Leppänen summaa.

Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana Tornator on sitoutunut pitkäjänteiseen ja kestävään metsänhoitoon.

Tornator on kiinnostunut myös vuokraamaan yli 40 hehtaarin tiloja 20 vuoden sopimuksella. Vuokra-aikana metsänomistaja saa tilastaan metsän puuntuottokykyyn perustuvaa vuokratuottoa. Tornator puolestaan saa vuokra-aikana puun korjuusta syntyvän tuoton.

– Vuokrasopimuksessa määritellään, mikä on puuston arvo tilan palautuessa omistajalle. Sopimuskauden ajan hoidamme ja hakkaamme metsää PEFC- ja FSC-standardien mukaisesti. Tilan vuokraus on hyvä ratkaisu, jos metsänomistaja ei pysty hoitamaan metsää itse, mutta ei halua sitä liioin myydä, Kiiskinen kertoo.

– Vuokraaminen soveltuu myös yhteismetsien omistajille, Leppänen täydentää.

Metsätilojen myyjille ja vuokraajille vaivaton kauppa ja hyvä hinta

Leppänen ja Kiiskinen kehottavat metsätilan myynnistä ja vuokrauksesta kiinnostuneita täyttämään yhteydenottolomakkeen Tornatorin verkkosivuilla. Omien yhteystietojen ohella lomakkeeseen kannattaa merkitä tarjottavan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus.

Tornator arvioi tilojen sopivuuden ensin karttatietojen ja ilmakuvien sekä avoimen metsävaratiedon pohjalta. Mielenkiintoisimpiin kohteisiin Tornatorin kiinteistöasiantuntija tekee yleensä vielä maastokatselmuksen ennen lopullisen tarjouksen jättämistä.

– Ostamme tiloja ympäri vuoden ja pystymme tarvittaessa tekemään ostopäätöksen nopeastikin, jopa 2–3 viikon aikataululla. Tilan hankalampi omistuspohjakaan ei ole este ostolle tai vuokraukselle, Kiiskinen sanoo.

Miksi metsätila sitten kannattaisi myydä juuri Tornatorille? Kiiskisen ja Leppäsen mukaan Tornator on tunnettu ja luotettava kotimainen toimija, joka tuntee Suomen metsätilamarkkinan ja maksaa tiloista kilpailukykyisen hinnan. Metsänomistajan kannalta kauppojen tekeminen on myös vaivatonta ja käytännössä myös kulutonta, sillä Tornator hoitaa kauppakirjan teon, kaupanvahvistuksen ja kiinteistön vaihdantamaksun. Jos metsä myydään määräalana, vastaa Tornator myös tontin lohkomisesta.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 1/2023

Teksti: Tuomas I. Lehtonen 
Kuva: Stora Enso

Työketju aina siemenestä ensimmäiseen puukauppaan asti
Lue kirjoitus
Puulajien ABC: Tammi lisää metsiemme monimuotoisuutta
Lue kirjoitus
Ohjaaja Juuso Syrjä: Metsässä kuvauskiireet unohtuvat
Lue kirjoitus