Metsäsanasto

Myös metsä kätkee sisäänsä termejä ja ammattisanastoa. Tutustu alta metsäsanastoon joko hakemalla etsimääsi termiä, tai käyttämällä aakkosellista hakemistoa

A

C

E

F

H

J

K

L

M

Metsänhoitomenetelmät

Menetelmiä, joihin kuuluvien hoitotoimenpiteiden tavoitteena on kestävien ja korkeatuottoisten metsien kasvattaminen sekä metsän puulajikoostumuksen, laadun ja terveydentilan parantaminen säilyttäen myös metsäluonnon biologinen monimuotoisuus. Metsänhoitomenetelmiin kuuluvat esimerkiksi maanmuokkausmenetelmät, uudistamismenetelmät, taimikonhoitomenetelmät, harvennusmallit jne

P

R

S

T

U

V

Y