eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Nyt on oikea aika sopia kesän puukaupat ja metsänhoitotyöt. Hyödynnä hintatakuu – etu voimassa 31.5.2023 saakka! Katso lisätietoja keyboard_arrow_right

Stora Enso huomioi  lintujen pesimäajan entistä paremmin rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä. Muutos käynnistyy heti tästä keväästä 2022 alkaen.

Hakkuita on vältetty lintujen pesimäaikaan jo aiemminkin, mutta nyt rajoitusaika on aiempaa pidempi ja muutos viedään käytäntöön tietojärjestelmien varmistamana. Hakkuita ei tehdä rehevissä lehtipuuvaltaisissa kohteissa lintujen tärkeimpään pesintä­aikaan 15.4.–31.7. Pohjois-Suomessa rajoitusaika alkaa 1. toukokuuta.

Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila kertoo, että lintujen pesimä­ajan huomioiminen on tärkeä osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa 2022–2030. Lintujen suosimilla kohteilla pesimäaikainen hakkuurajoitus on ollut myös monen metsänomistajan toive. Jo aiemmin lehtipuuvaltaisissa metsissä on noudatettu yleistä Metsätehon suositusta (Metsänkäsittely ja linnusto -opas).

– Hakkuiden ajoitusta suunnitellessa tietojärjestelmät varmistavat, että kaikki rehevät lehtipuuvaltaiset metsät näkyvät rasterointina karttajärjestelmässä, jolloin hakkuiden suunnittelija voi ne huomioida. Lisäksi tietojärjestelmäämme tullut muutos varmistaa, että nämä pesinnän kannalta tärkeät kohteet eivät mene korjuuseen lintujen pesimäaikana, vaan niillä on ajalliset rajoitteet.

Digitalisaatio auttaa työmaiden toteutuksen suunnittelua jo puukaupan teon vaiheessa. Nämä rajoitukset ovat tulleet voimaan uusien puukauppojen osalta huhtikuun lopusta alkaen, jolloin tietojärjestelmämuutos toteutui. Rajoituksista huolimatta hakkuiden toteuttaminen on mahdollista vain tarkkaan rajatuissa poikkeuksissa. Rajoitukset näkyvät myös metsänomistajien eMetsä-verkkopalvelussa. Moni on voinutkin ihmetellä eMetsään ilmestyneitä rasterointeja.

Linnut suosivat reheviä lehtipuumetsiä

Lehtipuuvaltaisuutta rehevissä metsissä pidetään luotettavana keinona määritellä lintujen pesinnän kannalta tärkeä kohde. Useimmat lintulajit suosivat lehtipuuvaltaisia reheviä metsiä lintujen pesimäaikana hyvän suojan ja ravinnon saannin vuoksi, erityisesti lukuisat pikkulintulajit.

– Kevään ja kesän märät olosuhteet ohjaavat luonnostaankin korjuuta koville ja karuimmille maille muutenkin. Kyseessä on joka tapauksessa iso vastuullisuuspäätös asiassa, joka on todella tärkeä linnuston kannalta.

Lehtipuuvaltaisten pesimäalueiden lisäksi huomioidaan aina muun muassa tiedossa olevat petolintujen pesäpuut ja niiden lähiympäristö. Petolintujen pesäpuut on merkitty tietojärjestelmäämme. Lisäksi muun muassa pöllöillä, metsäkanalinnuilla ja haukoilla on omat pesintäaikansa, jotka huomioidaan. Säästöpuut, jätetyt pienialaiset tiheiköt, laho- ja kolopuiden säästäminen sekä tekopökkelöt omalta osaltaan parantavat lintujen elinympäristöjä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Artikkeli on julkaistu Terve Metsä -lehdessä 2/2022

Teksti: Juha-Pekka Honkanen

Kuvat: Jaana Ojalainen / Vastavalo.net & Stora Enso

Hyvä talousmetsä tehdään monimuotoisuutta vaalimalla
Lue kirjoitus
Kalmar RTD3126 kurottaja – melkein miljoonan masiina
Lue kirjoitus
Maanmuokkaus on tärkeä osa metsänhoitoketjua
Lue kirjoitus