fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
10.3.2023

Kuva: Pasi Salminen

Metsänhoitoa ja metsien käyttöä Suomessa ohjaa lainsäädäntö, erityisesti metsälaki ja luonnonsuojelulaki. Metsäsertifioinnissa puolestaan on kyse eri metsää käyttävien tahojen yhteisesti sopimista säännöistä, jotka täydentävät lainsäädännön minimivaatimuksia.

Sertifiointi antaa metsänomistajalle ja puunhankkijalle selkeät suuntaviivat metsien kestävään hoitoon ja käyttöön sekä monimuotoisuuden lisäämiseen. Sertifioinnin rinnalla keskeinen metsien käytön ohjeistus löytyy Tapion ylläpitämistä Metsänhoidon suosituksista, joka vastaa usein sellaisiin kysymyksiin, joita ei määritellä sertifioinnin vaatimuksissa. Tällaisia ovat muun muassa oikeat metsien hoitotoimenpiteet sekä niiden voimakkuudet ja ajankohdat. Teemme Stora Enson Suomen puunhankinnassa vuosittain noin 20 000 puukauppaa ja käytännönläheiset ohjeet ovat meille arvokkaita.

Metsäsertifiointi on yli 20 vuoden aikana saanut Suomessa aikaan sen, että talousmetsien hoidossa säännölliset ja yhä laajenevat luonnonhoitotoimet ovat tulleet osaksi metsänomistajan arkea. Se on erinomainen saavutus, ja siitä on hyvä jatkaa kehitystä eteenpäin kohti yhä monimuotoisempia metsiä ja entistä vaikuttavampia luonnonhoitotoimia. 

Sertifioinnit ovat metsänomistajalle vapaaehtoisia, mutta suosittelemme kaksoissertifiointia eli liittymistä molempiin sertifiointeihin. Sertifioimattomissa metsissä Stora Enso toimii tiukempien vaatimusten mukaisesti kuin olisi lakien mukaan tarpeen.

Stora Enso on sitoutunut metsien sertifiointiin ja puun jäljitettävyyteen. Maailmanlaajuisesti 99 prosenttia Stora Enson omista tai hallinnoimista metsäalueista on sertifioitu.

Metsäluonnosta pidetään huolta monin keinoin

Metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten noudattamisen lisäksi pidämme puunhankintamme yhteydessä huolta metsäluonnosta myös monin muin tavoin, kuten ennallistamalla suoalueita, edistämällä metsien vapaaehtoista suojelua, parantamalla virtavesiä ja niiden elinympäristöjä, rajoittamalla hakkuita lintujen pesintäaikaan sekä kouluttamalla henkilöstöä ja korjuuyrittäjiämme ympäristöasioiden huomioimiseen. 

Stora Ensolla on myös oma monimuotoisuusohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta. Lisäksi teemme luonnonhoidon ja korjuun laadun jatkuvaa seurantaa sadoilla kohteilla joka vuosi.

Olemme olleet mukana metsäsertifiointien kehittämisessä, ja sertifiointivaatimuksia on tämän työn perusteella tiukennettu monimuotoisuuden osalta, jotta toiminta olisi entistä vastuullisempaa. Myös virheistä oppiminen on keskeinen osa metsäsertifiointia: pyrimme aina tekemään parhaamme.

Stora Enso on toiminut Suomessa yli 150 vuotta. Metsät ovat toimintamme perusta. Jos emme huolehtisi metsistä ja niiden hyvinvoinnista, meillä ei olisi tulevaisuutta. 

Kestävän metsänhoidon kehittäminen on pitkäjänteistä yhteistyötä. Sertifiointi on keskeinen työkalu tämän yhteistyön toteuttamiseksi, mikä helposti unohtuu metsäkeskustelujen ristipaineessa.


Pekka Kallio-Mannila
yritysvastuujohtaja
Stora Enso Metsä

Stora Enso, Tornator ja WWF ennallistavat virtavesiä yhteistyössä jo kolmatta kesää
Lue kirjoitus
Stora Enso maksaa metsänomistajalle monimuotoisuustoimenpiteistä
Lue kirjoitus
Historiaa: 1920-luvun aikaa – Puufirmojen miehet jalkautyivat kansan pariin
Lue kirjoitus