fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Puuston kasvu ei johdu pelkästään kasvupaikasta, kasvukauden lämpösummasta tai sademäärästä – saati ole näistä riippumaton luonnonvakio. Kasvuolot määräävät toki paljon, mutta metsänomistaja voi suuresti vaikuttaa metsän kasvuun, tuottoon ja laatuun erilaisilla investoinneilla: metsänhoitotöillä.

Metsänkasvatuksen taloudellinen tuotto ratkaistaan pitkälti metsän kiertoajan alussa, onnistuneilla uudistamistoimenpiteillä ja huolella ajoitetuilla taimikkovaiheen metsänhoitotöillä. Jos näissä epäonnistutaan tai ne jätetään tekemättä, ei syntynyttä vahinkoa pystytä myöhemmillä toimenpiteillä poistamaan.

Onnistuneilla toimenpiteillä sen sijaan metsikön kiertoaika lyhenee ja sitoutuneen pääoman korkokanta nousee. Toisin sanoen metsänkasvatuksen taloudellinen tulos paranee.

New call-to-action

8 askelta kohti parempaa kannattavuutta

Suuret kuviot, suuremmat tulot

Pidä käsiteltävien alueiden kuviokoko mahdollisimman suurena. Metsänuudistamisen tulos paranee, kun varjostavaa reunametsää on vähemmän. Reunametsän pienemmästä määrästä johtuen suuremmat kuviot ovat myös vähemmän alttiita tuulituhoille. Isot pinta-alat tuovat käsittelyyn tehokkuutta monissa työvaiheissa, niin uudistamisessa, metsänhoitotöissä kuin hakkuissakin.

Käytämme vähintään hyvän metsänhoidon suosituksien mukaisia istutustiheyksiä.

Ajoita uudistamisen vaiheet oikein

Metsän uudistamisessa on tärkeää ajoittaa työvaiheet huolella. Esimerkiksi maanmuokkauksen laatu paranee ja kustannukset alenevat, kun muokkaus ajoitetaan oikein. Ei muokata välittömästi hakkuun jälkeen, koska tuoreet hakkuutähteet vaikeuttavat laadukasta työtä. Mutta toisaalta ei siirretä muokkausta liikaa, jolloin alue ehtii heinittymään. Kun sekä uudistushakkuu että uudistamistyöt ovat samoissa käsissä, voit olla varma että työt tieto kulkee ja työvaiheet osuvat kohdalleen ilman turhia taukoja. Jos metsä uudistetaan istuttamalla, huolehdimme töiden oikeasta ajoituksesta ja käytämme vähintään hyvän metsänhoidon suosituksien mukaisia istutustiheyksiä.

Älä säästä taimien määrässä

Jos eteläsuomalaisen kuusentaimikon istutustiheys lasketaan tasolta 1600-2000 kpl/ha tasolle 900-1300 kpl/ha moninkertaistuu lehtipuun määrä alueelle syntyvässä metsikössä. Lähes puhtaan kuusikon saaminen on kolme kertaa todennäköisempää ensin mainitussa kuin jälkimmäisessä. Liian harvaksi jätetty taimikko voi kiertoajan kuluessa maksaa metsänomistajalle tuhansia euroja saamatta jääneinä puukauppatuloina.

Istuta ihannemättääseen

Uudistamisessa ei kannata tyytyä kompromisseihin. Kuusen kasvatuksessa mätästys on Etelä-Suomen rehevillä mailla paras maanmuokkaustapa. Mättäässä taimi kasvaa paremmin, koska muuta maastoa korkeammalla sen latva saa runsaasti aurinkoa ja juuret nauttivat ravinteikkaan, lämpimän humuksen syleilystä. Karummilla mailla äestys on hyvä maanmuokkauskeino.

Stora Enso toimittaa asiakkailleen jalostettuja siemeniä ja niistä kasvatettuja taimia.

Kylvä karuille maille, syrji siemenpuita

Männyn kylvö on edullinen ja tehokas uudistamismenetelmä karuilla maapohjilla, joissa ei ole pintakasvillisuuden kilpailua. Luontaista uudistamista kannattaa harkita kahdesti. Siemenpuihin sitoutunut pääoma on pois puukauppatilistä ja siemenpuiden poistosta aiheutuu kustannuksia sekä taimivaurioita. Hyvien siemenvuosien osuminen kohdalle on epävarmaa ja lisäksi siementen laatu on aina jalostettua kylvösiementä heikompaa. Stora Enso toimittaa asiakkailleen jalostettuja siemeniä ja niistä kasvatettuja taimia aina kun mahdollista.

Ajoissa tehty taimikonhoito tuntuu tilipussissa

Jos kuusikon varhaisperkaus myöhästyy optimaalisesta ajankohdasta, nousevat sen kustannukset 10-15 % vuodessa. Varsinaisessa taimikonhoidossa vetkuttelun hinta on 5-10 % vuodessa. Oikein ajoitetuilla hoitotöillä tehdään ensiharvennuksesta kannattavampi, mikä tuntuu suoraan tilipussissa. Varmista asiantuntijalta taimikonhoitotöiden täydellinen ajoitus ja voimakkuus.

Älä siirrä päätehakkuuta. Metsä kannattaa uudistaa heti, kun sen tuotto painuu pysyvästi tasolle, jolloin metsään sitoutunut pääoma muualle sijoitettuna tuottaa paremmin. Älä tee turhia kalustohankintoja, sillä niihin sijoitetulle pääomalle ei saa helposti tuottoa. Usein pelkkä raivaus- ja moottorisaha riittävät. Osta kallista kalustoa vaativat työt ulkopuolisilla. Älä unohda laittaa kaikkia metsätalouteen kohdistuvia menoja metsäverotukseen.

Kysy ohjeet ammattilaiselta

Jos tähtäimessäsi on metsän hyvä tuotto, älä epäröi ottaa yhteyttä metsäsi sijaintikunnan asiantuntijaan. Yhdessä metsäasiantuntijan kanssa voitte katsoa läpi ne toimenpiteet, joilla sinun metsäsi tuotto saadaan huippuunsa.  Ota oikotie metsäsi parhaaseen kasvuun ja osta metsänhoitopalvelut ammattilaiselta!

Metsän istuttaminen – ennen kun tartut pottiputkeen
Lue kirjoitus
Metsätalouden rahoituslaki muuttuu
Lue kirjoitus
Sovi metsänhoitotöistä näppärästi puukauppojen yhteydessä 
Lue kirjoitus