fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
10.8.2023

WWF:n asiantuntijoista sekä Stora Enson ja Tornatorin henkilökunnasta koostuva talkoojoukko suuntaa 17.-18.8. Metsäpurojen puolesta -talkoisiin Miehikkälään, Vaalimaanjoelle. Talkoiden tavoitteena on monipuolistaa Nurmijärvestä Vaalimaanjokeen laskevan puron ja läheisen Vaalimaanjoen Vuorikosken virtavesilajien elinympäristöä.

”Talkoot ovat jatkumoa Vaalimaanjoella aiemmin tehdylle työlle, jota kaikilla virtavesillä tulisi tehdä. Sen kaikki suurimmat padot ja kalojen kulkuesteet on joko ohitettu tai purettu, ja joesta vuosikymmeniä sitten hävinnyt taimen on palannut. Tässä upeassa jokilaaksossa on tehty töitä ja toimia määrätietoisesti useissa eri hankkeissa. Tekijöitä ja hankkeita tarvitaan jatkossakin koskialueiden, pienvesien sekä vedenlaadun tilan kohentamiseksi, ja tärkeän ennallistamiskehityksen turvaamiseksi”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Perattuja metsäpuroja voidaan kunnostaa kivi- ja puumateriaalein. Vaalimaanjoella talkoolaiset pääsevät muun muassa kohentamaan taimenen, jokirapujen ja pikkunahkiaisen elinympäristöjä.

”Miehikkälän puroa kunnostetaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti tekemällä talkootyönä kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja sekä poistamalla konetyönä metsäpuron esteellinen ja tarpeeton tierumpu”, kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Talkoissa kunnostettava osuus Vaalimaanjoesta sijaitsee Tornatorin omistamilla mailla. Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja, ja yhteistyössä ennallistetaan sen omistamilta alueilta soveltuvia virtavesikohteita.

Viime vuonna WWF:n, Stora Enson ja Tornatorin työntekijät rakensivat 12 kutusoraikkoa uhanalaiselle taimenelle, kunnostivat virtavesiuomia 400 metrin matkalta ja urakoivat yhden tierummun esteettömäksi. Tämän talkookauden ensimmäiset talkoot pidettiin Kuopiossa Palosenjoella, jossa vanha uittouoma sai myös tusinan uusia kutusoraikkoja.

”Kunnostustöiden myötä Stora Enson osaaminen kasvaa, ja voimme kehittää virtavesiluonnon tilan parantamista entistä paremmin. Metsäpurojen puolesta -yhteistyöhankkeessa kolmen toimijan yhteistyön tuloksena metsäluonto ja virtaavat vedet ovat jatkossa entistä rikkaampi elinympäristö, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä. Vapaana virtaavista vesistä ovat riippuvaisia muun muassa vaelluskalat, vesihyönteiset, vesisammaleet, jokiravut ja simpukat. Virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät myös virtavesiä reunustavat metsälajit eliöstöineen.

Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrä kasvoi Stora Enson puunkorjuutyömailla
Lue kirjoitus
Paahdeympäristön luonnonhoitotyöt käynnistyvät Ruokolahdella
Lue kirjoitus
Yli 70 kesätyöntekijää aloittaa Stora Enso Metsässä
Lue kirjoitus