Metsänhoitopalvelut
Tuottavampi metsä
Metsänhoitopalvelut kaikkiin
metsän kehitysvaiheisiin

Metsänhoitotöiden neuvonta ja opastus ovat maksuttomia.

(09) 8860 2023
Metsäpalvelut
Metsäsi tarpeisiin

Metsän uudistaminen

Varhaiskehityksen turvaaminen

Harvennukset ja lannoitukset

Päätehakkuut

Palvelut metsän hoitamiseen
Helppoa metsänhoitoa

Toteutettavat työt ja materiaalitoimitukset sovitaan kiinteään hintaan ja tehdään ammattilaisten toimesta.

Turvallista ja helppoa
metsänhoitoa

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelman tilaamiseen on monta hyvää syytä. Sen avulla toteutat oikea-aikaiset metsänhoitotyöt sekä ennakoit metsätaloutesi kulut ja tulot. Toisin sanoen, metsäsuunnitelma on suunnitelmasi oman metsäomaisuutesi hoitoon ja sisältää toimenpiteet sinun metsäsi tarpeisiin. Se auttaa sinua suunnittelemaan puukaupat ja hoitotyöt oikea-aikaisesti sekä ennakoimaan metsätalouden tuotot ja kustannukset.

Suunnitelma sisältää yhteenvedon tilan metsien kasvupaikoista, puuston ikärakenteesta ja kehitysvaiheista sekä puumääristä puutavaralajeittain. Saat kokonaisarvion hakkuista, metsänhoitotöistä ja niiden kustannuksista sekä puunmyyntituloista. Metsäsi tärkeimpänä ohjenuorana löydät metsäsuunnitelmasta metsikkökuvioittain esitetyt toimenpide-ehdotukset

Stora Enson asiakkaana saat metsäsuunnitelman eMetsä-verkkopalveluun josta voit vaivattomasti ylläpitää suunnitelmaasi. Metsäsuunnitelman voit tilata Stora Enson hankintaesimiehiltä tai metsäpalvelupisteistä.

Mitä metsäsuunnitelma sisältää?

  • yhteenvedon tilan metsien kasvupaikoista, puuston ikärakenteesta ja kehitysvaiheista sekä puumääristä
  • kokonaisarvion hakkuista, metsänhoitotöistä ja niiden kustannuksista sekä puunmyyntituloista
  • kuvioluettelon ja kartan metsikkökuvioista
  • yksityiskohtaista tietoa metsikkökuvion kasvupaikasta ja puustosta sekä luonnon erityispiirteistä
  • metsikkökuvioittain esitetyt toimenpide-ehdotukset

Näin metsäsuunnitelma syntyy

Suunnitelman luomisen yhteydessä metsäsuunnittelija tutustuu metsääsi, hankkii taustatiedot sekä tarvittavat aineistot, kuten esimerkiksi kartat. Samalla metsäsi puusto- ja maaperätiedot, toimenpidetarpeet ja erityispiirteet arvioidaan metsikkökuvioittain. Suunnitelman luonnin aikana kerrot metsäsuunnittelijalle omat toiveesi ja hän laatii toiveidesi perusteella metsällesi sopivan toimenpideohjelman joka sisältää kaikki metsässäsi toteutettavat toimenpiteet.